Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 14 липня 1999 р. N 1262
Київ

Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та органів військового управління
Збройних Сил

(Із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ
N 1749 від 16.11.20
02
N 828 від 02.06.20
03
N 1657 від 13.12.20
04
N 1436 від 18.10.20
06
N 711 від 12.05.20
07
N 516 від 04.06.20
08
N 1145 від 27.12.20
08
N 287 від 05.04.20
12
N 301 від 14.05.20
15
N 19 від 13.01.20
16
N 674 від 27.09.20
16)

На виконання пункту 25 першочергових заходів з проведення в Україні адміністративної реформи, затверджених Указом Президента України від 20 листопада 1998 р. N 1284, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил;

(Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

заходи щодо поліпшення роботи з підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

(Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час складання і затвердження відповідних місцевих бюджетів передбачати в установленому порядку видатки на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування.

Перший віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. N 1262

Порядок
формування державного замовлення на підготовку
і підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та органів
військового управління Збройних Сил

(Назва Порядку із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

(У тексті Порядку слова "Українська Академія
державного управління при Президентові
України", "посади першої - четвертої категорій
державних службовців", "посади п'ятої - сьомої
категорій державних службовців" в усіх
відмінках замінено відповідно словами
"Національна академія державного управління
при Президентові України", "перша - четверта
категорія посад державних службовців",
"п'ята - сьома категорія посад державних
службовців" у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ N 711 від 12.05.2007)

(У тексті Порядку слово "Головдержслужба" в
усіх відмінках замінено словом "Нацдержслужба"
у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" -
словом "Мінекономрозвитку" згідно з Постановою
КМ N 287 від 05.04.2012)

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм формування, розміщення і виконання державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації всіх категорій працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

2. Державним замовником на підготовку державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, є Державне управління справами за погодженням з Нацдержслужбою, державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, - Нацдержслужба, а на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування - Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил, а також на підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил з питань воєнної безпеки та оборони держави є Міноборони.

Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України "Про державну службу", є Нацдержслужба.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Державним замовником на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади є Нацдержслужба.

Державним замовником на підготовку державних службовців у сфері зовнішніх зносин є МЗС.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

(Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

4. Державним замовником на підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, органи судової влади і прокуратури, інші органи державної влади.

(Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674 від 27.09.2016)

5. Заявки на включення до проекту державних замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономрозвитку та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Державного управління справами та Нацдержслужби, які їх узагальнюють та подають до Мінекономрозвитку з відповідними пропозиціями до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

6. Видатки на відшкодування витрат, пов'язаних з відрядженням працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування для підготовки і підвищення кваліфікації, передбачаються в єдиних кошторисах доходів і видатків органів державної влади та органів місцевого самоврядування в межах асигнувань, визначених відповідно державними і місцевими бюджетами на заходи з післядипломної освіти.

7. У пропозиціях щодо підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування зазначається:

кількість осіб, яким необхідно пройти навчання;

кількість осіб, які мають завершити навчання;

середньорічна потреба у навчанні працівників;

орієнтовна середня вартість підготовки або підвищення кваліфікації одного працівника;

орієнтовні загальні обсяги фінансування витрат на освітні послуги.

8. Питання щодо формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 33, ст. 1167) та постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1997 р. N 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій" (Офіційний вісник України, 1997 р., N 7, ст. 57).

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

Формування державного замовлення на
підготовку працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

9. Пропозиції щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, подаються органами державної влади та органами місцевого самоврядування Національній академії державного управління при Президентові України за погодженням з Нацдержслужбою, щодо підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил - Міноборони, щодо підготовки державних службовців за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" - МЗС, а щодо підготовки державних службовців, посади яких належать до 6-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до п’ятої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, - Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, визначеною Мінекономрозвитку разом з Нацдержслужбою.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1749 від 16.11.2002, N 516 від 04.06.2008, N 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

10. Після погодження з Нацдержслужбою пропозицій Національна академія державного управління при Президентові України подає їх Державному управлінню справами, яке формує для включення до проекту державного замовлення на наступний рік заявку на підготовку магістрів у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці; Міноборони - на підготовку магістрів за спеціальністю "Військове управління (за видами збройних сил)" для роботи на посадах державної служби, що належать до 1-5 групи оплати праці, у Міноборони та в органах військового управління Збройних Сил; МЗС - на підготовку магістрів за спеціальністю "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії"; Нацдержслужбі - на підготовку магістрів у галузі знань "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" для роботи на посадах державної служби, що належать до 6-9 групи оплати праці, кожна з таких пропозицій подається в установленому порядку Мінекономрозвитку щороку до 15 липня.

(Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 516 від 04.06.2008; в редакції Постанов КМ N 19 від 13.01.2016, N 674 від 27.09.2016)

Мінекономрозвитку на підставі цих заявок відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 306, формує проект державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

(Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

(Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

11. Державне управління справами, Міноборони, МЗС та Нацдержслужба після затвердження державних замовлень на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування розміщують в установленому порядку державні замовлення та відповідно до своїх повноважень забезпечують їх виконання.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1749 від 16.11.2002, N 516 від 04.06.2008, N 19 від 13.01.2016)

Формування державного замовлення на
підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого самоврядування
та органів військового управління Збройних Сил

(Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

12. Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

(Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 711 від 12.05.2007, N 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку Міноборони.

(Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування, з питань, пов’язаних із запобіганням корупції та виконанням Закону України "Про державну службу", вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Нацдержслужбі, яка їх узагальнює, формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і до 15 липня в установленому порядку подає Мінекономрозвитку.

(Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 287 від 05.04.2012, N 301 від 14.05.2015; в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, вносяться органами державної влади та органами місцевого самоврядування щороку до 15 квітня Національному агентству з питань запобігання корупції для їх узагальнення, формування заявки на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році та подання її до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

(Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 674 від 27.09.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня Мін'юсту, який разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

(Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, у сфері зовнішніх зносин вносяться відповідними центральними органами виконавчої влади щороку до 15 квітня МЗС, яке разом з Нацдержслужбою їх узагальнює, а Нацдержслужба формує заявку на включення до проекту державного замовлення на підвищення кваліфікації зазначеної категорії працівників у наступному році і подає до 15 липня в установленому порядку Мінекономрозвитку.

(Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

(Абзац сьомий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку.

(Пункт 12 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

Пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави Міноборони узагальнює, формує заявку та подає до Мінекономрозвитку.

(Пункт 13 виключено на підставі Постанови КМ N 19 від 13.01.2016)

14. Мінекономрозвитку відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. N 306, на підставі поданих заявок формує проект державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

(Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

15. Нацдержслужба у взаємодії з Державним управлінням справами після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-5 групи оплати праці.

(Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 711 від 12.05.2007, N 19 від 13.01.2016, N 674 від 27.09.2016)

Міноборони після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і забезпечує виконання державних замовлень на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади з питань воєнної безпеки та оборони держави.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1749 від 16.11.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

Національне агентство з питань запобігання корупції після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує і в установленому порядку забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, та посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесені до першої - сьомої категорії посад в органах місцевого самоврядування) з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, в Національній академії державного управління при Президентові України, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, а також інших вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти у разі отримання ними ліцензії на провадження діяльності з надання освітніх послуг.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 828 від 02.06.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1436 від 18.10.2006, N 1145 від 27.12.2008, N 287 від 05.04.2012; в редакції Постанови КМ N 301 від 14.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 19 від 13.01.2016, N 674 від 27.09.2016)

Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1657 від 13.12.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016)

Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України забезпечує виконання державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців у сфері зовнішніх зносин.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 516 від 04.06.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 19 від 13.01.2016; в редакції Постанови КМ N 674 від 27.09.2016)

16. Нацдержслужба після затвердження Кабінетом Міністрів України розміщує в установленому порядку на конкурсній основі серед навчальних закладів державне замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких належать до 1-9 групи оплати праці, і контролює його виконання.

(Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 19 від 13.01.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 674 від 27.09.2016, N 674 від 27.09.2016)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 липня 1999 р. N 1262

Заходи
щодо поліпшення роботи з підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

1. Проаналізувати кількісний і якісний склад працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та визначити на 2001 - 2005 роки прогнозні показники їхньої потреби у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів.

Головдержслужба, органи державної влади
та органи місцевого самоврядування.
2000 рік.

2. Визначити перелік спеціальностей та спеціалізацій у галузі "Державне управління", професійно орієнтований на підготовку працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Головдержслужба, Мінпраці, Міносвіти,
Українська Академія державного
управління при Президентові України.
1999 рік.

3. Провести соціологічні дослідження з питань організації, змісту і ефективності навчання працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Українська Академія державного
управління при Президентові України,
Головдержслужба, інші органи державної
влади, органи місцевого
самоврядування, вищі навчальні
заклади, центри підвищення
кваліфікації державних службовців та
керівників державних підприємств,
установ і організацій, галузеві
заклади післядипломної освіти.
1999 - 2000 роки.

4. Оптимізувати діючу мережу навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування в установленому порядку з урахуванням потреби цих органів на 2000 - 2005 роки у навчанні кадрів.

Головдержслужба, Українська Академія
державного управління при Президентові
України, міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади,
Рада міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські
держадміністрації.
1999 - 2000 роки.

5. За результатами проведення цільових досліджень і вивчення зарубіжного досвіду розробити сучасні тести, анкети для оцінки роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та внести пропозиції щодо вдосконалення змісту навчання.

Головдержслужба, органи державної
влади та органи місцевого
самоврядування, Українська Академія
державного управління при Президентові
України, вищі навчальні заклади,
центри підвищення кваліфікації
державних службовців та керівників
державних підприємств, установ і
організацій, галузеві заклади
післядипломної освіти.
2000 - 2001 роки.

6. Розробити державні стандарти, а також рекомендації (нормативи, вимоги, вказівки) з формування програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування у галузі "Державне управління".

Міносвіти, Головдержслужба, Українська
Академія державного управління при
Президентові України, вищі навчальні
заклади, центри підвищення
кваліфікації державних службовців та
керівників державних підприємств,
установ і організацій, галузеві
заклади післядипломної освіти.
2000 - 2002 роки.

7. Організувати на базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Української Академії державного управління при Президентові України цільове підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Українська Академія державного
управління при Президентові України,
Головдержслужба.
Починаючи з 2000 року.