Огляд поновлення бази  
 09.06.2017 
Поновлення № 107 від 09 червня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 17 травня 2017 року № 2037-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів

Закон вносить зміни до
- Сімейного кодексу України;
- Цивільного процесуального кодексу України;
- Закону України "Про судовий збір".
Згідно закону, аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини.
Крім того, той із батьків або інших законних представників дитини, на ім’я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами виключно за цільовим призначенням в інтересах дитини.
Неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до Цивільного кодексу України.
Закон визначає, що мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Також закон доповнено нормою, що той із батьків або інших законних представників дитини, разом з яким проживає дитина, має право звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів у розмірі на одну дитину - однієї чверті, на двох дітей - однієї третини, на трьох і більше дітей - половини заробітку (доходу) платника аліментів, але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 386
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1272 "Деякі питання адміністрування Державних та Єдиних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції"
- постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. № 830 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна".
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 387
Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей

Порядок визначає механізм функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей.
Система призначена для:
збереження та систематизації відомостей про заходи державного нагляду (контролю);
автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені до річних планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), та формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період.
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 380
Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин

Технічний регламент визначає основні вимоги щодо подання кінцевим споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії та інших ресурсів побутовими барабанними сушильними машинами, а також додаткової інформації.

Постанова вносить зміни до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573.
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 390
Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики

Постанова затверджує Положення про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики.
Урядовий уповноважений з питань гендерної політики є уповноваженою Кабінетом Міністрів України посадовою особою, на яку покладено функцію з організації здійснення Кабінетом Міністрів України повноважень у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства.

Також вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 "Питання Секретаріату Кабінету Міністрів України";
- постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";
- структури Секретаріату Кабінету Міністрів України, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 564.
 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 391
Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Постанова вносить зміни до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.  
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 393
Про внесення змін до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин

Постановою внесені зміни до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1235.  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 389
Про зміну складу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій

Постанова вносить зміну до складу Комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. № 953 "Про затвердження Положення про Комісію з питань забезпечення реалізації прав релігійних організацій та її складу".  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 392
Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 606 "Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій".  
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 394
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 468
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 652/30520
Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Наказ затверджує Зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2017 № 442/А/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою - резидентом від іноземних компаній - нерезидентів у вигляді подарованих акцій

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, дохід, отриманий фізичною особою - резидентом від іноземних компаній - нерезидентів у вигляді подарованих акцій, вартість яких виражена в іноземній валюті, перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання, і включається такою особою до загального річного оподатковуваного доходу. При цьому фізична особа - резидент зобов’язана подати податкову декларацію та самостійно сплатити податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відс. і військовий збір 1,5 відсотки.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.06.2017 № 431/6/99-99-12-02-01-15/ІПК
Про сплату податку на додану вартість

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, платниками податку на додану вартість є платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку єдиного податку у розмірі 3 відсотки доходу, а також сільськогосподарські товаровиробники - платники єдиного податку четвертої групи.
Отже, платники єдиного податку третьої групи, які обрали ставку податку 5 відсотків, тобто не є платниками податку на додану вартість, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг не нараховують податок на додану вартість на вартість поставлених товарів/послуг.
Для застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ відповідно до підпункту 197.1.22 пункту 197.1 статті 197 Кодексу оплата замовником вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних і дослідницько-конструкторських робіт повинна здійснюватися за рахунок бюджетних коштів, отриманих безпосередньо таким замовником з рахунка органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.06.2017 № 455/6/99-99-14-05-01-15/ІПК
Щодо використання РРО при продажу алкогольних напоїв

Консультацією
наводяться роз'яснення, що при здійсненні продажу алкогольних напоїв безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків, суб’єкт господарювання, який здійснює розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, зобов’язаний обов’язково застосовувати РРО.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 № 470/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про уточнення податкового зобов'язання з єдиного податку

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, для платників єдиного податку третьої групи (юридичних осіб) дохід визначається на підставі даних обліку (спрощеного бухгалтерського обліку), який здійснюється згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та/або іншими нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.
До суми доходу не включаються суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів.