КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 грудня 2010 р. N 1125
Київ

Питання залучення Статутним
територіально-галузевим об'єднанням
"Південна залізниця" кредитних коштів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодити залучення Статутним територіально-галузевим об'єднанням "Південна залізниця" (далі - Південна залізниця) кредитних коштів на придбання швидкісних міжрегіональних електропоїздів у сумі, що еквівалентна 261 млн. доларів США, з відсотковою ставкою не вище 4,8 відсотка річних на дату укладення кредитної угоди та строком її дії десять років, в забезпечення зобов'язань за якими надаються державні гарантії.

2. Затвердити Порядок та умови надання у 2010 році державних гарантій за зобов'язаннями Статутного територіально-галузевого об'єднання "Південна залізниця", що додається.

3. Уповноважити Міністра фінансів підписувати документи, пов'язані з наданням державних гарантій за зобов'язаннями Південної залізниці.

4. Установити, що:

забезпеченням виконання зобов'язань Південної залізниці є кошти (виручка) від перевезення із застосуванням придбаних швидкісних міжрегіональних електропоїздів, яке становить 100 відсотків суми наданої державної гарантії;

вибір кредиторів, які надають кредит під державні гарантії, здійснюється Південною залізницею в установленому законодавством порядку;

плата за надання державних гарантій встановлюється у розмірі 0,01 відсотка річних непогашеної суми запозичення.

5. Пункт 2 Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2010 р. N 567 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1704), після слова і цифр "ст. 2342)" доповнити словами і цифрами ", та на придбання швидкісних міжрегіональних електропоїздів Статутним територіально-галузевим об'єднанням "Південна залізниця", в тому числі у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 грудня 2010 р. N 1125

Порядок та умови
надання у 2010 році державних гарантій за
зобов'язаннями Статутного територіально-галузевого
об'єднання "Південна залізниця"

1. Ці Порядок та умови регулюють відносини, пов'язані з наданням відповідно до статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань за запозиченнями, залученими Статутним територіально-галузевим об'єднанням "Південна залізниця" (далі - Південна залізниця) для придбання швидкісних міжрегіональних електропоїздів, в тому числі у рамках підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу (далі - запозичення).

2. Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ).

3. Для надання державних гарантій за запозиченнями Південна залізниця подає Мінфіну такі документи:

проект кредитного договору;

відомості про запозичення разом з графіками їх погашення та обслуговування;

техніко-економічний розрахунок (бізнес-план);

копії річного балансу за 2009 рік разом з додатками на останню звітну дату.

4. Державна гарантія надається після укладення між Південною залізницею і Мінфіном договору про порядок відшкодування витрат державного бюджету, які можуть виникнути в разі виконання державою гарантійних зобов'язань.

У договорі передбачаються зобов'язання Південної залізниці щодо:

відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань;

сплати пені за кожний день прострочення відшкодування зазначених витрат;

подання Мінфіну інформації, необхідної для проведення моніторингу спроможності Південної залізниці виконувати зобов'язання за запозиченнями.