Огляд поновлення бази  
 05.02.2018 
Поновлення № 24 від 05 лютого 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 41
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 і від 22 лютого 2006 р. № 189

Постанова вносить зміни до:
- Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751;
- Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189.
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 35
Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування

Постановою затверджено Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі авіаційного пошуку і рятування, вчинену 1 березня 2017 р. у м. Мінську.  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від від 25 січня 2018 р. № 32
Про внесення об’єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України

Постанова вносить зміни до Державного реєстру нерухомих пам’яток України об’єкти культурної спадщини національного значення, Перелік яких наведено.  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 29
Про зміну складу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій

Постановою вносяться зміни до складу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 953 "Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу".  
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 27
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 622

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2016 р. № 622 "Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб".  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 46
Про внесення змiн до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. № 1172 i вiд 5 квiтня 2014 р. № 85

Постановою внесені зміни до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України:
- постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 вересня 2007 р. № 1172 "Про введення посад державних iнспекторiв з авiацiйного нагляду у Державнiй авiацiйнiй службi та умови оплати їх праці";
- постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 квiтня 2014 р. № 85 "Деякi питання затвердження граничної чисельностi працiвникiв апарату та територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, iнших державних органів".
 
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. № 31
Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2018 році

Постановою установлено, що розміри грошової допомоги для компенсації у 2018 році вартості путівок шляхом безготівкового перерахування санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за надання послуг із санаторно-курортного лікування або оздоровлення чи відпочинку осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, становлять:
осіб, віднесених до категорії 1, - 6 822 гривні;
осіб, віднесених до категорії 1, із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) - 20 685 гривень;
дітей, яким установлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, та одного з батьків або особи, яка їх замінює, - 13 545 гривень.
 
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 28
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 937 "Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці".  
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 42
Про внесення змін до пункту 1 Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету

Постановою внесені зміни до Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. № 734.  
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 43
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704 "Про заохочення спортсменів з видів спорту інвалідів та їх тренерів"
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 132
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки паралімпійського руху в Україні, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 199
- постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 198 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фізкультурно-спортивної реабілітації та спорту інвалідів"
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2012 р. № 152
- постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р. № 596 "Про затвердження переліків закладів фізичної культури і спорту всеукраїнського рівня, які фінансуються з державного бюджету, баз олімпійської, паралімпійської і дефлімпійської підготовки та всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету"
- постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 367 "Деякі питання заохочення спортсменів з видів спорту інвалідів України -чемпіонів, призерів Паралімпійських і Дефлімпійських ігор та їх тренерів і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 704"
 
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 45
Про внесення змін до Положення про дозвільну систему

Постановою внесені зміни до Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. № 576.  
1.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 40
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1154 і від 5 квітня 2017 р. № 224

Постанова вносить зміни до постанов Кабінету Міністрів України:
- від 2 грудня 2015 р. № 1154 "Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб";
- від 5 квітня 2017 р. № 224 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту".
 
1.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 37
Деякі питання утворення військового навчального підрозділу Вінницького національного технічного університету

Постановою утворено кафедру військової підготовки Вінницького національного технічного університету.

Також внесено зміни до Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48.
 
1.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 34
Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро

Постановою установлено, що дія постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 р. № 413 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення громадян з військової служби та із служби осіб рядового і начальницького складу" поширюється також на осіб начальницького складу Національного антикорупційного бюро.  
1.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 33
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць

Постанова затверджує Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на працевлаштування окремих категорій працівників та створення нових робочих місць.  
1.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 30
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 709

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".

Та визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2016 р. № 709 "Про зміну складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".
 
1.17. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 44
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. № 1031 і від 25 травня 2016 р. № 364

Постанова вносить зміни до постанов Кабінету Міністрів України:
- від 5 жовтня 2011 р. № 1031 "Деякі питання здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України";
- від 25 травня 2016 р. № 364 "Деякі питання реалізації принципу "єдиного вікна" під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю"
 
1.18. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 39
Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

Постановою внесені зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 769.  
1.19. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38
Деякі питання соціальної підтримки осіб, звільнених з полону

Постановлено виплатити одноразову грошову допомогу особам, яких звільнено з полону, у розмірі 100 тис. гривень.

