Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України
"Про Митний тариф України"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Митного тарифу України ( 2371а-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85, N 26, ст. 187, ст. 188, N 29, ст. 235, N 39, ст. 335; 2004 р., N 2, ст. 7, N 5, ст. 24; із змінами, внесеними законами України від 18 березня 2004 року N 1624-IV і N 1637-IV такі зміни:

1. У розділі II:

цифри та слова:

"0804 30 00 00 - ананаси     0,2 євро 0,4 євро
за 1 кг за 1 кг"

замінити цифрами та словами:

"0804 30 00 00|- ананаси      |   |  5   |  5".
| | | |

2. У розділі IV:

1) цифри та слова:

"1901 10 00 00 - продукти дитячого     30 %,   60 %,
харчування, але не але не
розфасовані для менш як менш як
роздрібної торгівлі 0,5 євро 1 євро
за 1 кг за 1 кг"

замінити цифрами та словами:

"1901 10 00 00|- продукти дитячого |   |  0   |60 %,
|харчування, | | |але не
|розфасовані для | | |менш як
|роздрібної торгівлі | | |1 євро
| | | |за 1 кг";

2) цифри та слова:

"1905 30 59 00 - - - - - інші       30 %,   60 %,
але не але не
менш як менш як
0,5 євро 1 євро
за 1 кг за 1 кг"

замінити цифрами та словами:

"1905 30 59 00|- - - - - інші   |   | 15   |60 %,
| | | |але не
| | | |менш як
| | | |1 євро
| | | |за 1 кг";

3) цифри та слова:

"2007 10 10 00 - - з вмістом цукру     1 євро  2 євро
понад 13 мас.% за 1 б/кг за 1 б/кг"

замінити цифрами та словами:

"2007 10 10 00|- - з вмістом цукру |   | 20   |2 євро
|понад 13 мас.% | | |за 1 б/кг";

4) цифри та слова:

"2007 99 93 00 - - - - з тропічних     1 євро  2 євро
плодів і тропічних за 1 б/кг за 1 б/кг"
горіхів

замінити цифрами та словами:

"2007 99 93 00|- - - - з тропічних |   |2 %,   |2 %,
|плодів і тропічних | |але не |але не
|горіхів | |менш як |менш як
| | |0,05 євро|0,05 євро
| | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";

5) цифри та слова:

"2007 99 98 00 - - - - інші        1 євро  2 євро
за 1 б/кг за 1 б/кг"

замінити цифрами та словами:

"2007 99 98  |- - - - інші:    |   |     |
2007 99 98 10 |- - - - - пюре з | |2 %, |2 %,
|бананів, без додання| |але не |але не
|цукру або інших | |менш як |менш як
|підсолоджуючих | |0,05 євро|0,05 євро
|речовин, | |за 1 б/кг|за 1 б/кг
|консервоване | | |
|асептичним способом,| | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |
2007 99 98 90 |- - - - - інші | |1 євро |2 євро
| | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";

6) цифри та слова:

"2008 20 91 00 - - - - 4,5 кг або     1 євро  2 євро
більше за 1 б/кг за 1 б/кг"

замінити цифрами та словами:

"2008 20 91 00|- - - - 4,5 кг або |   |2 %,   |2 %,
|більше | |але не |але не
| | |менш як |менш як
| | |0,05 євро|0,05 євро
| | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";

7) цифри та слова:

"2008 30 91 00 - - - - 4,5 кг або     1 євро  2 євро
більше за 1 б/кг за 1 б/кг"

замінити цифрами та словами:

"2008 30 91 00|- - - - 4,5 кг або |   |2 %,   |2 %,
|більше | |але не |але не
| | |менш як |менш як
| | |0,05 євро|0,05 євро
| | |за 1 б/кг|за 1 б/кг";

8) після цифр та слів:

"2009 11 99 10 - - - - -          2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 11 99 20|- - - - -      |   |2 %,   |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений), без| |менш як |менш як
|додання цукру, | |0,05 євро|0,05 євро
|вартістю понад 30 | |за 1 л |за 1 л";
|євро за 100 кг маси | | |
|нетто, в ємкості, | | |
|масою нетто понад | | |
|190 кг | | |

9) після цифр та слів:

"2009 19 99 10 - - - - -          2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 19 99 20|- - - - -      |   |2 %,   |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений) або | |менш як |менш як
|консервований | |0,05 євро|0,05 євро
|асептичним | |за 1 л |за 1 л";
|способом, без | | |
|додання цукру, | | |
|вартістю понад | | |
|30 євро за 100 кг | | |
|маси нетто, в | | |
|ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |

