ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНIЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛIТИКИ

Прийнято та надано
чинностi
Наказ Держспоживстандарту
України
11.10.2010 N 4
57

(Неофiцiйний текст)

Чинний з 01.01.2012 р.

Нацiональний класифiкатор України

Державний класифікатор продукції та послуг
ДК 016:2010

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 1329 від 21.10.20
15
N 211 від 16.02.20
17)

Зміст

Загальні положення.

Секція A "Продукція сільського господарства, лісового господарства та рибного господарства" (розділи 01 - 03).

Абетковий покажчик до секції A.

Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Секція A (розділи 01 - 03), Абетковий покажчик до секції A) (зі змінами від 16.02.2017 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

(Секція A із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 211 від 16.02.2017)

Секція B "Продукція добування корисних копалин і розробляння кар'єрів" (розділи 05 - 09).

Абетковий покажчик до секції B.

З Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (Секція B (розділи 05 - 09)) можна ознайомитись в розділі "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Секція C "Продукція переробної промисловості" (розділи 10 - 33).

Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016:2010 (Секція С (розділи 10 - 33)) (зі змінами від 21.10.2015 р.) для ознайомлення знаходиться: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

(Секція C із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1329 від 21.10.2015)

Частина 3-1:

Абетковий покажчик від А до З до секції C.

З Абетковим покажчиком від А до В до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

З Абетковим покажчиком від Г до З до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 3-2:

Абетковий покажчик від З до Н до секції C.

З Абетковим покажчиком від Л до Н до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

З Абетковим покажчиком від Н до П до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 3-3:

Абетковий покажчик від Н до Р до секції C.

З Абетковим покажчиком від З до К до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 3-4:

Абетковий покажчик від Р до Я до секції C.

З Абетковим покажчиком від П до Р до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

З Абетковим покажчиком від Р до Т до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

З Абетковим покажчиком від Т до Я до секції C можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 4:

Секція D "Енергія електрична, газ, пара та кондиційоване повітря" (розділ 35).

Абетковий покажчик до секції D.

З Секцією D можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Секція E "Водопостачання; каналізація, поводження з відходами та послуги щодо рекультивування" (розділи 36 - 39).

Абетковий покажчик до секції E.

З Секцією Е можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 5:

Секція F "Об'єкти будівельні та будівельні роботи" (розділи 41 - 43).

Абетковий покажчик до секції F.

З Секцією F можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 6:

Секція G "Послуги щодо оптової та роздрібної торгівлі; послуги щодо ремонтування автотранспортних засобів і мотоциклів" (розділи 45 - 47).

Абетковий покажчик до секції G.

З Секцією G можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 7:

Секція H "Послуги щодо транспортування та зберігання" (розділи 49 - 53).

Абетковий покажчик до секції H.

Секція I "Послуги щодо тимчасового розміщування та забезпечування харчуванням" (розділи 55, 56).

Абетковий покажчик до секції I.

З Секціями Н, I можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 8:

Секція J "Послуги телекомунікаційні та інформаційні" (розділи 58 - 63).

Абетковий покажчик до секції J.

З Секцією J можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 9:

Секція K "Послуги фінансові та страхові" (розділи 64 - 66).

Абетковий покажчик до секції K.

Секція L "Послуги, пов'язані з нерухомістю" (розділ 68).

Абетковий покажчик до секції L.

З Секціями K, L можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 10:

Секція M "Послуги щодо професійної, наукової та технічної діяльності" (розділи 69 - 75).

- Абетковий покажчик до секції M.

З Секцією М можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 11:

Секція N "Послуги адміністративні та послуги щодо надання допомоги" (розділи 77 - 82).

Абетковий покажчик до секції N.

З Секцією N можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 12:

Секція O "Послуги у сфері державного керування та оборони; послуги у сфері обов'язкового соціального страхування" (розділ 84).

Абетковий покажчик до секції O.

З Секцією О можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 17:

Секція P "Послуги у сфері освіти" (розділ 85).

З Секцією Р можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Абетковий покажчик до секції P.

Частина 14:

Секція Q "Послуги у сфері охорони здоров'я та соціальної допомоги" (розділи 86 - 88).

Абетковий покажчик до секції Q.

З Секцією Q можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 16:

Частина 15:

Секція R "Послуги у сфері мистецтв, видовищно-розважальної та відпочинкової діяльності" (розділи 90 - 93).

Абетковий покажчик до секції R.

З Секцією R можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Частина 16:

Секція S "Послуги інші" (розділи 94 - 96).

Абетковий покажчик до секції S.

Секція T "Послуги домашніх господарств як роботодавців; товари та послуги, що їх виробляють/надають домашні господарства для власного вжитку, різноманітні" (розділи 97 - 98).

Абетковий покажчик до секції T.

Секція U "Послуги екстериторіальних організацій і органів" (розділ 99).

Абетковий покажчик до секції U.

З Секціями S, T, U можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Класифікатори".

Загальні положення

Державний класифікатор продукції та послуг (далі - ДКПП) - систематизоване зведення назв угруповань продукції та послуг, кодування яких побудовано на ієрархічній системі класифікації.

