Огляд поновлення бази  
 06.05.2016 
Огляд нових надходжень від 06 травня 2016 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 12 квітня 2016 року № 1078-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо особливостей використання окремих публічних коштів на території Донецької області

Закон вносить зміни до Закону України "Про публічні закупівлі".  
1.2. Закон Верховної Ради України від 12 квітня 2016 року № 1079-VIII
Про внесення змін до статті 11 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо супроводження військовослужбовців при продовженні лікування у санаторно-курортних закладах

Законом вносяться зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Військовослужбовцям, які направляються до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновку військово-лікарської комісії після стаціонарного лікування в госпіталі, путівки надаються безоплатно.
У разі направлення до санаторно-курортного закладу для продовження лікування після стаціонарного лікування в госпіталі військовослужбовця, який за станом здоров’я потребує сторонньої допомоги відповідно до висновку військово-лікарської комісії, особі, яка його супроводжує, безоплатно надається путівка до цього санаторно-курортного закладу без права лікування.
Особою, яка супроводжує військовослужбовця до санаторно-курортного закладу, не може бути інвалід I групи та особа, яка не досягла 16-річного віку.
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 12 квітня 2016 року № 1080-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо соціального захисту резервістів, які постраждали внаслідок участі в антитерористичній операції, та членів їх сімей

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
- Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист".
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2016 р. № 321
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 14 січня 2015 р. № 6

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" ;
- постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства оборони України від 19.01.2016 № 27
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2016 р. за № 478/28608
Про затвердження Інструкції про організацію у Збройних Силах України соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України

Інструкція визначає порядок організації у Збройних Силах України (ЗСУ) роботи щодо реалізації державної політики з питань здійснення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил України, а також створення сприятливих матеріально-побутових та соціально-правових умов для реалізації військовослужбовцями їх конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
Метою організації у ЗСУ соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників є забезпечення їхніх прав і свобод, пільг та соціальних гарантій, передбачених законодавством України (у тому числі у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, у старості, а також в інших установлених законом випадках), задоволення матеріальних і духовних потреб особового складу органів військового управління, з’єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій, підтримання сприятливого соціального клімату та соціальної стабільності у військових колективах, забезпечення статусу військовослужбовців у суспільстві, сприяння зростанню продуктивності праці, всемірній охороні трудових прав працівників.  
3.2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 17
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 р. за № 481/28611
Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Наказ затверджує Критерії, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Дія Критеріїв поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мінфіном, а саме:
суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронні (віртуальні) казино;
суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
аудиторів, аудиторські фірми, під час проведення аудиту та наданні послуг з бухгалтерського обліку;
суб'єктів господарювання (фізичних осіб - підприємців), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).
 
3.3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.01.2016 № 18
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 р. за № 482/28612
Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, що додаються.
Дія Критеріїв поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Держфінмоніторингом, - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 05 березня 2012 року № 325 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 березня 2012 року за № 435/20748.
 
3.4. Наказ Міністерства оборони України від 25.02.2016 № 110
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 березня 2016 р. за № 435/28565
Про затвердження Інструкції про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України

Наказом затверджено Інструкцію про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.
Керівники підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, преміюються за:
виконання плану чистого прибутку за звітний період;
виконання державних замовлень та договорів, укладених із споживачами (покупцями) продукції, робіт, послуг;
забезпечення технічних умов виробництва та високої якості продукції, робіт, послуг;
забезпечення підвищення заробітної плати працівників підприємства не менше ніж на 10 % за рік.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 06 вересня 1999 року № 271 "Про затвердження Інструкції про умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівників (невійськовослужбовців) підприємств Міністерства оборони України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 вересня 1999 року за № 615/3908.
 