Також затверджено Порядок виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, який визначає механізм виплати одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.01.2018 № 6/19
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 116/31568
Про інформаційну взаємодію між Державним реєстром лікарських засобів України та електронною системою закупівель

Наказом установлено, що:
1) технічна підтримка передавання відомостей забезпечується державним підприємством "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" (ДЕЦ) та державним підприємством "ПРОЗОРРО" (ДП "ПРОЗОРРО");
2) передавання відомостей з Державного реєстру до електронної системи закупівель здійснюється автоматично в електронній формі інформаційно-телекомунікаційними засобами та є безкоштовною;
3) процедура автоматизованої інформаційної взаємодії визначається технічною документацією, що затверджується ДЕЦ та ДП "ПРОЗОРРО";
4) ДЕЦ та ДП "ПРОЗОРРО" забезпечують своєчасні передавання та приймання відомостей;
5) відомості повинні містити актуальну інформацію про лікарські засоби;
6) з Державного реєстру до електронної системи закупівель передаються відомості про торгову назву лікарського засобу, міжнародну непатентовану назву, АТС (АТХ) код, лікарську форму, дозування, відмітку про включення лікарського засобу до Національного переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 року № 333 "Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення" (зі змінами), номер реєстраційного посвідчення, термін дії реєстраційного посвідчення, відмітку про дострокове припинення дії реєстраційного посвідчення та дату настання дострокового припинення, а також інформація про заявника та виробників лікарського засобу;
7) У разі виникнення обставин, які унеможливлюють виконання цього наказу, ДЕЦ та ДП "ПРОЗОРРО" зобов’язані невідкладно поінформувати про це один одного, але не пізніше ніж через два робочі дні з дня виникнення цих обставин.
 
2.2. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 10.01.2018 № 23/40
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 96/31548
Про внесення змін до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Наказ вносить зміни до Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838.  
2.3. Наказ Міністерства юстиції України від 25.01.2018 № 226/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 січня 2018 р. за № 110/31562
Про внесення змін до Порядку допуску до професії приватного виконавця

Наказом внесені зміни до Порядку допуску до професії приватного виконавця, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 жовтня 2016 року № 3053/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 листопада 2016 року за № 1445/29575.  
2.4. Наказ Фонду державного майна України від 19.12.2017 № 1898
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 січня 2018 р. за № 52/31504
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України від 03 лютого 2004 року № 210

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 03 лютого 2004 року № 210 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву голів правлінь акціонерних товариств, у статутному фонді яких державна частка перевищує 50 відсотків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 лютого 2004 року за № 208/8807.  
2.5. Наказ Служби безпеки України від 21.12.2017 № 740
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 р. за № 78/31530
Про затвердження Інструкції про організацію медичного забезпечення у Службі безпеки України

Інструкція визначає основи організації медичного забезпечення в Службі безпеки України (СБУ) та порядок здійснення медичного обліку в мирний час осіб, які мають право на отримання медичної допомоги в закладах охорони здоров’я СБУ.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України від 08 жовтня 2007 року № 718 "Про затвердження Інструкції про порядок медичного забезпечення в Службі безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2007 року за № 1238/14505.
 
2.6. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.12.2017 № 250
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за № 104/31556
Про затвердження Порядку проведення "гарячої" телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Порядок визначає правила організації проведення "гарячої" телефонної лінії Головою та керівниками самостійних структурних підрозділів Національного агентства, механізми прийому, реєстрації, оперативного розгляду та надання відповідей на звернення, які надходять на "гарячу" телефону лінію.
Основними завданнями роботи "гарячої" телефонної лінії є:
надання довідково-консультативної допомоги;
прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності центрального апарату Національного агентства та/або його територіальних управлінь.
 
