Огляд поновлення бази  
 10.05.2016 
Огляд нових надходжень від 10 травня 2016 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства оборони України, Генеральної прокуратури України від 18.03.2016 № 148/122
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 р. за № 548/28678
Про затвердження Інструкції про організацію і здійснення матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур

Інструкція визначає загальні засади матеріально-побутового та іншого забезпечення військових прокуратур Міністерством оборони України в межах бюджетних призначень, затверджених Міністерству оборони України на ці цілі на відповідний рік.
Для забезпечення транспортними засобами, засобами зв’язку (у тому числі спеціальними), засобами індивідуального захисту, вогнепальною зброєю, іншим необхідним майном та обмундируванням військові прокуратури зараховуються на забезпечення за номенклатурою відповідних служб забезпечення до військових частин, на території яких вони дислокуються, або до однієї з найближчих військових частин, здатних здійснювати відповідне забезпечення.  
1.2. Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України від 18.03.2016 № 288/189
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 524/28654
Деякі питання охорони пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівниками поліції охорони Національної поліції України

Інструкція визначає дії працівника підрозділу поліції охорони Національної поліції України під час виконання охоронних функцій у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання на підставі договорів, укладених між територіальним органом поліції охорони та регіональним центром оцінювання якості освіти.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України від 24 травня 2013 року № 586/508 "Про затвердження Інструкції з охорони пунктів тестування працівниками Державної служби охорони при МВС України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 червня 2013 року за № 863/23395.
 
1.3. Наказ Міністерства оборони України від 18.03.2016 № 147
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 2016 р. за № 520/28650
Про затвердження Змін до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України

Наказ затверджує Зміни до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 10 жовтня 2013 року № 689, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 року за № 1836/24368.  
1.4. Наказ Міністерства культури України від 21.03.2016 № 144
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2016 р. за № 533/28663
Про затвердження Положення про фондово-закупівельну комісію музею

Положення визначає порядок утворення та діяльності фондово-закупівельної комісії музею державної та комунальної форм власності, а також права та обов’язки її членів.
Фондово-закупівельна комісія (ФЗК) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом музею, на який покладено функції з проведення експертизи культурних цінностей, зокрема на предмет включення їх до музейного зібрання.
Основними завданнями ФЗК є розгляд питань щодо:
проведення експертизи культурних цінностей, включення їх до музейного зібрання;
експертизи стосовно визначення оціночної та страхової вартості музейних предметів відповідно до Інструкції про порядок визначення оціночної та страхової вартості пам'яток Музейного фонду України, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України від 13 липня 1998 року № 325, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 серпня 1998 року за № 496/2936;
затвердження висновків експертизи виняткової цінності унікальних пам’яток відповідно до Порядку занесення унікальних пам'яток Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25 жовтня 2001 року № 653, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2002 року за № 144/6432 .
 
1.5. Наказ Міністерства оборони України від 21.03.2016 № 152
Зареєстровано у Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 526/28656
Про затвердження Порядку організації охорони об’єктів державної авіації

Порядок визначає загальні вимоги до організації охорони державних повітряних суден, будівель, споруд, територій та іншого рухомого і нерухомого майна аеродромів державної авіації та є обов’язковим для виконання всіма суб’єктами державної авіації.
Особливості організації охорони на кожному конкретному аеродромі державної авіації визначаються в інструкції з організації охорони аеродрому, яка щороку затверджується наказом командира авіаційної частини (старшим авіаційним начальником - для аеродромів, на яких розміщено декілька авіаційних частин, та аеродромів спільного використання) за погодженням зі старшим авіаційним начальником, а для аеродромів спільного використання - також із командирами авіаційних частин, що спільно базуються на такому аеродромі.
 
1.6. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.03.2016 № 194
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2016 р. за № 507/28637
Про внесення змін до Порядку використання акта та картки тимчасового використання транспортних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України

Наказ вносить зміни до Порядку використання акта та картки тимчасового використання транспортних засобів військовослужбовцями Національної гвардії України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 листопада 2015 року № 1458, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1497/27942.  
1.7. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.03.2016 № 193
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2016 р. за № 514/28644
Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 24 жовтня 2014 року № 1133

Наказом внесені зміни до Інструкції про порядок проведення службових розслідувань у Національній гвардії України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 24 жовтня 2014 року № 1133, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року за № 1414/26191.  
1.8. Наказ Міністерства оборони України від 24.03.2016 № 158
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2016 р. за № 513/28643
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства оборони України

Наказ визнає такими, що втратили чинність, накази Міністерства оборони України:
- від 19 червня 2012 року № 408 "Про затвердження переліків спеціальностей та спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка військових фахівців у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 року за № 1154/21466 (із змінами);
- від 12 грудня 2013 року № 860 "Про затвердження Переліку відповідності військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців тактичного рівня та Переліку відповідності військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2189/24721.
 
1.9. Наказ Міністерства соціальної політики України від 25.03.2016 № 286
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 р. за № 584/28714
Про затвердження Положення про експертну групу з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок

Положенням визначається порядок роботи експертної групи з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок, що є консультативно-дорадчим органом при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, створеним з метою розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок.
Основними завданнями експертної групи є:
прийняття рішення щодо доцільності протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями;
прийняття рішення щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном у разі відсутності технологій виготовлення в Україні;
прийняття рішення щодо заміни приймальної гільзи (куксоприймача) та здійснення післягарантійного ремонту протезно-ортопедичного виробу підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 24 листопада 2014 року № 933 "Про затвердження Положення про експертну групу з попереднього розгляду документів щодо протезування (ортезування) учасників антитерористичної операції, які втратили функціональні можливості кінцівок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 грудня 2014 року за № 1587/26364.
 
