Огляд поновлення бази  
 02.06.2017 
Поновлення № 103 від 02 червня 2017 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 365
Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 "Деякі питання діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти".  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 370
Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і від 22 вересня 2016 р. № 646

Постановою вносяться зміни до:
- Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг";
- Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 646.
 
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 371
Про внесення змін до пункту 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Постановою вносяться зміни до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених осіб".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 372
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. № 413 і від 20 серпня 2014 р. № 393

Постанова вносить зміни до постанов Кабінету Міністрів України:
- від 8 квітня 1996 р. № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру";
- від 20 серпня 2014 р. № 393 "Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України".
 
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 373
Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів

Порядок встановлює загальні вимоги до процедури розроблення, громадського обговорення, затвердження, введення в дію та перегляду професійних стандартів.
Проекти професійних стандартів можуть розроблятися роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, галузевими (міжгалузевими) радами, центральними органами виконавчої влади, науковими установами, іншими заінтересованими суб’єктами (розробники).
Етапами розроблення та затвердження професійних стандартів є:
прийняття рішення про розроблення проекту професійного стандарту, подання та реєстрація заявки на його розроблення;
формування робочої групи та підготовка проекту професійного стандарту;
проведення громадського обговорення проекту професійного стандарту;
проведення перевірки щодо дотримання вимог цього Порядку під час підготовки проекту професійного стандарту і відповідності зазначеного проекту Методиці (перевірка);
затвердження професійного стандарту.
 
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 368
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів".  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 369
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1237

Постанова визнає такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1237 "Про затвердження Порядку надіслання органам державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків та інформації про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов’язання, а також форми зазначеного подання".  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства екології та природних ресурсів України від 27.03.2017 № 262/141
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 р. за № 520/30388
Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державним агентством України з управління зоною відчуження

Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між ДСНС і ДАЗВ у разі загрози виникнення або виникнення небезпечних подій та надзвичайних ситуацій у зоні відчуження та відселеній частині зони безумовного (обов'язкового) відселення.
Обмін інформацією здійснюється:
у режимі повсякденної діяльності шляхом повсякденного обміну інформацією про оперативну обстановку у зоні відчуження;
у режимі надзвичайної ситуації (у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації) шляхом оперативного взаємного оповіщення та подальшого періодичного інформування про хід ліквідації її наслідків.
 
2.2. Наказ Міністерства оборони України від 31.03.2017 № 197
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2017 р. за № 538/30406
Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період та Змін до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період

Наказ затверджує:
- Зміни до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, затверджених наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 767/28897;
- Зміни до Інструкції про організацію речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в мирний час та особливий період, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 квітня 2016 року № 232 "Про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України", зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 768/28898.
 
2.3. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 03.04.2017 № 285
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2017 р. за № 559/30427
Про затвердження Положення про діяльність медичної (військово-лікарської) комісії МВС

Положення визначає організацію діяльності медичних (військово-лікарських) комісій МВС щодо проведення лікарської та військово-лікарської експертизи.
Основними завданнями ВЛК є:
1) визначення за станом здоров'я, фізичного розвитку, а для окремих видів службової діяльності - за індивідуальними психофізіологічними особливостями, придатності кандидатів до служби в поліції, кандидатів до вступу до вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - навчальні заклади), здобувачів вищої освіти навчальних закладів, придатності поліцейських до подальшої служби при переміщенні по службі, проходження служби у відрядженні за кордоном;
2) визначення за станом здоров'я та фізичного розвитку придатності кандидатів до військової служби за контрактом, у військовому резерві, кандидатів до вступу до вищих військових навчальних закладів НГУ (далі - ВВНЗ), ступеня придатності військовослужбовців до військової служби у зв’язку з їх звільненням;
3) визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у поліцейських, що проходять службу, звільняються зі служби та звільнились зі служби, військовослужбовців НГУ, колишніх військовослужбовців, колишніх осіб рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - колишні особи рядового й начальницького складу);
4) визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть поліцейських, військовослужбовців, колишніх поліцейських, колишніх військовослужбовців, колишніх осіб рядового й начальницького складу.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 06 лютого 2001 року № 85 Про затвердження Положення про діяльність військово-лікарської комісії та Порядку проведення військово-лікарької експертизи і медичного огляду військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу в системі МВС, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2001 року за № 164/5355.
 
