Огляд поновлення бази  
 03.09.2018 
Огляд нових надходжень від 03 вересня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 636
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 665
Про збільшення статутного капіталу державної установи "Фонд енергоефективності" та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099

Постановою збільшено статутний капітал державної установи "Фонд енергоефективності" на суму 1500 млн. гривень за рахунок коштів, передбачених у Законі України "Про Державний бюджет України на 2018 рік".

Та внесено зміни до Статуту державної установи "Фонд енергоефективності", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1099 "Про утворення державної установи "Фонд енергоефективності".
 
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 668
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

Постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 284.  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 662
Про внесення зміни до пункту 6 Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення

Постановою внесені зміни до Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269.  
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 688
Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Постанова вносить зміни до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139.  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 670
Про внесення зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації

Постановою внесено зміну до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 689
Про внесення зміни у додаток до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі

Постанова вносить зміни до Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668.  
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 683
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 278

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 278 "Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 році за програмою "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".  
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 685
Про внесення змін до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру"

Постанова вносить зміни до переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2016 році за бюджетною програмою 2301400 "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 557.  
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 676
Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1348 "Деякі питання надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління".  
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 673
Про затвердження Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти

Порядок визначає процедуру та умови пільгового кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, що провадять освітню діяльність на території України, а саме:
1) у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної форми власності - відповідно до статті 44-1 Закону України "Про професійно-технічну освіту" шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійно-технічної освіти;
2) у вищих навчальних закладах, що мають видані в установленому порядку сертифікати про акредитацію відповідних освітніх програм (спеціальностей, напрямів) за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, рівнями вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра:
незалежно від форми власності:
- відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" - шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти;
- відповідно до пункту 26 частини першої статті 62 Закону України "Про вищу освіту" - шляхом надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти;
державної та комунальної форми власності - відповідно до статті 44 Закону України "Про вищу освіту" шляхом надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти.

Постанова затверджує Перелік постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність.
 
1.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 678
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1240

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1240 "Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними".  
1.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 687
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова затверджує Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України.  
1.14. Постанова Кабінету Міністрів України від від 29 серпня 2018 р. № 686
Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України

Порядок встановлює механізм виплати надбавки за вислугу років працівникам установ природно-заповідного фонду України, зокрема природних та біосферних заповідників, національних природних парків, регіональних ландшафтних парків, ботанічних садів, дендрологічних та зоологічних парків, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, які фінансуються з бюджету.  
1.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 684
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реконструкції і розширення Національного інституту раку

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реконструкція і розширення Національного інституту раку".  
1.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 666
Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України

Постановою вносяться зміни до:
- Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 р. № 833
- Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі"

Та визнає такими, що втратили чинність:
- Постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 1992 р. № 269 "Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації".
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. № 1271 "Про обов’язкову сертифікацію продукції шкільного асортименту".
- Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 57 "Про затвердження Порядку видачі, відмови у видачі, переоформлення та видачі дубліката рішення про призначення органу з сертифікації в державній системі сертифікації, розширення сфери призначення та анулювання рішення про призначення"
 
1.17. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 677
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2003 р. № 510.  
1.18. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 672
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 622 "Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі".  
1.19. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 680
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

Постановою вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 238.  
1.20. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 682
Про внесення зміни до переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві

Постанова вносить зміни до Переліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надаються повноваження на експорт товарів військового призначення власного виробництва та імпорт товарів військового призначення для використання їх у власному виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2005 р. № 984 "Про порядок поставок продукції в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств і організацій оборонних галузей промисловості".  
1.21. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 674
Про внесення зміни до пункту 6 Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Постанова вносить зміни до Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 р. № 1251.  
1.22. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 679
Про внесення зміни до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"  
1.23. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 681
Про внесення зміни до пункту 1 переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності

Постанова вносить зміни до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796.  
1.24. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 671
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 427 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства".  
1.25. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 675
Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 900

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 900 "Про голів Української частини Спільних міжурядових комісій з питань співробітництва".  
1.26. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 667
Про внесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України

Постанова вносить зміну до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815.  
1.27. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 669
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 р. № 187 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".  
1.28. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 691
Про внесення змін до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур

Постанова вносить зміни до Порядку формування ціни на продукцію, роботи, послуги оборонного призначення у разі, коли відбір виконавців з постачання (закупівлі) такої продукції, робіт, послуг здійснюється без застосування конкурентних процедур, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2016 р. № 517.  
1.29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 690
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України

Постановою внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва футбольних полів із штучним покриттям у регіонах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 714.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 № 677
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2018 р. за № 865/32317
Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти

Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти та основні засади їх функціонування.
Група подовженого дня створюється для:
організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів;
організації дозвілля учнів;
надання кваліфікованої допомоги учням у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;
формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості;
забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності).
Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:
організацію:
прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших - четвертих класів;
харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;
виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;
проведення спортивно-оздоровчих занять для учнів тривалістю не менше години.
 
2.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 18.07.2018 № 1330
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2018 р. за № 907/32359
Про внесення змін до Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги

Наказ вносить зміни до Інструкції про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 листопада 1997 року № 339, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 грудня 1997 року за № 586/2390  
2.3. Наказ Міністерства юстиції України від 14.08.2018 № 2633/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 938/32390
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 404/5

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 11 березня 2013 року № 404/5 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державної пенітенціарної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 березня 2013 року за № 395/22927.  
2.4. Наказ Державної служби статистики України від 10.07.2018 № 143
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 липня 2018 р. за № 878/32330
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету статистики України від 11 серпня 2004 року № 471 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо порядку їх складання"

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету статистики України від 11 серпня 2004 року № 471 "Про затвердження форм державних статистичних спостережень у сфері зовнішньоекономічної діяльності та інструкцій щодо порядку їх складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1034/9633.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Кодекс Верховної Ради України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI
Податковий кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2440-VIII, який набирає чинності з 01.09.2018 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР
Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист

Останні зміни до Закону були внесені 31.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 01.08.2018 р.  
3.4. Закон Верховної Ради України від 9 липня 2003 року № 1058-IV
Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.
 
3.5. Закон Верховної Ради України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII
Про очищення влади

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.  
3.6. Закон Верховної Ради України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII
Про запобігання корупції

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.  
3.7. Закон Верховної Ради України від 8 грудня 2015 року № 856-VIII
Про систему іномовлення України

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.
 
3.8. Закон Верховної Ради України від 2 червня 2016 року № 1404-VIII
Про виконавче провадження

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.  
3.9. Закон Верховної Ради України від 2 липня 2015 року № 580-VIII
Про Національну поліцію

Останні зміни до Закону були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2462-VIII, який набирає чинності з 31.08.2018 р.