2.7. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 29.12.2017 № 249
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за № 105/31557
Про затвердження Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Порядок, розроблений з метою впорядкування доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлює механізм створення, функціонування та ведення системи обліку публічної інформації, реєстрації запитів, їх опрацювання, систематизації, організації взаємодії, контролю за їх розглядом та підготовки звітів щодо їх опрацювання.  
2.8. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.12.2017 № 922
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 р. за № 89/31541
Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками

Рішення вносить зміни до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756.  
2.9. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28.12.2017 № 945
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 р. за № 114/31566
Про внесення змін до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішенням внесено зміни до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.01.2018 № 269/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визнання дебіторської заборгованості безнадійною

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог пп. "з" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу зокрема є припинення юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Таким чином, кошти, що знаходяться на поточному рахунку банку, можуть бути визнані безнадійною заборгованістю у разі наявності підтверджуючих документів про припинення банка-боржника як юридичної особи у зв’язку із його ліквідацією.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.01.2018 № 275/К/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування особою, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно є засновником адвокатського об'єднання

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, особа, яка провадить незалежну професійну діяльність зобов'язана сплачувати єдиний внесок незалежно від того, що така особа є одночасно засновником адвокатського об’єднання і отримує заробітну плату за трудовим договором або винагороду за цивільно-правовим договором, що є базою нарахування єдиного внеску.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.01.2018 № 298/ІПК/23-00-12-0413
Щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток юридичною особою - суб'єктом господарювання, яка перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування

Консультацією
наводяться роз'яснення, що якщо платник податку на прибуток, який з 01.10.2017 перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему і річний дохід якого за 2017 рік не перевищив 20 млн. грн., приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, то такий платник не збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриману у IV кварталі 2017 року за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 309/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, у випадку надання покупцю декількох видів послуг одночасно протягом одного дня у межах однієї цивільно-правової угоди постачальнику необхідно при складанні податкових накладних враховувати вимоги пункту 201.7 статті 201 розділу V ПКУ та умови господарських договорів у частині їх оплати (попередньої оплати), повного/часткового постачання тощо.
Отже, у випадку надання кількох послуг протягом одного дня у межах одного і того ж договору одночасно постачальником складається одна податкова накладна з відображенням окремими рядками номенклатури всіх поставлених послуг, але не буде вважатися помилкою складання окремих податкових накладних на кожну з таких послуг.  
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.01.2018 № 310/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. При цьому база оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації.
Водночас, знищення, розібрання або перетворення необоротних активів (основних засобів) в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ (у тому числі для нарахування і сплати податкових зобов'язань з ПДВ) постачанням товарів, зокрема, за умови якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом.
У разі відсутності відповідного підтверджуючого документа про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів (основних засобів) в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням, таке знищення, розібрання або перетворення необоротних активів буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ постачанням товарів та відповідно платник податку при здійсненні операції з ліквідації (списання) таких необоротних активів (основних засобів) зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 10 січня 2002 року № 2947-III
Сімейний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.2. Кодекс Верховної Ради України від 16 січня 2003 року № 435-IV
Цивільний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.3. Кодекс Верховної Ради України від 07 грудня 1984 року № 8073-X
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Останні зміни до Кодексу були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.4. Закон Верховної Ради України від 30 червня 1993 року № 3353-XII
Про дорожній рух

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.5. Закон Верховної Ради України від 21 січня 1994 року № 3857-XII
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.6. Закон Верховної Ради України від 3 квітня 2003 року № 661-IV
Про Державну прикордонну службу України

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.7. Закон Верховної Ради України від 8 липня 2011 року № 3674-VI
Про судовий збір

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.8. Закон Верховної Ради України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII
Про виконавче провадження

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.
 
4.9. Закон Верховної Ради України від 02 липня 2015 року № 580-VIII
Про Національну поліцію

Останні зміни до Закону були внесені 07.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2234-VIII, який набирає чинності з 06.02.2018 р.