2.4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.04.2017 № 584
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 травня 2017 р. за № 564/30432
Про внесення зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549

Наказом внесено зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2002 року за № 66/6354.  
2.5. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Служби безпеки України від 10.04.2017 № 208/302/381/204
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2017 р. за № 585/30453
Про затвердження Інструкції з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей

Інструкція визначає механізм організації здійснення пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, померлих (зниклих безвісти) під час проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (АТО), встановлює завдання, обов’язки суб’єктів, що залучаються до цієї діяльності.
Об’єднаний центр з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місць розташування зниклих безвісти в районі проведення антитерористичної операції при Службі безпеки України (далі - ОЦ) здійснює:
збір інформації щодо виявлення місць розташування тіл (останків) загиблих, місць необлікованих поховань тіл (останків) загиблих;
систематизацію інформації щодо результатів проведених заходів з пошуку та транспортування тіл (останків) загиблих, а також результатів їх ідентифікації, її узагальнення та облік;
узагальнення інформації щодо загиблих і результатів їх ідентифікації та надання зазначених відомостей до УЦВС.
 
2.6. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.04.2017 № 571
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2017 р. за № 594/30462
Про внесення змін до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики

Наказ вносить зміни до Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики, затвердженого наказом Державного комітету статистики України від 12 січня 2011 року № 3, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за № 408/19146.  
2.7. Наказ Міністерства інфраструктури України від 20.04.2017 № 151
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 р. за № 631/30499
Про затвердження Порядку ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод та пожеж на автомобільному та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус)

Порядок визначає процедуру ведення обліку та здійснення аналізу причин катастроф, аварій, дорожньо-транспортних пригод (ДТП) та пожеж на автомобільному транспорті загального користування (автомобільний транспорт) та міському електричному транспорті (трамвай, тролейбус) (Події) Укртрансбезпекою.
Укртрансбезпека та її територіальні органи забезпечують цілодобове чергування з метою оперативного збору інформації про Події, оперативне реагування на них та ведення їх обліку.
 
2.8. Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.05.2017 № 747
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 р. за № 664/30532
Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20 вересня 2010 року № 285

Наказом внесені зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 20 вересня 2010 року № 285 "Про умови оплати праці працівників державної установи "Урядовий контактний центр", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2010 року за № 1231/18526.  
2.9. Наказ Служби безпеки України від 18.04.2017 № 223
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 травня 2017 р. за № 580/30448
Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Наказ затверджує Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182.  
2.10. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України, Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2017 № 51/151
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2017 р. за № 636/30504
Про затвердження Загальних правил радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині

Правила поширюються на усі заклади охорони здоров’я незалежно від форм власності (медичні заклади), які використовують джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) для медичного опромінення.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 № 395/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з доходу, отриманого працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, дохід, отриманий працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у вигляді середнього заробітку включається до їх оподатковуваного доходу і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах. При цьому такий дохід є базою нарахування єдиного внеску.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 № 399/П/99-99-13-02-01-14/ІПК
Щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та подання Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску затвердженого Порядком формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі припинення підприємницької діяльності та повторної реєстрації протягом року необхідно буде подати два Звіти:
один "ліквідаційний" - до дня державної реєстрації припинення. Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою - підприємцем у Звіті з позначкою "ліквідаційний", настає в день подання такого Звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дня подання Звіту включно;
другий "початковий" - в законодавчо визначений термін.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 29.05.2017 № 397/Ч/99-99-14-05-01-14/ІПК
Щодо порядку застосування реєстраторів розрахункових операцій

Консультацією
наводяться роз'яснення, що фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку другої групи у разі перевищення обсягу доходу 1 млн. грн. зобов'язані при здійсненні своєї господарської діяльності застосовувати РРО або перейти на використання виключно безготівкових розрахунків.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.05.2017 № 413/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств юридичною особою - суб'єктом господарювання, яка у 2017 році перейшла зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, якщо платник податку на прибуток, який з 01.01.2017 р. перейшов зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему і річний дохід якого за 2016 рік не перевищив 20 млн. грн., не приймає рішення про незастосування коригування фінансового результату до оподаткування, то такий платник має збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму доходу, отриману у 2017 році за товари (роботи, послуги), відвантажені (надані) під час перебування на спрощеній системі оподаткування.