Огляд поновлення бази  
 07.06.2017 
Поновлення № 105 від 07 червня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 16 травня 2017 року № 2026-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України

Закон вносить зміни до Закону України "Про вищу освіту".
Закон передбачає, що для осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та які отримали документ про загальну середню освіту, прийом на навчання до одного з вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань у межах установлених квот прийому до вищих навчальних закладів (наукових установ) України.
Згідно документу, розмір квоти для прийому осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, до вищих навчальних закладів, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей, встановлюється в обсязі 1 тисяча місць державного замовлення та розподіляється між зазначеними вищими навчальними закладами у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 17 травня 2017 року № 2034-VIII
Про внесення зміни до пункту 2 Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)"

Законом внесено зміни до Закону України "Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)".  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 383
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609 та від 30 грудня 2015 р. № 1164

Постанова вносить зміни до постанов Кабінету Міністрів України:
- від 5 серпня 2015 р. № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";
- від 30 грудня 2015 р. № 1164 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, яка підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)".
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 384
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі

Постанова затверджує Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, є:
строк провадження господарської діяльності з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
наявність порушень вимог законодавства у сфері оцінки відповідності;
наявність апеляцій на рішення суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів.
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 385
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 р. № 399 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основнихмакропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 і 2019 роки".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України від 12.04.2017 № 309/139
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 р. за № 596/30464
Про внесення змін до Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України

Наказ вносить зміни до Переліку маршрутів міжнародного дорожнього перевезення небезпечних вантажів, рух за якими здійснюється без погодження з уповноваженими підрозділами Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ та Міністерства інфраструктури від 02 березня 2016 року № 151/89, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 березня 2016 року за № 421/28551.  
3.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 620/30488
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей

Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, завдання Конкурсу, вимоги до наукових робіт, подання та розгляд апеляцій, визначення та нагородження переможців, фінансування Конкурсу.
Конкурс проводиться щороку з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів (курсантів), стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями.
Основними завданнями Конкурсу є:
виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей;
стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді;
популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю;
формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 лютого 2012 року № 202 "Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 березня 2012 року за № 389/20702.
 
3.3. Наказ Міністерства культури України від 19.04.2017 № 335
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 622/30490
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства культури і туризму України, Міністерства культури України

Наказом визнано такими, що втратили чинність:
- наказ Міністерства культури і мистецтв України від 06 серпня 1998 року № 363 "Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 1998 року за № 629/3069;
- наказ Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 709 "Про затвердження Положення про централізовану бібліотечну систему", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2001 року за № 1034/6225;
- наказ Міністерства культури і мистецтв України від 23 березня 2005 року № 152 "Про затвердження Інструкції про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 березня 2005 року за № 347/10627;
- наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 2 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 126/13393;
- наказ Міністерства культури і туризму України від 07 лютого 2007 року № 3 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2007 року за № 127/13394;
- наказ Міністерства культури України від 21 червня 2011 року № 43 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс центрів народної творчості та культурно-освітньої роботи", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 липня 2011 року за № 832/19570.
 
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 10.05.2017 № 259
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2017 р. за № 667/30535
Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 31.12.1996 № 402

Наказ вносить зміни до наказу Міністра оборони України від 31 грудня 1996 року № 402 "Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 березня 1997 року за № 85/1889.  
3.5. Наказ Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 11.05.2017 № 1527/5/278
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 605/30473
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27 грудня 2013 року № 2782/5/689

Наказом внесено зміни до наказу Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 27 грудня 2013 року № 2782/5/689 "Про затвердження вимог до алгоритмів, форматів та інтерфейсів, що реалізуються у засобах шифрування та надійних засобах електронного цифрового підпису", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2013 року за № 2227/24759.  
3.6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.05.2017 № 783
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 р. за № 665/30533
Про внесення змін до Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Наказ вносить зміни до Переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 грудня 2013 року № 886, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 січня 2014 року за № 5/24782.  
3.7. Наказ Державної авіаційної служба України, Міністерства оборони України від 06.02.2017 № 66/73
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 р. за № 654/30522
Про затвердження Авіаційних правил України "Загальні правила польотів у повітряному просторі України"

Авіаційні правила визначають порядок виконання польотів цивільних та державних повітряних суден, порядок обслуговування повітряного руху, порядок управління повітряним рухом, що гарантують безпеку польотів при використанні повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху міжнародними договорами України покладено на Україну, цивільною та державною авіацією.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2017 № 368/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо порядку зазначення обов'язкових реквізитів у податковій накладній

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні операцій з постачання послуг платник податку зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за такою операцією, скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну, в якій відповідно до пункту 201.1 статті 201 розділу V ПКУ зазначити код ДКПП, незалежно від того, чи внесено відповідний код діяльності до ЄДРПОУ.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2017 № 365/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, при нарахуванні платником податку податкових зобов'язань з ПДВ, виходячи із бази оподаткування ПДВ, визначеної пунктом 188.1 статті 188 ПКУ (як у разі включення безоплатно переданих/наданих товарів/послуг до складу вартості оподатковуваних операцій з постачання (реалізації) самостійно виготовлених товарів/послуг, так і у разі визнання безоплатно переданих/наданих товарів/послуг окремою операцією з постачання товарів/послуг), додаткового нарахування податкових зобов'язань з ПДВ відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ не здійснюється.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2017 № 443/6/99-95-42-03-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Консультацією
наводяться роз'яснення, що при здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України формування податкового кредиту з ПДВ на підставі тимчасових митних декларацій не відбувається, а здійснюється лише за умови наявності належним чином оформленої митної декларації.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2017 № 432/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо віднесення заборгованості до категорії "безнадійна", коригування фінансового результату до оподаткування

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, достатньою умовою для визнання заборгованості безнадійною відповідно до вимог пп. "з" пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу є наявність постанови господарського суду про визнання боржника банкрутом, прийнятої у судовому засіданні за участі сторін, або припинення юридичної особи, що підтверджується записом у Єдиному державному реєстрі про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
Фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму списаної дебіторської заборгованості (у тому числі за рахунок створеного резерву сумнівних боргів), яка відповідає ознакам, визначеним пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Кодекс Верховної Ради України від 30 червня 1983 р. № 5464-X
Житловий кодекс Української РСР

Останні зміни до Кодексу були внесені 05.04.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1999-VIII, який набирає чинності з 04.06.2017 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII
Про заставу

Останні зміни до Закону були внесені 05.04.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1999-VIII, який набирає чинності з 04.06.2017 р.
 
5.3. Закон Верховної Ради України від 3 березня 1998 року № 147/98-ВР
Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності

Останні зміни до Закону були внесені 05.04.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1999-VIII, який набирає чинності з 04.06.2017 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 01.06.2017 № 46
Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654

Постанова вносить зміни до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".