Огляд поновлення бази  
 12.04.2018 
Огляд нових надходжень від 12 квітня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 20 березня 2018 року № 2354-VIII
Про стратегічну екологічну оцінку

Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Також закон вносить зміни до:
- Земельного кодексу України
- Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища"
- Закону України "Про курорти"
- Закону України "Про державні цільові програми"
- Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 22 березня 2018 року № 2367-VIII
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень

Законом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України.
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.02.2018 № 140
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2018 р. за № 335/31787
Про затвердження Порядку постачання медичного майна Національній гвардії України в мирний час

Порядок установлює механізм постачання медичного майна органам військового управління, з'єднанням, військовим частинам (підрозділам), вищим військовим навчальним закладам, навчальним військовим частинам (центрам), базам, закладам охорони здоров'я та установам Національної гвардії України в мирний час.  
2.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 152
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2018 р. за № 354/31806
Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2018 році

Наказ установлює, що з урахуванням індексу споживчих цін (індекс інфляції) за 2017 рік нормативна вартість однієї експертогодини у 2018 році становить 143 грн.  
2.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 28.02.2018 № 151
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2018 р. за № 353/31805
Про внесення змін до Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту

Наказом вносяться зміни до Інструкції про порядок дій посадових осіб Державної прикордонної служби України та взаємодії з територіальними органами Державної міграційної служби України під час звернення іноземців чи осіб без громадянства із заявами про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10 серпня 2016 року № 772, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2016 року за № 1212/29342.  
2.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 01.03.2018 № 161
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за № 352/31804
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 року № 320 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 липня 2012 року за № 1089/21401.  
2.5. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.03.2018 № 291
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2018 р. за № 364/31816
Про затвердження Змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування

Розпорядження затверджує Зміни до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09 липня 2010 року № 565, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1119/18414.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.03.2018 № 1275/ІПК/28-10-01-03-11
Щодо підстав для підтвердження понесених витрат на відрядження

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, для підтвердження витрат на придбання електронного квитка необхідним є пакет документів: оригінал розрахункового або платіжного документа, що підтверджує здійснення розрахункової операції у готівковій чи безготівковій формі (платіжне доручення, розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з карткового рахунку, квитанція до прибуткового касового ордера); роздрук на папері частини електронного авіаквитка з вказаним маршрутом (маршрут/квитанція); оригінали відривної частини посадкових талонів пасажира; посадочний документ, перевізний документ, роздрукований на паперовому носії (транспортні квитки).  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI
Кримінальний процесуальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 22.03.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2367-VIII, який набирає чинності з 12.04.2018 р.
 
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 04.04.2018 № 36
Про внесення змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду

Постанова вносить зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 130.  
5.2. Постанова Правління Національного банку України від 04.04.2018 № 35
Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України

Постановою затверджено Зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 01 березня 2016 року № 129.