Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України
щодо стабілізації цін на ринку нафтопродуктів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У статті 1 Закону України "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" ( 313/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 42, ст. 201; 1999 р., N 52, ст. 464; 2001 р., N 24, ст. 125; 2002 р., N 50, ст. 365; 2003 р., N 33-34, ст. 267; 2005 р., N 17, 18(19, ст. 267) цифри та слова:

"2710 00 27 11 тільки бензини 20% до обороту
2710 00 27 31 моторні (ГСТУ з ціни
2710 00 29 01 320.00149943. реалізації (без
2710 00 32 01 015-2000) ПДВ), але не
2710 00 34 11 сумішеві з менше 60 євро
2710 00 34 31 вмістом не менш за 1000 кг
2710 00 36 01 як 5 відсотків
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек,
А-98 Ек

2710 00 27 19 бензини     20% до обороту
2710 00 27 39 моторні: А-72, з ціни
2710 00 27 90 А-76, А-80, реалізації (без
2710 00 29 09 А-90, А-91, ПДВ), але не
2710 00 32 09 А-92, АІ-93, менше 60 євро
2710 00 34 19 А-95, А-96, за 1000 кг
2710 00 34 39 А-98 та бензини
2710 00 34 90 моторні інших
2710 00 36 09 марок

2710 00 61 00 Важкі дистиляти 10% до обороту
2710 00 65 00 (дизельне з ціни
2710 00 69 00 пальне) реалізації (без
ПДВ), але не
менше 30 євро
за 1000 кг"

замінити цифрами та словами:

"2710 00 27 11 тільки бензини 60 євро за 1000
2710 00 32 01 моторні (ГСТУ кг
2710 00 34 11 320.00149943.
2710 00 36 01 015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-76 Ек,
А-80 Ек,
А-98 Ек

2710 00 27 31 тільки бензини 60 євро за 1000
2710 00 29 01 моторні (ГСТУ кг
2710 00 34 31 320.00149943.
015-2000)
сумішеві з
вмістом не
менше 5%
високооктанових
кисневмісних
добавок (ВКД):
А-92 Ек,
АІ-93 Ек,
А-95 Ек

2710 00 27 19 бензини     60 євро за 1000
2710 00 32 09 моторні: А-72, кг
2710 00 34 19 А-76, А-80,
2710 00 36 09 А-98 та бензини
моторні інших
марок

2710 00 27 39 бензини     60 євро за 1000
2710 00 27 90 моторні: А-90, кг
2710 00 29 09 А-91, А-92,
2710 00 34 39 АІ-93, А-95,
2710 00 34 90 А-96

2710 00 61 00 Важкі дистиляти 30 євро за 1000
2710 00 65 00 (дизельне кг".
2710 00 69 00 пальне)

2. У розділі V Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 29, ст. 235; 2004 р., N 29, ст. 368, N 33-34, ст. 402, ст. 408):

цифри та слова:

"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з     40 євро  40 євро  тис.л
вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 27 39 - - - - - - - - -      15 євро  15 євро  тис.л
інші за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 27 90 - - - - - - - - інші    15 євро  15 євро  тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 27 31 - - - - - - - - - з       0     0   тис.л
вмістом не менше 5%
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 27 39 - - - - - - - - -        0     0   тис.л
інші

2710 00 27 90 - - - - - - - - інші      0     0   тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 29  - - - - - - - - з      40 євро  40 євро  тис.л
01 вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 29 09 - - - - - - - - інші     15 євро  15 євро  тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 29  - - - - - - - - з        0     0   тис.л
01 вмістом не менше 5%
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 29 09 - - - - - - - - інші       0     0   тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 34  - - - - - - - - - з     40 євро  40 євро  тис.л
31 вмістом не менше 5% за за
високооктанових 1000 кг 1000 кг
кисневмісних добавок

2710 00 34 39 - - - - - - - - -      15 євро  15 євро  тис.л
інші за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 34 90 - - - - - - - - інші     15 євро  15 євро  тис.л"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 34  - - - - - - - - - з       0     0   тис.л
31 вмістом не менше 5 %
високооктанових
кисневмісних добавок

2710 00 34 39 - - - - - - - - -        0     0   тис.л
інші

2710 00 34 90 - - - - - - - - інші       0     0   тис.л";

цифри та слова:

"2710 00 61  - - - для специфічних    1,5 євро 1,5 євро  -
00 процесів переробки за за
1000 кг 1000 кг

2710 00 65 00 - - - для хімічних      1,5 євро 1,5 євро  -
перетворень у за за
процесах, крім 1000 кг 1000 кг
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00

2710 00 69 00 - - - для інших цілей    1,5 євро 1,5 євро  -"
за за
1000 кг 1000 кг

замінити цифрами та словами:

"2710 00 61  - - - для специфічних      0     0   -
00 процесів переробки

2710 00 65 00 - - - для хімічних        0     0   -
перетворень у
процесах, крім
зазначених у
підкатегорії
2710 00 61 00

2710 00 69 00 - - - для інших цілей      0     0   -".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 травня 2005 року
N 2565-IV