КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 червня 2017 р. N 393
Київ

Про внесення змін до переліку обставин, що
свідчать про наявність загрози виникнення або
накопичення податкового боргу, і доказів
існування таких обставин

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу, і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 1, ст. 20), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 червня 2017 р. N 393

Зміни,
що вносяться до переліку обставин, що свідчать
про наявність загрози виникнення або накопичення
податкового боргу, і доказів існування таких обставин

1. В абзаці другому пунктів 2 і 3 розділу I слова "органом державної податкової служби" замінити словами "контролюючим органом".

2. У розділі II:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

"Форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зазначені у частині другій статті 14-1 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні", що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.";

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"сертифікат Торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини (обставининепереборної сили);".