Огляд поновлення бази  
 06.06.2017 
Поновлення № 104 від 05 червня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 5 квітня 2017 року № 1999-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щод забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Закон вносить зміни до:
- Житлового кодексу Української РСР;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України "Про заставу";
- Закону України "Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності";
- Закону України "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків".
Згідно закону:
- Користування кімнатою у гуртожитках на правових підставах підтверджує зазначений спеціальний ордер або договір найму кімнати, укладений на підставі спецордеру.
- Проживання у гуртожитку на правових підставах підтверджує договір найму кімнати, якщо йдеться про відомчі гуртожитки державної та комунальної форми власності.
Якщо йдеться про гуртожитки колишніх державних і комунальних підприємств та організацій, що були включені до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі масової приватизації та корпоратизації:
- до включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств та після передачі таких гуртожитків у комунальну власність - виключно договір найму кімнати, укладений на підставі спецордера,
- після включення таких гуртожитків до статутних капіталів зазначених товариств до передачі таких гуртожитків у комунальну власність - договір найму кімнати на підставі спеціального ордера, або на підставі договору оренди житла (за умови, що мешканець гуртожитку або його сім’я були вселені у гуртожиток на підставі спеціального ордера та проживали у гуртожитку за договором найму жилого приміщення).
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 23 березня 2017 року № 1983-VІІІ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

Законом внесено зміни до:
- Господарського процесуального кодексу України;
- Земельного кодексу України;
- Цивільного кодексу України;
- Закону України "Про заставу";
- Закону України "Про нотаріат";
- Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів"
та ін.
Зокрема, передбачено:
- удосконалення механізму придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного пакету акцій;
- запровадження механізму придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідком придбаного контрольного та значного контрольного пакету акцій;
- запровадження механізму обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника 95 відсотків акцій товариства;
- запровадження механізму обов'язкового придбання власником, який володіє пакетом у розмірі більше ніж 95 відсотків простих акцій товариства, на вимогу акціонерів товариства належних їм акцій.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 367
Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

Постанова вносить зміни до:
- Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208;
- Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 377
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1215 "Про затвердження Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), які видаються до отримання або ввезення на митну територію України легких та важких дистилятів для використання як сировини для виробництва етилену".  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 376
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992 "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням".
- Пункт 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. № 1402.
- Пункт 5 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 "Питання стипендіального забезпечення".
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 511 "Про внесення змін до Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням".
- Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. № 538.
- Пункт 5 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 162.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 216 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992".
- Пункт 6 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 313.
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 374
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835 "Деякі питання надання Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальними органами адміністративних послуг".  
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 375
Про внесення змін до пункту 2 Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу

Постанова вносить зміни до Порядку виплати щомісячної грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2004 р. № 44.  
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 378
Про внесення змін до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням

Постановою вносяться зміни до Порядку планування, формування, розміщення та коригування державного оборонного замовлення, а також здійснення контролю за його виконанням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 464 "Питання державного оборонного замовлення".  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 379
Про внесення змін до пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України

Постанова вносить зміни до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228.  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 381
Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування пилососів

Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів пилососами, а також додаткової інформації.
Постачальник забезпечує надання дилеру разом з пилососом вітчизняного та іноземного виробництва друкованої енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до закону про порядок застосування мов.

Постанова вносить зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573.
 
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 382
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Постановоювносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 травня 2017 р. за № 642/30510
Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Наказ вносить зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1415/27860.  
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2017 № 44
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою внесені зміни до:
- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230;
- постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України".
 
4.2. Постанова Правління Національного банку України від 30.05.2017 № 45
Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті та встановлення розміру обов'язкового продажу таких надходжень

Установлено вимогу щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь юридичних осіб, які не є уповноваженими банками, фізичних осіб-підприємців, іноземних представництв (крім офіційних представництв), на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи, а також надходжень в іноземній валюті на рахунки резидентів, відкриті за межами України на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку України.