3.5. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02.03.2016 № 150
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 березня 2016 р. за № 479/28609
Про затвердження Змін до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 грудня 2011 року № 946

Наказ затверджує Зміни до Інструкції про порядок прийняття органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України рішень про заборону в’їзду в Україну іноземцям та особам без громадянства, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 05 грудня 2011 року № 946, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1564/20302.  
3.6. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 04.04.2016 № 304
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 562/28692
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10 червня 1997 року № 177

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10 червня 1997 року № 177 "Про затвердження нормативних актів з питань реклами лікарських засобів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 липня 1997 року за № 268/2072.  
3.7. Наказ Міністерства Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 04.04.2016 № 589/81
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 р. за № 592/28722
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерства промислової політики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року № 141/212/91

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерства промислової політики України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 15 червня 2005 року № 141/212/91 "Про врегулювання питання щодо збільшення міжповірочних інтервалів лічильників холодної та гарячої води", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 червня 2005 року за № 687/10967.  
3.8. Наказ Міністерства інфраструктури України від 26.04.2016 № 161
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2016 р. за № 664/28794
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту та зв'язку України

Наказ вносить зміни до:
- Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 340/16356.
- Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов'язані з ними послуги, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 26 березня 2009 року № 317, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2009 року за № 341/16357, які викладені у новій редакції.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Лист Державної фіскальної служби України від 25.04.2016 № 690/10/19-00-12-02-28/4048
Про питання визначення оподаткованого доходу у платника єдиного податку при надходженні інвалюти за експортними операціями

Згiдно наведених у
листi роз'яснень та враховуючи те, що розподільчі рахунки використовуються банківськими установами при перерахуванні певних видів доходів в іноземній валюті на поточні рахунки клієнтів як транзитні, то доходом юридичної особи - платника єдиного податку третьої групи від здійснення операцій з експорту товарів (робіт, послуг) є сума коштів, яка надійшла на поточний рахунок юридичної особи, в гривнях після обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України та в іноземній валюті, перерахована у гривні за офіційним курсом Національного банку України на дату її надходження на поточний рахунок в іноземній валюті.  
4.2. Лист Державної фіскальної служби України від 29.04.2016 № 3314/Д /26-15-13-02-15
Щодо податкового кредиту

Щодо наведеного у
листі роз'яснення, отримані податкові накладні підлягають включенню до складу податкового кредиту суцільним порядком. Разом з цим, на суми ПДВ за товарами/послугами, необоротними активами, визначеними у пункті 198.5 ст. 195 Кодексу, формується зведена податкова накладна та визначається податкове зобов’язання по ПДВ.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС “Консультант”
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Останні зміни до Закону були внесені 12.04.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1079-VIII, який набирає чинності з 06.05.2016 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Останні зміни до Закону були внесені 12.04.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1080-VIII, який набирає чинності з 06.05.2016 р.
 
5.3. Закон Верховної Ради України від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист

Останні зміни до Закону були внесені 12.04.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1080-VIII, який набирає чинності з 06.05.2016 р.
 
5.4. Закон Верховної Ради України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII
Про публічні закупівлі

Останні зміни до Закону були внесені 12.04.2016 р. Законом Верховної Ради України № 1078-VIII, який набирає чинності з 06.05.2016 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 28.04.2016 № 302
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова вносить зміни до:
- Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків - резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 березня 1998 року № 118, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 1998 року за № 231/2671.
- Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків, затверджених постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 327, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 753/8074.
- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 483, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 листопада 2004 року за № 1429/10028.
- Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2004 року № 485, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2004 року за № 1413/10012.
 
6.2. Постанова Правління Національного банку України від 28.04.2016 № 303
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою внесені зміни до:
- Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06 серпня 2003 року № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070.
- Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484.
- Положення про порядок іноземного інвестування в Україну, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 947/11227.
- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230.
- Правил функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та перерахування (зарахування) коштів за окремими операціями з іноземною валютою і банківськими металами, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 951/11231.
- Правил резервування коштів за залученими уповноваженим банком депозитами і кредитами (позиками) в іноземній валюті від нерезидентів, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2008 року № 171, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09 липня 2008 року за № 617/15308.
- постанови Правління Національного банку України від 03 листопада 2014 року № 699 "Про застосування окремих норм валютного законодавства під час режиму тимчасової окупації на території вільної економічної зони "Крим".
- постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року № 140 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України" (зі змінами) слова та цифри".