Огляд поновлення бази  
 01.06.2017 
Поновлення № 102 від 01 червня 2017 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 р. № 351
Про затвердження основних засад здійснення державної власності щодо публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

Основні засади визначають:
1) основні цілі та пріоритети, згідно з якими держава володіє ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (управляє корпоративними правами Компанії);
2) очікувані результати діяльності Компанії у 2017-2020 роках;
3) основні принципи та механізми корпоративного управління Компанії.
 
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.01.2017 № 16
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 р. за № 597/30465
Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та публічних акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави

Наказ затверджує Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадових окладів керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств та публічних акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.
Посадові оклади керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та публічних акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, встановлюються (переглядаються) Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на підставі розрахунків, здійснених відповідно до розділу ІІ цих Умов.
 
2.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 01.03.2017 № 77
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 р. за № 385/30253
Про внесення змін до наказу Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2012 року № 313

Наказ вносить зміни до Умов оплати праці працівників загальних (наскрізних) професій і посад структурних підрозділів, закладів, установ Державної спеціальної служби транспорту, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 12 червня 2012 року № 313, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1107/21419.  
2.3. Наказ Міністерства оборони України від 21.03.2017 № 156
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2017 р. за № 489/30357
Про затвердження Правил морально-психологічного забезпечення польотів державної авіації України

Правила визначають порядок організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення (МПЗ) польотів державної авіації (ДА) України і є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами державної авіації (СДА).
Складові МПЗ польотів - інформаційно-пропагандистське забезпечення та психологічне забезпечення, пов’язані між собою.
Основні завдання ІПЗ:
аналіз суспільно-політичної обстановки в регіоні дислокації СДА та її вплив на виконання завдань льотної зміни;
управління інформаційними потоками під час підготовки та в ході проведення польотів;
формування у авіаційного персоналу свідомого ставлення до виконання завдань льотної зміни;
роз’яснення авіаційному персоналу сутності, значення безпеки польотів для льотної діяльності, впровадження передового досвіду щодо організації роботи з дотримання безпеки польотів;
використання засобів масової інформації для пропаганди передового досвіду;
проведення воєнно-ідеологічної підготовки особового складу військових авіаційних частин;
системне суспільно-політичне, правове та військово-технічне (технічне) інформування авіаційного персоналу, що залучається до проведення польотів;
налагодження та підтримання внутрішньої та зовнішньої комунікації з питань соціального і правового захисту авіаційного персоналу та членів його сімей;
організація та проведення заходів щодо захисту від негативного інформаційно-психологічного впливу на авіаційний персонал;
пропаганда здорового способу життя серед авіаційного персоналу;
організація відпочинку і дозвілля авіаційного персоналу з використанням польових автоклубів, бібліотек, виставок, кіно-, відеообслуговування;
співпраця з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з питань організації дозвілля авіаційного персоналу;
проведення заходів душпастирської роботи з авіаційним персоналом;
підтримання та розвиток здорових авіаційних традицій.
 
2.4. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.2017 № 206
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 травня 2017 р. за № 581/30449
Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

Наказ затверджує:
- Зразок військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу;
- Порядок видачі, зберігання та знищення військових квитків осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
 
2.5. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 18.04.2017 № 228
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 614/30482
Про затвердження форм для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Наказ затверджує форми:
- № 1 "Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
- № 2 "Інформація про суму коштів, що підлягає частковій компенсації вартості техніки та обладнання";
- № 3 "Інформація про перерахування коштів на часткову компенсацію вартості техніки та обладнання";
- № 4 "Реєстр сільськогосподарських товаровиробників - отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання".
 
2.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20.04.2017 № 326
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 р. за № 601/30469
Про затвердження Змін до Порядку та умов виплати грошового забезпечення
поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання


Наказ затверджує Зміни до Порядку та умов виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів МВС із специфічними умовами навчання, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 квітня 2016 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 року за № 669/28799.  
2.7. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.04.2017 № 169
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 621/30489
Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 квітня 2013 року № 140

Наказом вносяться зміни до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 квітня 2013 року № 140 "Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства екології та природних ресурсів України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за № 622/23154.

