Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу
України, затвердженого Законом України
"Про Митний тариф України"

Верховна Рада України постановляє:

1. У розділі XVII Митного тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781 із наступними змінами), цифри і слова

"8701 20 10 00|- - нові      |   | 10   | 10   | шт"

замінити цифрами і словами

"8701 20 10 00|- - нові      |   |  5   |  5   | шт".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3455-IV