Огляд поновлення бази  
 08.06.2017 
Поновлення № 106 від 08 червня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 17 травня 2017 року № 2035-VIII
Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво

Законом ратифіковано Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про економічне співробітництво, вчинену 27 березня 2013 року в м. Києві.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства оборони України від 29.03.2017 № 193
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2017 р. за № 537/30405
Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України

Наказ затверджує Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.  
2.2. Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України та ін від 10.04.2017 № 591/421/542/1461/72
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 572/30440
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету статистики України від 21 липня 1999 року № 119/167/96/114/175/266

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, Державного комітету статистики України від 21 липня 1999 року № 119/167/96/114/175/266 "Про затвердження Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 серпня 1999 року за № 578/3871.  
2.3. Наказ Міністерства оборони України від 10.04.2017 № 207
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 травня 2017 р. за № 571/30439
Про затвердження Порядку координації роботи метрологічних служб у сфері оборони

Наказ затверджує Порядок координації роботи метрологічних служб у сфері оборони.
Координація роботи метрологічних служб у сфері оборони спрямована на удосконалення організації та виконання заходів метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони.
Завданнями координації є:
підготовка пропозицій щодо формування і реалізації єдиної державної політики з метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони;
сприяння забезпеченню виконання завдань метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони;
визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час організації та виконання завдань метрологічного забезпечення діяльності у сфері оборони;
підготовка пропозицій з удосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань у сфері оборони та достовірності вимірювань параметрів зразків озброєння та військової техніки, а також інших об’єктів вимірювань військового призначення.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 18 січня 2010 року № 11 "Про затвердження Положення про Технічну раду з питань метрології та метрологічної діяльності у сфері оборони", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2010 року за № 127/17422.
 
2.4. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 14.04.2017 № 1578
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 р. за № 613/30481
Про затвердження Змін до Нормативів обладнання та інвентарю, що рекомендуються для оснащення спортивних споруд, на яких здійснюється підготовка національних збірних команд

Наказом затверджені Зміни до Нормативів обладнання та інвентарю, що рекомендуються для оснащення спортивних споруд, на яких здійснюється підготовка національних збірних команд, затверджених наказом Міністерства молоді та спорту України від 26 червня 2014 року № 2094, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 липня 2014 року за № 831/25608.  
2.5. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.05.2017 № 667
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2017 р. за № 662/30530
Про затвердження Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств

Наказ затверджує Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.
Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств утворюється з метою відбору кандидатури на посаду керівника особливо важливого для економіки підприємства (далі - підприємство), виконавчого органу господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, визначення кандидатур переможців конкурсного відбору на посади незалежних членів наглядової ради підприємства, товариства та кандидатур представників держави до складу наглядової ради підприємства, товариства.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 лютого 2015 року № 157 "Про затвердження Положення про Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 лютого 2015 року за № 210/26655.
 
2.6. Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2017 № 1564/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2017 р. за № 639/30507
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 957/5

Наказом вносяться зміни до Умов оплати праці працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, які не мають спеціальних звань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2014 року № 957/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за № 660/25437.  
2.7. Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2017 № 1565/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2017 р. за № 640/30508
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1438/5

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства юстиції України від 28 вересня 2012 року № 1438/5 "Про затвердження Схем посадових окладів осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2012 року за № 1663/21975.  
2.8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2017 р. за № 566/30434
Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об'єктах України

Правила визначають вимоги щодо забезпечення безпеки населення на водних об’єктах України та спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям, загибелі і травматизму людей на воді.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 03 грудня 2001 року № 272 "Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 95/6383.
 
2.9. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2017 № 80
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 619/30487
Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Наказ затверджує Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Конкурсна комісія Національного агентства України з питань державної служби з відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування створюється з метою відбору вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти на конкурсних засадах, принципах добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу, серед яких буде розміщено державне замовлення на підготовку та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Основними завданнями Комісії є:
1) відбір виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування серед вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти;
2) розгляд та інформування виконавців державного замовлення щодо попереднього обсягу державного замовлення;
3) здійснення контролю за виконанням державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;
4) прийняття рішення щодо внесення змін до натуральних показників державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Та визнає таким, що втратив чинність, наказ Національного агентства України з питань державної служби від 16 січня 2016 року № 6 "Про затвердження Положення про роботу Конкурсної комісії Національного агентства України з питань державної служби відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Управління та адміністрування" та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2016 року за № 199/28329.
 
2.10. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.04.2017 № 235
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 травня 2017 р. за № 600/30468
Про внесення змін до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Рішення вносить зміни до Порядку контролю за дотриманням професійними учасниками фондового ринку (ринку цінних паперів) вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 липня 2015 року № 1038, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 955/27400.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 12 травня 1991 року № 1023-XII
Про захист прав споживачів

Останні зміни до Закону були внесені 15.11.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1734-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII
Про основи містобудування

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 14 жовтня 1994 року № 208/94-ВР
Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.4. Закон Верховної Ради України від 20 травня 1999 року № 687-XIV
Про архітектурну діяльність

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.5. Закон Верховної Ради України від 22 травня 2003 року № 858-IV
Про землеустрій

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.6. Закон Верховної Ради України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV
Про благоустрій населених пунктів

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.7. Закон Верховної Ради України від 14 вересня 2006 року № 137-V
Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)

Останні зміни до Закону були внесені 17.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2034-VIII, який набирає чинності з 08.06.2017 р.
 
3.8. Закон Верховної Ради України від 19 червня 2003 року № 978-IV
Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

Останні зміни до Закону були внесені 17.01.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1817-VIII, який набирає чинності з 10.06.2017 р.
 
3.9. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2008 року № 500-VI
Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

Останні зміни до Закону були внесені 05.04.2017 р. Законом Верховної Ради України № 1999-VIII, який набирає чинності з 04.06.2017 р.
 
3.10. Закон Верховної Ради України від 1 липня 2014 року № 1556-VII
Про вищу освіту

Останні зміни до Закону були внесені 16.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2026-VIII, який набирає чинності з 08.06.2017 р.