Огляд поновлення бази  
 19.06.2017 
Поновлення № 113 від 19 червня 2017 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 423
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил";
- Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 р. № 528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби"
- Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 789;
- Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564;
- Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255;
- Порядку організації і проведення тренінгів для державних службовців, які займають посади державної служби категорії "A", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 536.
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 418
Про внесення змін у додаток 2 до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Постановою вносяться зміни до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86.  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 419
Про підтвердження державних гарантій щодо зобов’язань публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Постановою установлено, що державні гарантії, надані 30 грудня 2010 р. на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2010 р. № 1125 "Питання залучення Статутним територіально-галузевим об’єднанням "Південна залізниця" кредитних коштів" на користь Експортно-імпортного банку Кореї за зобов’язаннями Статутного територіально-галузевого об’єднання "Південна Залізниця", є чинними щодо публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" як правонаступника всіх прав і обов’язків Статутного територіально-галузевого об’єднання "Південна залізниця" згідно із Законом України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування" та постановами Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 "Про утворення публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"і від 2 вересня 2015 р. № 735 "Питання публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 421
Про затвердження складу наглядової ради Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"

Постанова затверджує Склад наглядової ради Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".

Та визнає такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 899 "Про затвердження складу спостережної ради Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву".
 
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 422
Про внесення змін до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу

Постановою внесено зміни до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 570.  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 424
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1131

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1131 "Про затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів державної реєстрації актів цивільного стану".  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 № 505/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок визначення бази оподаткування ПДВ при здійсненні операцій платників ПДВ з вивезення самостійно виготовлених товарів за межі митної території України у митному режимі експорту

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні у період з 01.01.2015 р. до 31.12.2015 р. (включно) операцій з вивезення самостійно виготовлених товарів за межі митної території України у митному режимі експорту, собівартість яких перевищувала вартість вивезених за межі митної території України товарів (експортованих товарів), застосовувалася нульова ставка ПДВ та була відсутня необхідність донарахування податкових зобов’язань з ПДВ і складання другої податкової накладної на суму перевищення собівартості виготовлених товарів над вартістю вивезених за межі митної території України товарів (експортованих товарів).  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 № 535/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо врахування при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій сум кредитів

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, визначальною умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.
Отже сума наданих (отриманих) кредитів не враховується при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій для цілей трансфертного ціноутворення. При цьому, сума нарахованих відсотків за такими операціями підлягає врахуванню при визначенні вартісного критерію контрольованих операцій.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 № 533/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на деякі витрати

Консультацією
наводяться роз'яснення, що якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури встановленої ст. 30 Кодексу або сума таких витрат сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, податкові різниці для коригування фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу не виникають.
У разі якщо сума витрат на придбання товарів (робіт, послуг) у неприбуткових організацій не підтверджується платником податку за цінами, визначеними за принципом "витягнутої руки", відповідно до процедури, встановленої ст. 39 Кодексу, і така сума перевищує 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, то фінансовий результат збільшується на суму 30 відсотків вартості таких товарів (робіт, послуг). При цьому вартість товарів (робіт, послуг) не зменшується на суму 25 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.06.2017 № 590/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, у разі, якщо збільшується сума компенсації вартості товару та при цьому з дати отримання платником ПДВ - продавцем попередньої оплати від платника податку - покупця за такий товар минуло понад 1095 днів, то платник ПДВ - продавець складає податкову накладну на суму, розраховану виходячи з перевищення збільшеної ціни над сумою отриманої попередньої оплати за товар. Зазначена податкова накладна підлягає реєстрації в ЄРПН та після здійснення такої реєстрації є підставою для віднесення платником ПДВ - покупцем товарів/послуг сум податку до складу податкового кредиту (за умови дотримання інших умов щодо формування податкового кредиту, визначених ПКУ).  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 12.06.2017 № 588/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, платник податку - постачальник (продавець) товарів/послуг на дату отримання суми попередньої оплати за товари/послуги від платника податку - отримувача (покупця) таких товарів/послуг зобов’язаний визначити податкові зобов’язання з ПДВ.
Якщо у подальшому виникають обставини, внаслідок яких товари/послуги не будуть поставлені, а така сума попередньої оплати повертається платнику податку - отримувачу (покупцю) товарів/послуг, то платник податку - постачальник (продавець) товарів/послуг зменшує раніше нараховану суму податкового зобов’язання з ПДВ, а платник податку - отримувач (покупець) товарів/послуг відповідно суму податкового кредиту на підставі складеного платником податку - постачальником (продавцем) товарів/послуг розрахунку коригування до податкової накладної та зареєстрованого в ЄРПН платником податку - отримувачем (покупцем) товарів/послуг.