Огляд поновлення бази  
 10.04.2018 
Огляд нових надходжень від 10 квітня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 14 березня 2018 року № 2336-VIII
Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф

Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в разі виникнення катастроф, вчинену 30 червня 2016 року в м. Софії.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 216
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

Постановою вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 288.  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 р. № 246
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій

Постанова затверджує Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій.  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 151
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 р. за № 373/31825
Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку обладнання, механізмів і техніки

Наказом затверджено:
- Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат зі створення та зрошення плодово-ягідних насаджень, виноградників та хмільників без врахування проектних робіт;
- Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат за проектні роботи у виноградарстві, садівництві та хмелярстві;
- Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва;
- Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід;
- Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів;
- Перелік нових механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації;
- Заява для включення суб’єкта господарювання до переліку претендентів на державну підтримку;
- Акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат;
- Зведена відомість про фактичні витрати та попередні обсяги компенсації;
- Висновок за результатами проведення виїзної перевірки та аналізу отриманих документів;
- Акт інвентаризації виноградників;
- Акт інвентаризації садів та ягідників;
- Акт інвентаризації хмільників;
- Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем;
- Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва камери швидкого заморожування.

Також визнано такими, що втратили чинність:
- наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2012 року № 365 "Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1114/21426;
- наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11 грудня 2012 року № 759 "Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві і садівництві, форм звітності та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 № 365", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2012 року за № 2060/22372.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2018 № 1216/Я/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, платник податку, який не отримує дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу від такої діяльності, зобов’язаний визначити базу нарахування єдиного внеску, яка не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. При цьому Законом № 2464 для такого платника передбачено процедуру зняття з обліку платників єдиного внеску. Звільнення від сплати єдиного внеску у зв’язку із зупиненням нотаріальної діяльності Законом № 2464 не передбачено.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2018 № 1227/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування при переході зі спрощеної системі оподаткування на загальну систему оподаткування

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі якщо сума доходів за звітний період з 01.10.2017 р. по 31.12.2017 р. не перевищує двадцяти мільйонів гривень, платник податку має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).
Якщо платник податку отримав кошти на загальній системі оподаткування за послуги, надані під час перебування на спрощеній системі оподаткування, та приймає рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, то різниця, передбачена пп. 140.5.12 п. 140.5 ст. 140 Кодексу, у платника не виникає.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2018 № 1231/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Консультацією
наводяться роз'яснення, що якщо згідно з ліцензійним договором умови використання програмної продукції (комп’ютерної програми та/або її компонентів) не обмежені функціональним призначенням такої продукції і її відтворення не обмежене кількістю копій, необхідних для такого використання та/або умови передачі права на розповсюдження примірників програмної продукції передбачають надання права на їх відтворення або якщо їх відтворення не обмежено використанням кінцевим споживачем, то отримання платежу як винагороди за надання вказаного права на використання програмної продукції/розповсюдження примірників програмної продукції для цілей оподаткування ПДВ визначається як роялті та відповідно така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2018 № 1228/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування по операціях, пов'язаних з малоцінними необоротними матеріальними активами та визначення бази оподаткування ПДВ за цими операціями

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, база оподаткування за операцією з постачання малоцінних необоротних матеріальних активів, балансова вартість яких станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюється таке постачання, дорівнює нулю, визначається виходячи з договірної вартості таких необоротних активів.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.03.2018 № 1230/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, податкова накладна складається окремо на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Тому складання двох або більше податкових накладних у випадку отримання попередньої оплати товарів/послуг однією сумою не відповідає нормам ПКУ та не дає можливості ідентифікувати операції.