Огляд поновлення бази  
 03.08.2017 
Огляд нових надходжень від 03 серпня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 13 липня 2017 року № 2137-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"

Закон вносить зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік".
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.05.2017 № 396
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 червня 2017 р. за № 721/30589
Про внесення змін до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС, затверджених наказом МВС від 13.07.2016 № 656

Наказ вносить зміни до Умов оплати праці працівників установ, що належать до сфери управління МВС, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 липня 2016 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2016 року за № 1079/29209.
 
2.2. Наказ Міністерства оборони України від 23.05.2017 № 287
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2017 р. за № 734/30602
Про затвердження Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно

Методика застосовується з метою визначення розміру комісійної плати уповноваженим підприємствам (організаціям) - суб’єктам підприємницької діяльності, яким в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України надано повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та (або) зовнішньому ринках, під час підготовки договорів комісії та інших цивільно-правових договорів, які передбачають передачу прав власності на військове майно іншим юридичним або фізичним особам на платній або компенсаційній основі.
Розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації), яке (яка) реалізує військове майно, розраховується окремо за кожним договором комісії, укладеним між Міністерством оборони України та уповноваженим підприємством (організацією).
Розмір комісійної плати визначається у відсотках від ціни реалізації військового майна та зазначається у зведеній відомості запланованих надходжень та витрат за договором комісії. У разі якщо за домовленістю сторін вносяться зміни до вартісних показників договору, відповідно здійснюється перерахунок розміру комісійної плати.
За результатами прийняття звіту комісіонера розмір комісійної плати уповноваженому підприємству (організації) уточнюється.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 24 листопада 2010 року № 616 "Про затвердження Методики визначення розміру комісійної плати, що сплачується уповноваженим підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 березня 2011 року за № 276/19014.
 
2.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.05.2017 № 445
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 червня 2017 р. за № 768/30636
Про затвердження Правил організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України

Правила розроблені з метою визначення порядку організації пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України.
Запровадження пропускного режиму в Адміністрації Держприкордонслужби здійснюється з метою:
забезпечення порядку пропуску до будівель та їх охорони;
запобігання проникненню до будівель сторонніх осіб, несанкціонованому внесенню (винесенню) або ввезенню (вивезенню) на/з територію(ї) Адміністрації Держприкордонслужби та до/з її будівель майна, аудіо-, відео-, фотоапаратури, інших технічних засобів без відповідного дозволу.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 13 березня 2012 року № 170 "Про затвердження Інструкції з організації охорони будівель та пропускного режиму в Адміністрації Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 березня 2012 року за № 483/20796.
 
2.4. Наказ Міністерства оборони України від 29.05.2017 № 292
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 р. за № 747/30615
Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами

Наказ затверджує:
- Порядок заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами (на умовах строкового трудового договору);
- Тимчасовий перелік військових посад Збройних Сил України, які в мирний час можуть заміщатися цивільними особами (на умовах строкового трудового договору).

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 24 грудня 2013 року № 902 "Про заміщення в мирний час окремих військових посад у Збройних Силах України цивільними особами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 січня 2014 року за № 45/24822.
 
2.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.2017 № 470
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 795/30663
Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України

Правила встановлюють вимоги щодо пожежної безпеки ринків, ринкових комплексів, об’єктів торгівлі та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються на ринках.  
2.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 07.06.2017 № 475
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 797/30665
Про речове забезпечення Національної гвардії України

Наказ затверджує:
- Інструкцію з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період, яка визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах Національної гвардії України, курсантів, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, резервістів, військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період та працівників.
- Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Національної гвардії України в мирний час та особливий період.
 
3. Офіційні роз’яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.07.2017 № 1312/Д/99-99-13-01-03-14/ІПК
Щодо порядку розрахунку податкової знижки

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового 2016 року розраховується наступним чином:
визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності;
на підставі підтверджувальних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку - резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на денній формі навчання - 19300 грн. (1930 грн. х 10 міс.). Разом з тим, при розрахунку понесених витрат слід враховувати, що розмір понесених витрат не повинен перевищувати встановленого у договорі розміру оплати за відповідний звітний період;
розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов'язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:
з суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.
 
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 21.07.2017 № 1309/О/99-99-13-01-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою на підставі укладеного з іншою фізичною особою договору позики коштів (у національній чи іноземній валюті) у вигляді відсотків та за рішенням суду - компенсації індексу інфляції та трьох процентів річних від простроченої суми

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді неустойки (штрафів, пені), відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) шкоди, крім випадків визначених пп. 164.2.14 п. 164.2 ст. 164 Кодексу та інші доходи, крім зазначених у ст. 165 Кодексу, сума отриманого доходу підлягає оподаткуванню податком за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"

 
4.1. Закон Верховної Ради України від 8 червня 2000 року № 1805-III
Про охорону культурної спадщини

Останні зміни до Закону були внесені 25.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2073-VIII, який набирає чинності з 03.08.2017 р.  
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 26.07.2017 № 69
Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення

Постанова вносить зміни до Інструкції про порядок виконання операцій з купівлі інвестиційних монет України в населення, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 травня 2003 року № 206, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 червня 2003 року за № 425/7746.