документiв в базi
532327
Користуйтесь переважно розширеним пошуком. Це підвищує якість пошукової видачі. Докладніше "Як шукати" тут.

Органи державної влади iнформують
Час відпочинку — це встановлений законодавством час, протягом якого працівники вільні від виконання трудових обов'язків і який вони можуть використовувати на власний розсуд.
Акт опису майна, на яке поширюється право податкової застави, складається податковим керуючим у порядку та за формою, що затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Водночас, ФОП, прийняті на військову службу за контрактом, не звільняються від сплати ЄВ за себе.
Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Стажування може застосовуватись лише відносно студентів або осіб, які мають статус безробітних.
Нульова ставка оподаткування буде застосовуватись тільки до об’єктів спадщини, отриманих після 01.01.2017 року.