ДКПП:

згармонізовано зі Statistical classification of Products by Activity (CPA) (Статистичною класифікацією продукції та послуг за видами діяльності) редакції 2008 року до рівня підкатегорій, а також з PRODucts of the European COMmunity (PRODCOM) (Переліком промислової продукції Європейського Союзу) редакції 2008 року на рівні позицій;

узгоджено з ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності" (далі - КВЕД). У ДКПП продукція/послуга - це результат окремого виду економічної діяльності відповідно до КВЕД, тобто кожному угрупованню видів економічної діяльності за КВЕД на ієрархічних рівнях "секція - клас" відповідає угруповання (одне чи кілька) продукції, яка є результатом його виконання;

пов'язано з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД), що відображено через посилання на відповідні коди УКТЗЕД.

Ведення ДКПП здійснює Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" Держспоживстандарту України.

Перш за все ДКПП призначений вирішувати такі основні завдання:

- виконувати комплекс облікових функцій щодо продукції та послуг у межах робіт стосовно державної статистики;

- складати міжгалузевий баланс виробництва й розподілу продукції та послуг відповідно до системи національних рахунків;

- забезпечувати функціювання системи оподаткування суб'єктів господарювання;

- провадити зіставлення національних статистичних даних з даними країн Європейського Союзу;

- використовувати коди продукції та послуг в нормативних документах і сертифікатах відповідності.

Крім цього, ДКПП може бути основою для галузевих класифікацій (класифікаторів) продукції/послуг.

Об'єкт класифікації в ДКПП - продукція та послуги, які є результатом економічної діяльності.

Усю продукцію та всі послуги галузей економіки - сільського господарства, рибного господарства, добувної промисловості, переробчої промисловості, будівництва, страхування, торгівлі тощо - згруповано в секції (усього 21 секція), які позначено великими літерами латинської абетки (від A до U) (див. таблицю 1).

Таблиця 1 - Структура ДКПП на рівні секцій

ДКПП складається з трьох блоків:

Перший блок - блок ідентифікації, який побудовано за ієрархічною системою кодування із застосуванням літерно-цифрового коду. Літерні познаки секцій не використано безпосередньо для ідентифікації продукції та послуг, їх наведено лише для зручності користування. Подальший розподіл секцій на розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії, позиції, типи й підтипи позначено цифровими кодами.

Загальна структура цифрових кодів для утворення класифікаційних угруповань у ДКПП відповідає такій схемі:

  ХХ - розділ
ХХ.Х - група
ХХ.ХХ - клас
ХХ.ХХ.Х - категорія
ХХ.ХХ.ХХ - підкатегорія
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ - позиція
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.Х - тип
ХХ.ХХ.ХХ-ХХ.ХХ - підтип 

Приклад:

32 - розділ "Вироби промислові, інші"

32.5 - група "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50 - клас "Інструменти і приладдя медичні та стоматологічні"

32.50.2 - категорія "Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та ортопедичні пристрої"

32.50.22 - підкатегорія "Суглоби штучні; пристрої ортопедичні; зуби штучні; деталі для протезування зубів; частини тіла штучні, н. в. і. у."

32.50.22-39 - позиція "Пристрої ортопедичні, шини та інші пристрої для лікування переломів"

32.50.22-39.1 - тип "Системи ортезів на хребет"

32.50.22-90.11 - підтип "Ортези на крижово-клубовий відділ хребта".

Літерні познаки та цифрові коди ДКПП на рівні шести знаків цілком відповідають познакам і кодам СРА.

Другий блок - блок назв класифікаційних угруповань. Цей блок на рівні до шести знаків включно складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань СРА.

Сьомий і восьмий знак десятизначного коду для секцій B і C відповідають кодам продукції за переліком PRODCOM. Для інших секцій ДКПП на місці сьомого та восьмого знаку проставлено нулі.

Блок назв класифікаційних угруповань на рівні восьми знаків для секцій B і C складається з назв, які є тотожним перекладом відповідних назв класифікаційних угруповань PRODCOM.

Цифрові коди на рівні десяти знаків призначено для докладності видів продукції та послуг з урахуванням особливостей економічної діяльності в Україні.

Третій блок - блок перехідних ключів, який складається з кодів класифікації УКТЗЕД, згармонізованої з Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) (Згармонізованою системою опису та кодування товарів) та Combined Nomenclature (CN) (Скомбінованою номенклатурою). У блоці відображено відповідність класифікації продукції ДКПП класифікації товарів в УКТЗЕД.

Для тих підтипів ДКПП, які мають посилання на УКТЗЕД, визначення термінів і опис продукції наведено в Поясненнях до УКТЗЕД.

У назвах об'єктів класифікаційних угруповань ДКПП використано одиниці вимірювання згідно з національним класифікатором ДК 011-96 "Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку".

Для зручності пошуку в ДКПП конкретних видів продукції чи послуг складено абетковий покажчик ключових слів для кожної секції окремо.

Скорочення, які використовуються в ДКПП:

  А  ампер 
  В  вольт 
  Вт  ват 
  г  грам 
  Гц  герц 
  К  градус Кельвіна 
  кВ  кіловольт 
  кВ·А  кіловольт-ампер 
  кВ·Ар  кіловольт-ампер реактивний 
  кВт  кіловат 
  кг  кілограм 
  кН  кілоньютон 
  л  літр 
  м  метр 
  м2  квадратний метр 
  м3  кубічний метр 
  мас. %  відсоток умісту за масою 
  мл  мілілітр 
  мм  міліметр 
  МПа  мегапаскаль 
  об. %  відсоток умісту за об'ємом 
  ° C  градус Цельсія 
  см  сантиметр 
  см2  квадратний сантиметр 
  см3  кубічний сантиметр 
  т  тонна 

Скорочення "н. в. і. у." означає "не введені в інші угруповання".