Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Про внесення змін до Митного тарифу України

Верховна Рада України постановляє:

1. У розділі II Митного тарифу України ( 2371а-14 ), затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" ( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781; Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 45, ст. 239; 2002 р., N 9, ст. 68, N 18-19, ст. 133, N 32, ст. 233, N 33, ст. 237; 2003 р., N 7, ст. 64, N 8-9, ст. 85),

цифри і слова

   "1209 11 00 00|- - насіння     |   |  70  |  70"  |
|цукрового буряку | | | |

замінити цифрами і словами

   "1209 11 00 00|- - насіння     |   |22 євро |22 євро |
|цукрових буряків | |за 1 кг |за 1 кг".|

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 3 квітня 2003 року
N 651-IV