1.10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.03.2016 № 283
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 р. за № 569/28699
Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я

Наказ вносить зміни до Переліку закладів охорони здоров`я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180.  
1.11. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.04.2016 № 250
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2016 р. за № 603/28733
Про затвердження Положення про Центральну житлову комісію Національної поліції України

Положення визначає організаційно-правові основи діяльності Центральної житлової комісії (ЦЖК) Національної поліції України (НПУ) щодо надання жилих приміщень поліцейським, державним службовцям, працівникам, пенсіонерам центрального органу управління НПУ, членам їх сімей (працівники).  
1.12. Наказ Міністерства юстиції України від 27.04.2016 № 1235/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 р. за № 638/28768
Про внесення змін до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Наказом внесені зміни до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382.  
1.13. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 21.03.2016 № 39
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 квітня 2016 р. за № 529/28659
Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України

Інструкція визначає порядок ведення діловодства за зверненнями громадян за пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами громадян у Державній інспекції ядерного регулювання України.
Діловодство за зверненнями громадян у Держатомрегулювання ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на структурний підрозділ Держатомрегулювання, до компетенції якого належать питання забезпечення діловодства за зверненнями громадян.
 
1.14. Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 24.03.2016 № 227
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 р. за № 591/28721
Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Наказ затверджує Інструкцію про порядок застосування Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Рішення щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин військовослужбовців з державою, зокрема зарахування їх до списків особового складу Держспецзв’язку або виключення з таких списків, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку, присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, прийняття та звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, оформлюються наказами про особовий склад.

Також визнає таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 19 грудня 2013 року № 673 "Про затвердження Інструкції про порядок застосування Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 59/24836.
 
1.15. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 10.03.2016 № 304
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2016 р. за № 549/28679
Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної системи та внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494

Постанова затверджує Зміни до Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823.  
1.16. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24.03.2016 № 376
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 561/28691
Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171

Постановою вносяться зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 березня 2015 року № 1171 "Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2015 року за № 433/26878.  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Лист Державної фіскальної служби України від 28.04.2016 № 9959/10/26-15-14-06-04
Про надання роз'яснення щодо застосування норм ст. 141 Податкового Кодексу України

Згiдно наведених у
листi роз'яснень, нерезидент-інвестор відповідно до Кодексу є платником податку на прибуток в частині отриманих прибутків (дивідендів) від суми внесеної до статутного фонду підприємства іноземної інвестиції. При цьому обов'язок по утриманню та сплаті податку до бюджету від дивідендів, отримуваних нерезидентом-інвестором, Кодексом покладено на резидента, який здійснює таку виплату.  
5.2. Лист Державної фіскальної служби України від 04.05.2016 № 10177/10/26-15-14-06-04
Про надання роз'яснення щодо застосування норм ст. 141 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ зі змінами та доповненнями

Щодо наведеного у листі роз'яснення, операція із внесення грошових прав вимоги до статутного (складеного) капіталу товариства в обмін на корпоративні права (частки у статутному фонді) не підпадає під об'єкт оподаткування ПДВ.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС “Консультант”
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 25 червня 1992 року № 2498-XII
Про ветеринарну медицину

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 287-VIII, який набирає чинності з 09.05.2016 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 17 листопада 1992 року № 2790-XII
Про статус народного депутата України

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 26 листопада 1993 року № 3659-XII
Про Антимонопольний комітет України

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з
01.05.2016 р.
 
3.4. Закон Верховної Ради України від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР
Про Конституційний Суд України

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.5. Закон Верховної Ради України від 23 вересня 1997 року № 538/97-ВР
Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.6. Закон Верховної Ради України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР
Про відходи

Останні зміни до Закону були внесені 07.04.2015 р. Законом Верховної Ради України № 287-VIII, який набирає чинності з 09.05.2016 р.
 
3.7. Закон Верховної Ради України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV
Про місцеві державні адміністрації

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.8. Закон Верховної Ради України від 20 травня 1999 року № 679-XIV
Про Національний банк України

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.9. Закон Верховної Ради України від 2 березня 2000 року № 1533-III
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.10. Закон Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року № 2365-III
Про політичні партії в Україні

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.11. Закон Верховної Ради України від 7 червня 2001 року № 2493-III
Про службу в органах місцевого самоврядування

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.12. Закон Верховної Ради України від 20 вересня 2001 року № 2728-III
Про дипломатичну службу

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.13. Закон Верховної Ради України від 7 липня 2010 року № 2453-VI
Про судоустрій і статус суддів

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.14. Закон Верховної Ради України від 08 липня 2010 року № 2464-VI
Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.15. Закон Верховної Ради України від 17 березня 2011 року № 3166-VI
Про центральні органи виконавчої влади

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.16. Закон Верховної Ради України від 27 лютого 2014 року № 794-VII
Про Кабінет Міністрів України

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.17. Закон Верховної Ради України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.
 
3.18. Закон Верховної Ради України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VIІ
Про запобігання корупції

Останні зміни до Закону були внесені 10.12.2015 р. Законом Верховної Ради України № 889-VIII, який набирає чинності з 01.05.2016 р.