Та визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13 липня 2009 року № 374 "Про встановлення відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства охорони навколишнього природного середовища", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2009 року за № 725/16741.
 
2.8. Наказ Управління Державної охорони України від 30.03.2017 № 103
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2017 р. за № 519/30387
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Управління державної охорони України від 19 вересня 2014 року № 560 "Про затвердження Порядку виплати винагороди за безпосередню участь в антитерористичних операціях військовослужбовцям Управління державної охорони України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2014 року за № 1172/25949.  
2.9. Наказ Служби безпеки України від 10.04.2017 № 202
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 травня 2017 р. за № 583/30451
Про затвердження Інструкції про організацію санаторно- курортного забезпечення у Службі безпеки України

Інструкція визначає порядок направлення на санаторно-курортне лікування та оформлення путівок для медичної реабілітації в санаторно-курортних закладах Служби безпеки України осіб, які перебувають на обліку для отримання путівок у підрозділах Центрального управління, регіональних органах, органах військової контррозвідки, навчальних, наукових, науково-дослідних та інших закладах, установах, організаціях і підприємствах Служби безпеки України (СБУ) та Штабі Антитерористичного центру при СБУ (підрозділи, органи, заклади СБУ).
Направлення осіб на санаторно-курортне лікування здійснюється за путівками, вартість яких затверджується Головою СБУ відповідно до вимог законодавства України.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Центрального управління Служби безпеки України від 26 грудня 2011 року № 477 "Про затвердження Інструкції про організацію санаторно-курортного забезпечення у Службі безпеки України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 362/20675.
 
2.10. Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства оборони України від 14.04.2017 № 116/227
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 616/30484
Про затвердження Інструкції про особливості виплати військовослужбовцям військових прокуратур грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень

Інструкція визначає особливості виплати особам офіцерського складу Збройних Сил України, які проходять службу у військових прокуратурах (військовослужбовці військових прокуратур), грошової компенсації за піднайом (найом) жилих приміщень.
Грошова компенсація військовослужбовцям військових прокуратур виплачується у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби, не отримали за рахунок держави грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення та перебувають на квартирному обліку, а також якщо військова частина не орендує для них та членів їх сімей житло.
 
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.05.2017 № 372/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо відображення суми процентів, що виникли за операціями з пов'язаними особами - нерезидентами у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, у рядку 3.1.1 Додатка РІ до Декларації за звітний період - 9 місяців, відображається сума процентів, нарахованих у бухгалтерському обліку за такий період, що перевищили суму обмеження, визначеного у п. 140.2 ст. 140 Кодексу. При цьому обмеження, визначене у п. 140.2 ст. 140 Кодексу, розраховується за даними фінансової звітності за звітний період - 9 місяців відповідного року.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.05.2017 № 386/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Щодо наведеного у
листі роз'яснення, податкова накладна, складена за операціями з постачання послуг, в якій згідно з ДКПП вказано код продукції (товару), а не код послуги, вважається складеною з порушенням норм ПКУ та не може бути зареєстрована в ЄРПН.
Для правильного заповнення податкової накладної, складеної за операціями з постачання послуг, у такій податковій накладній у графі 3.3 необхідно вказувати згідно з ДКПП саме код послуги, а не код продукції.
При цьому у разі необхідності визначення кодів послуг згідно з ДКПП пропонуємо звернутися до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
Щодо ненарахування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в ЄРПН повідомляємо, що нормами ПКУ передбачено незастосування штрафних санкцій до платників податку за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН виключно до податкових накладних, що не надаються отримувачу (покупцю) та складені на постачання товарів/послуг для операцій, які:
звільнені від оподаткування;
оподатковуються за нульовою ставкою.  
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від Правління Національного банку України від 25.05.2017 № 42
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Постанова затверджує Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417.