Огляд поновлення бази  
 11.04.2018 
Огляд нових надходжень від 11 квітня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 254
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

Постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300.  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 248
Про затвердження Імплементаційного протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки щодо співробітництва в галузі географічної інформації

Постановою затверджено Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки щодо співробітництва в галузі географічної інформації, вчинений 9 жовтня 2017 р. в м. Києві.  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 245
Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 249
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 966

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 966 "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного конкурсу "Євробачення".  
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 253
Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку

Правила встановлюють порядок здійснення доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку, що належить власникам (володільцям), які не є операторами, провайдерами телекомунікацій, іншим суб’єктам господарювання (операторам, провайдерам телекомунікацій або уповноваженим ними особам) для власних потреб, надання або отримання телекомунікаційних послуг та порядок взаємодії власника інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку і замовника.  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 251
Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань імпортозаміщення

Постановою утворено Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення, наведено її склад та затверджує Положення про Міжвідомчу координаційну комісію з питань імпортозаміщення.  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 247
Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення

Порядок визначає механізм розроблення плану управління ризиками затоплення з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.

Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 87 "Про порядок використання земель у зонах їх можливого затоплення внаслідок повеней і паводків".
- Пункт 42 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2004 р. № 792.
- Пункт 33 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 754.
- Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 956.
- Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 214.
- Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 949.
 
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 244
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізичної і спортивної підготовки учнівської та студентської молоді, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2013 р. № 866
- постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету"
- Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 115.
 
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 252
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 703 і від 12 липня 2017 р. № 522

Постановою вносяться зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 703 "Деякі питання виконання рішень судів, що гарантовані державою, а також рішень Європейського суду з прав людини"
- постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 522 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо виконання рішень суду, які гарантовані державою, та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 703".
 
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 243
Про внесення змін до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Постанова вносить зміни до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 411.  
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 238
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою внесені зміни до:
- Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива"
- постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 "Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 572 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
 
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.03.2018 № 1263/М/99-99-13-01-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходів, отриманих від фізичних осіб та в межах обставин, викладених в зверненні

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримала доходи інші, ніж визначені пп. 164.2.1 - 164.2.19 п. 164.2 ст. 164 Кодексу , від інших фізичних осіб, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи з фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.03.2018 № 1261/К/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі якщо кредитором (банком) було здійснено прощення (анулювання) основної суми боргу (кредиту), то з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб сума такого анульованого боргу вважається додатковим благом та включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу з урахуванням норм пп. "д" пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 Кодексу . Крім того, зазначений дохід є об’єктом оподаткування військовим збором.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2018 № 1290/П/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Консультацією
наводяться роз'яснення, що роботодавець, у тому числі адвокатське об’єднання як платник єдиного внеску зобов’язаний сплачувати єдиний внесок нарахований на суму заробітної плати кожної застрахованої особи та на суму винагороди за цивільно-правовим договором.
Крім того платник єдиного внеску визначений п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, зобов’язаний нараховувати єдиний внесок відповідно до визначеної ст. 7 Закону № 2464 бази нарахування єдиного внеску, незважаючи на те що такий платник є одночасно засновником адвокатського об’єднання.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2018 № 1281/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Відповідно до наведених у консультації роз'яснень, операції з реорганізації підприємства шляхом виділення не є об'єктом оподаткування ПДВ. При цьому у платника ПДВ, що реорганізується шляхом виділення, при передачі частини майна за розподільчим балансом до нової юридичної особи не виникає обов'язку щодо нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до підпункту "а" пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 розділу V ПКУ за придбаними та/або виготовленими товарами/послугами, необоротними активами, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку.  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2018 № 1284/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ телекомунікаційних послуг

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні операції з надання телекомунікаційних послуг для потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні податок на додану вартість нараховується на вартість наданих послуг.