Огляд поновлення бази  
 02.08.2017 
Огляд нових надходжень від 02 серпня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 25 травня 2017 року № 2073-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" щодо визначення поняття "пам’ятка культурної спадщини"

Закон вносить зміни до Закону України "Про охорону культурної спадщини".
Закон доповнено визначенням "пам’ятка культурної спадщини" - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності цим Законом, до вирішення питання про включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 11 липня 2017 року № 2125-VIII
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення поводження з радіоактивними відходами

Законом вносяться зміни до Бюджетного кодексу України, якими визначається порядок формування та використання коштів Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, створеного у складі спеціального фонду Державного бюджету України.
Створення Державного фонду поводження з радіоактивними відходами у складі спеціального фонду Державного бюджету забезпечить цільове використання коштів, які сплачуються виробниками електроенергії, що генерується українськими атомними електростанціями та сприятиме належному фінансуванню створення та утримання сховищ зберігання радіоактивних відходів.
Відповідно до Закону, Державний фонд поводження з радіоактивними відходами формується за рахунок надходжень від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Кошти Державного фонду поводження з радіоактивними відходами спрямовуються на фінансове забезпечення бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави.
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 11 липня 2017 року № 2124-VIII
Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами

Закон вносить зміни до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами".
Видатки на фінансове забезпечення діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами щороку передбачаються у Державному бюджеті України.
У складі спеціального фонду Державного бюджету України створюється Державний фонд поводження з радіоактивними відходами.
Дохідна частина Фонду формується за рахунок коштів, які надходять від екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також інших надходжень, не заборонених законодавством.
Кошти Фонду спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, у межах яких виконуються роботи та здійснюються заходи з проектування, будівництва, введення в експлуатацію, експлуатації, зняття з експлуатації або закриття об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави, включаючи сховища для довготривалого зберігання чи захоронення радіоактивних відходів, які утворилися після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій, та здійснюються інші заходи, пов’язані з поводженням з радіоактивними відходами, які передані ліцензіатами у власність держави. Спрямування коштів Фонду на реалізацію таких бюджетних програм здійснюється за поданням Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і погодженням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
Ставки та порядок обчислення екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад визначений особливими умовами ліцензії строк, встановлюються Податковим кодексом України. Порядок використання коштів Фонду встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
1.4. Закон Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2136-VІІІ
Про Конституційний Суд України

Закон визначає порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Конституційного Суду України,
підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ і виконання його рішень.
Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.
До повноважень Суду належить:
1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
2) офіційне тлумачення Конституції України;
3) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України, або Кабінету Міністрів України висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість;
4) надання за зверненням Президента України або щонайменше сорока п’яти народних депутатів України висновків про відповідність Конституції України (конституційність) питань, які пропонуються для винесення на всеукраїнський референдум за народною ініціативою;
5) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 і 151 Конституції України;
6) надання за зверненням Верховної Ради України висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;
7) надання за зверненням Верховної Ради України висновку про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;
8) вирішення питань про відповідність Конституції України та законам України нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим за зверненням Президента України згідно з частиною другою статті 137 Конституції України;
9) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України.

Законом визнано таким, що втратив чинність, Закон України "Про Конституційний Суд України" та внесено зміни до ряду кодексів і законів України.
 
2. Укази Президента України  
2.1. Указ Президента України від 28 липня 2017 року № 203/2017
Про визнання таким, що втратив чинність, Указу Президента України від 21 серпня 1997 року № 886

Указ визнає таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 21 серпня 1997 року № 886 "Про призначення В.Єремєєва представником України у Виконавчій раді Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства оборони України від 24.05.2017 № 289
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 р. за № 733/30601
Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 28 січня 1998 року № 20

Наказ вносить зміни до наказу Міністра оборони України від 28 січня 1998 року № 20 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах Міністерства оборони України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 1998 року за № 145/2585.  
3.2. Наказ Міністерства оборони України від 12.06.2017 № 318
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 810/30678
Про затвердження Зміни до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад

Наказом затверджено Зміну до Тимчасового переліку штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу з урахуванням тих, на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок, та відповідних їм військових звань і тарифних розрядів посад, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 27 травня 2014 року № 337, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 червня 2014 року за № 600/25377  
3.3. Наказ Міністерства оборони України від 12.06.2017 № 315
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 805/30673
Про затвердження Зміни до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

Наказ затверджує Зміну до Переліку органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 "Про затвердження переліків органів військового управління, в яких передбачено посади державної служби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2016 року за № 785/28915.  
3.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2017 № 503
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2017 р. за № 829/30697
Про затвердження форми звітності № 1-ППО (місячна) "Звіт про пожежі та їх наслідки" та форми акта про пожежу

Наказ затверджує:
- форму звітності № 1-ППО (місячна) "Звіт про пожежі та їх наслідки";
- форму акта про пожежу.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ МНС України від 15 березня 2004 року № 119 "Про затвердження форми звітності про пожежі та їх наслідки на об’єктах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, форми акта про пожежу", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2004 року за № 392/8991.
 
