Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24; із змінами, внесеними законами України від 18 березня 2004 року N 1624-IV і N 1637-IV такі зміни:

I. У розділі V:

1) цифри і слова:

"2509 00 00 00 Крейда             2     5    -"

замінити цифрами і словами:

"2509 00 00 00|Крейда       |   |  0   |  5   | -";

2) цифри і слова:

"2518 20 00 00 - доломіт           2     5    -"
кальцинований

замінити цифрами і словами:

"2518 20 00  |- доломіт      |   |     |     |
|кальцинований: | | | |
2518 20 00 10 |- - із середнім | | 0 | 5 | -
|діаметром частинок | | | |
|менше 0,3 мм | | | |
2518 20 00 90 |- - інший | | 2 | 5 | -".

2. У розділі VI:

1) цифри і слова:

"2823 00 00 00 Оксиди титану         2    10    -"

замінити цифрами і словами:

"2823 00 00 00|Оксиди титану    |    | 0   | 10   | -";

2) цифри і слова:

"2917 34 00 00 - - інші складні       10    20    -"
ефіри ортофталевої
кислоти

замінити цифрами і словами:

"2917 34 00 00|- - інші складні  |    | 0   | 20   | -";
|ефіри ортофталевої | | | |
|кислоти | | | |

3) цифри і слова:

"3206 11 00 00 - - з вмістом не       10    20    -"
менш як 80 мас. %
діоксиду титану у
перерахунку на суху
речовину

замінити цифрами і словами:

"3206 11 00  |- - з вмістом не  |    |    |     |
|менше 80 мас. % | | | |
|діоксиду титану у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину: | | | |
3206 11 00 10 |- - - з вмістом не | | 10 | 20 | -
|менше 80 мас. %, але| | | |
|не більше 93 мас. % | | | |
|діоксиду титану у | | | |
|перерахунку на суху | | | |
|речовину | | | |
3206 11 00 90 |- - - інші | | 0 | 20 | -";

4) цифри і слова:

"3206 49 90 00 - - - інші           5    10    -"

замінити цифрами і словами:

"3206 49 90 00|- - - інші     |    | 0   | 10   | -";

5) цифри і слова:

"3209 10 00 00 - на основі          5    10    -"
акрилових або
вінілових полімерів

замінити цифрами і словами:

"3209 10 00 00|- на основі     |    | 0   | 10   | -";
|акрилових або | | | |
|вінілових полімерів | | | |

6) цифри і слова:

"3215 11 00 00 - - чорні           10    20    -"

замінити цифрами і словами:

"3215 11 00 00|- - чорні      |    | 0   | 20   | -";

7) цифри і слова:

"3215 19 00 00 - - інші            5    10    -"

замінити цифрами і словами:

"3215 19 00 00|- - інші      |    | 0   | 10   | -";

8) цифри і слова:

"3824 90 95 00 - - - - інші          5    10    -"

замінити цифрами і словами:

"3824 90 95 00|- - - - інші    |    | 0   | 10   | -".

3. У розділі VII:

1) цифри і слова:

"3904 10 00 00 - поліхлорвініл,       10    20    -"
не змішаний з іншими
речовинами

замінити цифрами і словами:

"3904 10 00  |- поліхлорвініл,  |    |    |     |
|не змішаний з іншими| | | |
|речовинами: | | | |
3904 10 00 10 |- - отриманий | | 0 | 20 | _
|емульсійним або | | | |
|мікросуспензійним | | | |
|способом, за умови | | | |
|відповідності усім | | | |
|зазначеним нижче | | | |
|показникам: | | | |
|Константа Фікентчера| | | |
|65 і більше, але не | | | |
|більш як 100; | | | |
|залишок після | | | |
|просіювання на ситі | | | |
|із сіткою N 02 не | | | |
|більш як 0,2 %, із | | | |
|сіткою N 0063 не | | | |
|більш як 5%; частка | | | |
|сульфатної золи не | | | |
|більш як 1,5 мас. %;| | | |
|вміст вологи в | | | |
|полімері не більш як| | | |
|0,5 мас. % | | | |
3904 10 00 90 |- - інший | | 6,5 | 20 | -";

2) цифри і слова:

"3906 10 00 00 - поліметилмета-        2    5    -"
крилат

замінити цифрами і словами:

"3906 10 00 00|- поліметилмета-  |    | 0   | 5   | -".
|крилат | | | |

4. У розділі X:

1) цифри і слова:

"4810 11 99 00 - - - - в аркушах       10    20    -
- папір та картон
для писання,
друкування або
інших графічних
цілей, з вмістом
волокна, одержаного
механічним способом,
понад 10 мас. %
загальної маси
волокна:
4810 12 00 00 - - з масою 1 кв. м 10 20 -
понад 150 г
- крафт-папір та
картон, крім тих,
які використовуються
для писання,
друкування або інших
графічних цілей:
4810 21 00 00 - - папір 0 5 -
крейдований легкий,
так званий LWC
4810 29 - - інші:
- - - у рулонах:
4810 29 11 00 - - - - папір, який є 10 20 -
основою для шпалер
4810 29 19 00 - - - - інші 10 20 -
4810 29 90 00 - - - в аркушах 10 20 -"

замінити цифрами і словами:

"4810 11 99 00|- - - - в аркушах  |    | 10   | 20   | -
4810 12 00 00 |- - з масою 1 кв. м | | 10 | 20 | -
|понад 150 г | | | |
|- папір та картон | | | |
|для писання, | | | |
|друкування або інших| | | |
|графічних цілей, з | | | |
|вмістом волокна, | | | |
|одержаного | | | |
|механічним способом,| | | |
|понад 10 мас. % | | | |
|загальної маси | | | |
|волокна: | | | |
4810 21 00 00 |- - папір | | 0 | 5 | -
|крейдований легкий, | | | |
|так званий LWC | | | |
4810 29 |- - інші: | | | |
|- - - у рулонах: | | | |
4810 29 11 00 |- - - - папір, який | | 0 | 20 | -
|є основою для шпалер| | | |
4810 29 19 00 |- - - - інші | | 10 | 20 | -
4810 29 90 00 |- - - в аркушах | | 10 | 20 | -
|- крафт-папір та | | | |
|картон, крім тих, | | | |
|які використовуються| | | |
|для писання, | | | |
|друкування або інших| | | |
|графічних цілей". | | | |

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 червня 2004 року
N 1820-IV