Огляд поновлення бази  
 06.02.2018 
Поновлення № 25 від 06 лютого 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII
Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність

Закон визначає правові засади аудиту фінансової звітності, провадження аудиторської діяльності в Україні та регулює відносини, що виникають при її провадженні.

Законом визнано такими, що втратили чинність:
- Закон України "Про аудиторську діяльність";
- Постанову Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність"

Також вносяться зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Господарського кодексу України
- Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
- Законі України "Про Національний банк України"
та ін.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1100
Про внесення змін до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних

Постановою внесені зміни до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835.  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101
Про утворення Національної служби здоров'я України

Постанова утворює Національну службу здоров’я України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я.

Затверджує Положення про Національну службу здоров’я України

Та вносить зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10.11.2017 № 606
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за № 106/31558
Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів

Наказ затверджує:
- Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів;
- Правила належної виробничої практики ветеринарних препаратів.
 
3.2. Наказ Міністерства оборони України від 11.12.2017 № 656
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2018 р. за № 81/31533
Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 06.02.2001 № 36

Наказом внесено зміни до наказу Міністра оборони України від 06 лютого 2001 року № 36 "Про затвердження Інструкції про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2001 року за № 169/5360, якими Інструкція про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України викладена в новій редакції.  
3.3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2017 № 1662
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 р. за № 66/31518
Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Наказ вносить зміни до Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за № 1695/22007.  
3.4. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29.12.2017 № 1943/711
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 61/31513
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05 серпня 2009 року № 844/287

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 05 серпня 2009 року № 844/287 "Про затвердження Правил визначення вартості робіт з установлення вмісту генетично модифікованих організмів у харчових продуктах", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 795/16811.  
3.5. Наказ Міністерства інфраструктури України від 02.01.2018 № 2
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 р. за № 76/31528
Про затвердження Змін до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах

Наказом затверджено Зміни до Правил плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 серпня 2007 року № 655, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2007 року за № 1150/14417.  
3.6. Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21.12.2017 № 2428
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 92/31544
Про затвердження Змін до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного
простору


Рішення затверджує Зміни до Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 01 грудня 2010 року № 1684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 року за № 1294/18589.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.01.2018 № 280/П/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою внаслідок продажу майнових прав

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, дохід у вигляді коштів, отриманих фізичною особою від продажу майнових прав включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і збором на загальних підставах.
Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) визначено ст. 179 ПКУ, відповідно до п. 179.2 якої обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.01.2018 № 283/Т/99-99-13-01-02-14/ІПК
Щодо застосування спрощеної системи оподаткування

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, для фізичної особи - підприємця усі вартісні показники, що включаються до доходу, відображаються у національній валюті України.
Показники, виражені в іноземній валюті перераховуються у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату їх отримання.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Консультацією
наводяться роз'яснення, що в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в податковій накладній, що була складена без факту здійснення господарської операції, (тобто не підтвердженій первинними документами), і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 315/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, у разі заявлення суми ПДВ до бюджетного відшкодування, платник податку має право враховувати у складі заявленої до бюджетного відшкодування суми ПДВ залишок від’ємного значення податку до повного його погашення, незалежно від сплину термінів позовної давності (1095 днів), у випадку коли суми ПДВ, з яких сформовано такий залишок, сплачені постачальникам товарів/послуг.  
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 23.01.2018 № 4
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою визнано такими, що втратили чинність, постанови Правління Національного банку України:
1) від 16 квітня 2014 року № 218 "Про затвердження Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 27 травня 2014 року за № 543/25320;
2) від 24 липня 2015 року № 487 "Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України";
3) від 08 квітня 2016 року № 252 "Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України";
4) від 28 липня 2016 року № 359 "Про внесення змін до нормативно-правових актів Національного банку України щодо реалізації майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами, наданими банкам України";
5) від 09 березня 2017 року № 19 "Про внесення змін до Положення про відчуження Національним банком України майна, набутого у власність у рахунок погашення боргу за кредитами".
 
5.2. Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 5
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах

Постановою вносяться зміни до Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 41/10321.  
5.3. Постанова Правління Національного банку України від 25.01.2018 № 6
Про затвердження Змін до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні

Постанова затверджує Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 790/19528.