10) після цифр та слів:

"2009 20 99 10 - - - -           2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 20 99 20|- - - -       |   |2 %,   |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений), | |менш як |менш як
|заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро
|консервований | |за 1 л |за 1 л";
|асептичним | | |
|способом, без | | |
|додання цукру, | | |
|вартістю понад | | |
|30 євро за 100 кг | | |
|маси нетто, в | | |
|ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |

11) після цифр та слів:

"2009 30 39 10 - - - - -          2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 30 39 20 - - - - -      |   |2 %,   |2 %,
натуральний | |але не |але не
(невідновлений), | |менш як |менш як
заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро
консервований | |за 1 л |за 1 л";
асептичним | | |
способом, без | | |
додання цукру, в | | |
ємкості, масою | | |
нетто понад 190 кг | | |

12) після цифр та слів:

"2009 40 99 10 - - - - -          2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 40 99 20|- - - - -      |   |2 %,   |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений), | |менш як |менш як
|заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро
|консервований | |за 1 л |за 1 л";
|асептичним способом,| | |
|вартістю понад | | |
|30 євро за 100 кг | | |
|маси нетто, | | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |

13) цифри та слова:

"2009 80 97 00 - - - - - - сік       30 %,   30 %,
тропічних плодів але не але не
менш як менш як
0,5 євро 0,5 євро
за 1 л за 1 л"

замінити цифрами та словами:

"2009 80 97  |- - - - - - сік   |   |     |
|тропічних плодів: | | |
2009 80 97 10 |- - - - - - - | |2 %, |2 %,
|концентрований | |але не |але не
| | |менш як |менш як
| | |0,05 євро|0,05 євро
| | |за 1 л |за 1 л
2009 80 97 20 |- - - - - - - | |2 %, |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений), | |менш як |менш як
|заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро
|консервований | |за 1 л |за 1 л
|асептичним | | |
|способом, вартістю | | |
|понад 30 євро за | | |
|100 кг маси нетто, | | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |
2009 80 97 90 |- - - - - - - інші | |30 %, |30 %,
| | |але не |але не
| | |менш як |менш як
| | |0,5 євро |0,5 євро
| | |за 1 л |за 1 л";

14) після цифр та слів:

"2009 80 99 10 - - - - - - -        2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 80 99 20|- - - - - - -    |   |2 %,   |2 %,
|сік банановий, | |але не |але не
|натуральний | |менш як |менш як
|(невідновлений), | |0,05 євро|0,05 євро
|заморожений або | |за 1 л |за 1 л";
|консервований | | |
|асептичним способом,| | |
|вартістю понад | | |
|30 євро за 100 кг | | |
|маси нетто, в | | |
|ємкості, масою нетто| | |
|понад 190 кг | | |

15) після цифр та слів:

"2009 90 49 10 - - - - - - -        2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 90 49 20|- - - - - - -    |   |2 %,   |2 %,
|натуральний | |але не |але не
|(невідновлений), | |менш як |менш як
|заморожений або | |0,05 євро|0,05 євро
|консервований | |за 1 л |за 1 л";
|асептичним способом,| | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |

16) після цифр та слів:

"2009 90 59 10 - - - - - - -        2 %,   2 %,
концентрований але не але не
менш як менш як
0,05 євро 0,05 євро
за 1 л за 1 л"

доповнити цифрами та словами:

"2009 90 59 20|- - - - - - -    |   |2 %,   |2 %,
|суміші соків з | |але не |але не
|тропічних плодів | |менш як |менш як
|натуральні | |0,05 євро|0,05 євро
|(невідновлені), | |за 1 л |за 1 л
|заморожені або | | |
|консервовані | | |
|асептичним способом,| | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |
2009 90 59 30 |- - - - - - - | |2 %, |2 %,
|суміші цитрусових | |але не |але не
|соків, натуральні | |менш як |менш як
|(невідновлені), | |0,05 євро|0,05 євро
|заморожені або | |за 1 л |за 1 л";
|консервовані | | |
|асептичним способом,| | |
|в ємкості, масою | | |
|нетто понад 190 кг | | |

17) цифри та слова:

"2104 20 00 00 - гомогенізовані      0,5 євро 1 євро
складені харчові за 1 кг за 1 кг"
продукти

замінити цифрами та словами:

"2104 20 00 00|- гомогенізовані  |   | 15   |1 євро
|складені харчові | | |за 1 кг".
|продукти | | |

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1893-IV