Огляд поновлення бази  
 01.08.2017 
Огляд нових надходжень від 01 серпня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 8 червня 2017 року № 2091-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про основи національної безпеки України"
- Закону України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"
Одним з пріоритетів національних інтересів України документом визначено інтеграцію у євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору.
З цією метою Україна активізує зусилля з усього комплексу реформ, у тому числі у безпековому та оборонному секторах задля досягнення відповідності критеріям членства в Альянсі.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 22 червня 2017 року № 2119-VІІІ
Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання

Закон визначає засади забезпечення комерційного, у тому числі розподільного, обліку послуг з постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та забезпечення відповідною обліковою інформацією споживачів таких послуг.
Законом запроваджується обов’язковий облік тепла і води. Завдяки обліку населення платитиме лише за спожиті ресурси. Запровадження норм Закону дозволить контролювати ефективність реалізації заходів з енергоефективності. Все це має сприяти зменшенню витрат споживачів на оплату комунальних послуг.
Нормами Закону визначено порядок оснащення будівель та окремих приміщень вузлами комерційного обліку, їх обслуговування, заміни та абонентського обліку, особливості зняття показів вузлів обліку та відповідного розподілу обсягу спожитих комунальних послуг, організаційно-правові засади формування рахунків на оплату комунальних послуг.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2017 № 284
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 р. за № 547/30415
Про затвердження Положення про інструктажі, навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в Державній прикордонній службі України

Положення визначає порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки з військовослужбовцями, державними службовцями та іншими працівниками Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів охорони державного кордону, загонів морської охорони, розвідувального органу, навчальних закладів, науково-дослідних установ, підрозділів спеціального призначення та органів забезпечення Державної прикордонної служби України.  
2.2. Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2017 № 506
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 червня 2017 р. за № 686/30554
Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами

Наказ вносить зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.  
2.3. Наказ Міністерства фінансів України від 23.05.2017 № 522
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 червня 2017 р. за № 738/30606
Про затвердження Змін до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті

Наказом затверджено Зміни до Порядку виконання митних формальностей на морському та річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 березня 2015 року № 308, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2015 року за № 486/26931.  
2.4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 14.06.2017 № 217
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 837/30705
Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 січня 1997 року № 18

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства транспорту України від 20 січня 1997 року № 18 "Про охорону і супроводження вантажів, що перевозяться залізничним транспортом України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1997 року за № 36/1840  
2.5. Наказ Міністерства інформаційної політики України від 22.06.2017 № 72
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 891/30759
Про затвердження Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів

Наказом затверджено Положення про Конкурсну комісію Міністерства інформаційної політики України з організації та проведення мистецьких конкурсів.
Комісія під час виконання поставлених завдань має право:
1) отримувати інформацію від МІП, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, необхідні інформацію та матеріали;
2) запрошувати на засідання та заслуховувати представників МІП, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
3) залучати на громадських засадах до проведення експертизи проектів фахівців у відповідних сферах діяльності (за їх згодою);
4) запрошувати на засідання та заслуховувати учасників конкурсу;
5) проводити перевірку заявок та розгляд матеріалів культурно-мистецьких проектів, поданих учасниками мистецького конкурсу.
 
2.6. Наказ Міністерства інформаційної політики України від 22.06.2017 № 71
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 890/30758
Про затвердження Положення про організацію та проведення мистецьких конкурсів

Положення установлює процедури організації та проведення мистецького конкурсу з метою реалізації заходів у сфері захисту національного інформаційного простору відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2015 року № 772.
Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
2.7. Наказ Міністерства юстиції України від 18.07.2017 № 2285/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 р. за № 881/30749
Про затвердження Змін до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу

Наказ затверджує Зміни до Регламенту роботи центрального засвідчувального органу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2013 року № 183/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 січня 2013 року за № 191/22723.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2017 № 1245/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, в ЄРПН можуть бути зареєстровані розрахунки коригування, складені до податкових накладних, які не підлягали обов’язковій реєстрації в ЄРПН відповідно до вимог ПКУ, за умови, що податкові накладні складені до 31.01.2015 р. (включно), у яких сума ПДВ становить менше 10 тис. грн. та у яких не заповнена графа 4 "Код товару згідно з УКТ ЗЕД" (складені при здійсненні операцій з постачання непідакцизних товарів та товарів вітчизняного виробництва).  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2017 № 1258/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо незастосування РРО при торгівлі продукцією власного виробництва

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, якщо підприємство не бажає скористатись пільгою, яку надано йому Законом № 265 щодо незастосування РРО при торгівлі продукцією власного виробництва у разі проведення розрахунків у касі підприємства з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів та видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку, то таке підприємство має застосовувати зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням та видачею відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.07.2017 № 1256/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Консультацією
наводяться роз'яснення, що у разі якщо зазначені у зверненні послуги відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання зазначених у зверненні послуг вважається місце, в якому отримувач таких послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання.
У разі якщо зазначені у зверненні послуги не відносяться до категорії послуг, перерахованих у пункті 186.3 статті 186 розділу V ПКУ, то для цілей оподаткування ПДВ місцем постачання зазначених у зверненні послуг є місце реєстрації їх постачальника.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 16 січня 2003 року № 436-IV
Господарський кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 01.07.2014 р. Законом Верховної Ради України № 1555-VIII, який набирає чинності з 02.08.2017 р.
 
4.2. Кодекс Верховної Ради України від 6 липня 2005 року № 2747-IV
Кодекс адміністративного судочинства України

Останні зміни до Кодексу були внесені 01.07.2014 р. Законом Верховної Ради України № 1555-VIII, який набирає чинності з 02.08.2017 р.
 
4.3. Закон Верховної Ради України від 19 червня 2003 року № 964-IV
Про основи національної безпеки України

Останні зміни до Закону були внесені 08.06.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2091-VIII, який набирає чинності з 09.07.2017 р.
 
4.4. Закон Верховної Ради України від 1 липня 2010 року № 2411-VI
Про засади внутрішньої і зовнішньої політики

Останні зміни до Закону були внесені 08.06.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2091-VIII, який набирає чинності з 09.07.2017 р.
 
4.5. Закон Верховної Ради України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII
Про Антимонопольний комітет України

Останні зміни до Закону були внесені 01.07.2014 р. Законом Верховної Ради України № 1555-VIII, який набирає чинності з 02.08.2017 р.