Огляд поновлення бази  
 06.04.2018 
Огляд нових надходжень від 06 квітня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 13 березня 2018 року № 2318-VIII
Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо встановлення групи інвалідності

Закон вносить зміни до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні".
Особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково). Особам, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпечення їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати (у тому числі ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), необоротної втрати іншого органу або повної стійкої втрати органом його функцій, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище визначених законодавством критеріїв встановлення групи інвалідності, але не вище I групи. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам відбувається на підставі особистої заяви особи з інвалідністю або її законного представника у разі настання змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 242
Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

Постанова вносить зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад".  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 241
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія"

Постановою вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для організації оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих центрах "Артек" і "Молода гвардія", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 227.  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 240
Про внесення змін до пункту 1 Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок

Постанова вносить зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1232.  
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 р. № 239
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постановою вносяться зміни до:
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 149
- постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 179 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції"
- постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 "Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України"
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 "Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад"
та ін.
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 № 2072
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 97/31549
Про затвердження Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками

Вимоги поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, організаційно-правової форми і видів діяльності та встановлюють мінімальні вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками у процесі трудової діяльності.  
3.2. Наказ Міністерства оборони України від 30.01.2018 № 35
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 березня 2018 р. за № 274/31726
Про затвердження Порядку використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Порядок встановлює механізм використання інженерного майна у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, його постачання, експлуатації, зберігання, показники витрат моторесурсу (ресурсу) та напрацювання до списання, повноваження служб забезпечення інженерним майном.  
3.3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.02.2018 № 32
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 березня 2018 р. за № 278/31730
Про затвердження умов, диференційованих показників і розмірів преміювання та виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону

Наказ затверджує:
- Умови, диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, за підсумками роботи за квартал;
- Умови, диференційовані показники і розміри преміювання керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, за підсумками роботи за рік;
- Умови, диференційовані показники та розміри виплати матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону.
 
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 19.02.2018 № 69
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 березня 2018 р. за № 297/31749
Про внесення змін до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Наказом вносяться зміни до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915.  
3.5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2018 № 62
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2018 р. за № 244/31696
Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання

Правила поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що займаються монтажем, демонтажем, експлуатацією (використання за призначенням, технічне обслуговування, ремонт), модифікацією (реконструкція чи модернізація), перевіркою технічного стану (технічний огляд, експертне обстеження) вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також установлюють мінімальні вимоги безпеки до обладнання, яке роботодавцем повинно підтримуватися на рівні, зазначеному в Правилах та інших нормативно-правових актах з охорони та гігієни праці, під час його використання.  
3.6. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 20.03.2018 № 148
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 р. за № 374/31826
Про затвердження Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва та форм відповідних документів

Наказ затверджує:
- Положення про Комісію Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, яке визначає порядок організації та діяльності Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки галузі тваринництва, а саме суб’єктам господарювання - юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичним особам - підприємцям, що провадять діяльність у галузі тваринництва, за такими напрямами:
дотація за утримання корів;
часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;
часткове відшкодування вартості об’єктів.
- форму Заявки для отримання компенсації відсотків;
- форму Заявки для отримання компенсації вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів;
- форму Заявки для отримання дотації за утримання корів;
- форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів;
- форму Заявки для отримання часткового відшкодування вартості об’єктів;
- форму Журналу обліку фізичних осіб - власників тварин для отримання дотації за молодняк;
та ін.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.03.2018 № 1125/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про розгляд листа

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, операція з вивезення за межі митної території України товару, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у зв'язку з його поверненням продавцю-нерезиденту, з поверненням нерезидентом оплати за товар, оподатковується за нульовою ставкою ПДВ, якщо таке вивезення здійснюється у митному режимі реекспорту відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 МКУ, та відображається у рядку 2 у розділі І "Податкові зобов'язання" податкової декларації з ПДВ.
Операція з вивезення за межі митної території України товару, який ввозився на митну територію України у митному режимі імпорту, у зв'язку з його поверненням продавцю-нерезиденту, якщо таке вивезення здійснюється у митному режимі реекспорту за винятком операцій з вивезення, перерахованих у пункті 5 частини першої статті 86 МКУ, підлягає звільненню від оподаткування податком на додану вартість.
При цьому у податковому періоді, на який припадає таке вивезення, платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання ь за правилами, встановленими пунктом 198.5 статті 198 розділу V Кодексу.