3.5. Наказ Міністерства юстиції України від 19.07.2017 № 2304/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 р. за № 885/30753
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5

Наказом внесені зміни до наказу Міністерства юстиції України від 07 липня 2006 року № 57/5 "Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 липня 2006 року за № 802/12676.  
3.6. Наказ Міністерства юстиції України від 20.07.2017 № 2314/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 р. за № 883/30751
Про внесення зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень

Наказ вносить зміни до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802.  
3.7. Наказ Міністерства інфраструктури України від 03.07.2017 № 235
Зареєстровано в Міністерстві юстиції Україн 25 липня 2017 р. за № 904/30772
Про затвердження Положення про класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті

Положення встановлює класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті.
Положення застосовується при класифікації та обліку транспортних подій на залізничному транспорті з метою їх аналізу та проведення оцінки рівня небезпеки діяльності суб’єктів перевезення пасажирів та/або вантажів залізничним транспортом незалежно від форми власності, у власності або користуванні (оренді) яких перебуває інфраструктура залізничного транспорту та/або рухомий склад залізничного транспорту.

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 01 березня 2010 року № 113 "Про затвердження нормативних документів щодо класифікації, обліку та порядку розслідування транспортних подій", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 липня 2010 року за № 544/17839.
 
3.8. Наказ Міністерства юстиції України від 18.07.2017 № 2281/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2017 р. за № 875/30743
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 234/5

Наказ вносить зміни до Порядку оформлення та видачі посвідчень і нагрудних знаків "Ветеран Державної кримінально-виконавчої служби України", затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10 лютого 2012 року № 234/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 207/20520.  
3.9. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 31.05.2017 № 319
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2017 р. за № 777/30645
Про внесення змін до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Наказ вносить зміни до Інструкції з організації охорони та пропускного режиму на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженої наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 18 грудня 2015 року № 151/ДСК, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12 січня 2016 року за № 34/28164.  
3.10. Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 06.06.2017 № 175
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 811/30679
Про затвердження Змін до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України

Наказ затверджує Зміни до Інструкції про застосування окремих норм Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби зовнішньої розвідки України, затвердженої наказом Служби зовнішньої розвідки України від 28 березня 2012 року № 75, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року за № 592/20905.  
3.11. Наказ Служби зовнішньої розвідки України від 09.06.2017 № 337
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 812/30680
Про внесення зміни до наказу Центрального управління Служби безпеки України від 25 січня 2013 року № 30

Наказ вносить зміни до Опису медалі "20 років сумлінної служби", затвердженого наказом Центрального управління Служби безпеки України від 25 січня 2013 року № 30, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 258/22790.  
3.12. Наказ Служби зовнішньої розвідки України, Міністерство фінансів України від 14.06.2017 № 343/581/510/293
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2017 р. за № 808/30676
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх
справ України, Міністерства аграрної політики України від 23 лютого 2005 року № 111/85/121/138/126/79ДСК


Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Служби безпеки України, Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства аграрної політики України від 23 лютого 2005 року № 111/85/121/138/126/79ДСК "Про спільні заходи щодо створення міжвідомчих мобільних груп для боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 березня 2005 року за № 274/10554.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2017 № 1257/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про розгляд звернення

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, постачальник при передачі товару комерційному агенту - неплатнику ПДВ для подальшої реалізації зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ, виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.4 статті 189 ПКУ, та скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну. Послідуюче корегування податкових зобов’язань з ПДВ може здійснити з урахуванням вимог статті 192 ПКУ.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2017 № 1262/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, операція з безоплатної передачі товарів/послуг платником ПДВ згідно зі статтею 185 ПКУ є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування ПДВ при здійсненні якої визначається за правилами, встановленими пунктом 188.1 статті 188 ПКУ, при цьому податкові зобов’язання з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не нараховуються.
Разом з тим, у разі якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг та компенсується їх споживачами, збільшуючи при цьому базу оподаткування ПДВ, то такі товари/послуги вважаються використаними в оподатковуваних операціях, а тому передача/надання вказаних товарів/послуг не розглядається як окрема операція з постачання (у тому числі з безоплатного постачання) товарів/послуг, яка підлягає оподаткуванню ПДВ.
У разі якщо вартість безоплатно переданих товарів та наданих послуг не включається до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, то така передача/надання товарів/послуг розглядається як операція з безоплатного постачання товарів/послуг, яка є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної пунктом 188.1 статті 188 ПКУ. За такою операцією платник податку зобов’язаний скласти дві податкові накладні (одну - на суму, розраховану виходячи з фактичної ціни постачання, іншу - на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової) вартості над фактичною ціною) та зареєструвати їх в ЄРПН.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.07.2017 № 1283/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Консультацією
наводяться роз'яснення щодо:
- коригування фінансового результату до оподаткування.
- коригування податкових зобов’язань з ПДВ.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.07.2017 № 1287/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб і військовим збором суми надбавки за вахтовий метод

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, сума надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких виконується вахтовим методом, у розмірах, передбачених колективним договором або за погодженням із замовником, включається до складу заробітної плати таких працівників і оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.07.2017 № 1273/ІПК/11-28-12-01-16
Щодо оподаткування операцій з надання в оренду нерухомого майна

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, що відшкодування (компенсація) витрат за споживання комунальних послуг та енергоносіїв є відшкодуванням (компенсацією) окремих елементів витрат, з яких складається вартість послуги з оренди майна, відшкодування (компенсація) таких витрат є оплатою частини вартості послуги з оренди майна. Тобто відшкодування вартості комунальних послуг матиме такий самий код за Державним класифікатором продукції та послуг, як і власне послуга оренди - 68.20, адже відшкодування комунальних послуг є складовою орендної послуги.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV
Про реабілітацію інвалідів в Україні

Останні зміни до Закону були внесені 06.06.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2078-VIII, який набирає чинності з 07.08.2017 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 27.07.2017 № 70
Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи

Постанова вносить зміни до Положення про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 вересня 2015 року № 615.