Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

(Постанова втратила чинність з 01.10.2018 р. на підставі Закону
N 2258-VIII від 21.12.20
17)

Про порядок введення в дію Закону України
"Про аудиторську діяльні
сть"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 23, ст.244 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 344/95-ВР від 22.09.
95, ВВР, 1995, N 33, ст.259
N 110/96-ВР від 26.03.
96, ВВР, 1996, N 17, ст. 76
N 544/97-ВР від 24.09.
97, ВВР, 1997, N 48, ст.297 )

Верховна Рада України постановляє :

1. Ввести в дію Закон України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) з моменту опублікування.

2. До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про аудиторську діяльність" чинні акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

- до 1 серпня 1993 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про аудиторську діяльність";

- до 1 серпня 1993 року привести рішення Уряду України у відповідність із Законом України "Про аудиторську діяльність";

- забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами своїх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;

- до 1 червня 1993 року подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону про бухгалтерський облік;

- розглянути питання про можливість створення у складі Інституту підготовки спеціалістів статистики та ринку Національного центру обліку та аудиту.

4. Національному банку України, Міністерству фінансів України, Головній державній податковій інспекції України, Міністерству статистики України, Міністерству юстиції України, Спілці аудиторів України до 1 червня 1993 року делегувати в порядку, визначеному цим Законом, відповідних представників до складу Аудиторської палати України.

5. Здійснення організаційних заходів щодо створення Аудиторської палати України покласти на Міністерство статистики України та Спілку аудиторів України (за її згодою).

6. Аудиторам та аудиторським фірмам привести свої установчі документи у відповідність із цим Законом до 31 грудня 1993 року.

7. До внесення змін до статті 10 Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) запровадити, починаючи з наслідків фінансово-господарської діяльності за 1996 рік, обов'язкове проведення аудиту для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності банків, інвестиційних фондів, інвестиційних компаній, інших небанківських фінансових установ, які здійснюють залучення коштів громадян або залучення чи торгівлю цінними паперами (крім операцій з випуску (емісії) власних корпоративних прав), бірж, страхових компаній, кредитних спілок, недержавних пенсійних фондів.

Проведення обов'язкового аудиту для інших суб'єктів господарювання запроваджується у порядку, що має бути визначений Законом України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про аудиторську діяльність". ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 344/95-ВР від 22.09.95, в редакції Постанови ВР N 110/96-ВР від 26.03.96, в редакції Постанови ВР N 544/97-ВР від 24.09.97 )

8. Положення статті 13 Закону "Про аудиторську діяльність" щодо порядку ліцензування аудиторської діяльності застосовуються до прийняття законодавчого акта про ліцензування.

Голова Верховної Ради України I.ПЛЮЩ

м.Київ, 22 квітня 1993 року
N 3126-XII