Огляд поновлення бази  
 10.08.2018 
Огляд нових надходжень від 10 серпня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 610
Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об’єкта будівництва

Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об’єкта будівництва незалежно від форми власності.  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 609
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та проведення міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед"

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України" для підготовки та проведення міжнародної конференції "Уроки гібридного десятиліття: що треба знати для руху вперед".
Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України..
 
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2018 р. № 611
Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі

Правила встановлюють загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі незалежно від форми власності.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.06.2018 № 397
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 816/32268
Про затвердження Змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення затверджує зміни до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143.  
2.2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.06.2018 № 408
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 815/32267
Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів

Рішення затверджує зміни до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834.  
2.3. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 № 850
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 782/32234
Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика

Положенням встановлюються обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
Страховик зобов’язаний на будь-яку дату дотримуватись критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.
Страховик, який є власником істотної участі у страховику (страховиках), зобов’язаний на будь-яку дату дотримуватись нормативу платоспроможності та достатності капіталу власника істотної участі.

Розпорядження визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 року № 396 "Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика та визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 березня 2016 року за № 417/28547.
 
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 01.08.2018 № 3351/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, за допомогою уточнюючого розрахунку відбувається виправлення показників, зазначених у податковій декларації з ПДВ, а оскільки у податковій декларації відсутні рядки, в яких вказуються суми штрафу, тому виправити суму штрафу, визначену в уточнюючому розрахунку, шляхом подання іншого уточнюючого розрахунку не вбачається за можливе.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.08.2018 № 3368/6/99-99-15-02-01-15/ІПК
Щодо податкових зобов'язань, які виникають при поповненні статутного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав не приймав рішення щодо виплати дивідендів власникам таких корпоративних прав, а нерозподілений прибуток був спрямований на поповнення статутного капіталу, така операція не передбачає виникнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Кодекс Верховної Ради України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII
Кодекс законів про працю України

Останні зміни до Кодексу були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.2. Кодекс Верховної Ради України від 30 червня 1983 р. № 5464-X
Житловий кодекс Української РСР

Останні зміни до Кодексу були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.3. Закон Верховної Ради України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.4. Закон Верховної Ради України від 9 квітня 1992 року № 2262-XII
Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.5. Закон Верховної Ради України від 19 червня 1992 року № 2482-XII
Про приватизацію державного житлового фонду

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.6. Закон Верховної Ради України від 2 вересня 1993 року № 3425-XII
Про нотаріат

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.7. Закон Верховної Ради України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.8. Закон Верховної Ради України від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР
Про звернення громадян

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.9. Закон Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР
Про відпустки

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.10. Закон Верховної Ради України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР
Про професійно-технічну освіту

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.11. Закон Верховної Ради України від 24 березня 1999 року № 550-XIV
Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.12. Закон Верховної Ради України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
4.13. Закон Верховної Ради України від 1 липня 2004 року № 1952-IV
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2443-VIII, який набирає чинності з 25.07.2018 р.  
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2018 № 90
Про затвердження Положення про порядок подання банком до Національного банку України аудиторського звіту за результатами щорічної перевірки фінансової звітності

Положення встановлює вимоги щодо порядку подання банком до Національного банку України аудиторського звіту аудиторської фірми, складеного за результатами щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку.

Постанова визнає такими, що втратили чинність:
- Постанову Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389 "Про затвердження Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192.
- Постанову Правління Національного банку України від 20 вересня 2006 року № 368 "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів (аудиторських висновків) за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2006 року за № 1088/12962.
- Постанову Правління Національного банку України від 13 квітня 2007 року № 135 "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 25 квітня 2007 року за № 423/13690.
- Постанову Правління Національного банку України від 08 січня 2009 року № 3 "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2009 року за № 92/16108.
- Постанову Правління Національного банку України від 21 вересня 2011 року № 341 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 09.09.2003 № 389 та до Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2011 року за № 1193/19931.
- Постанову Правління Національного банку України від 18 січня 2013 року № 16 "Про затвердження Змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності", зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2013 року за № 217/22749.
- Пункт 11 постанови Правління Національного банку України від 19 червня 2015 року № 392 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".
- Постанову Правління Національного банку України від 14 грудня 2015 року № 884 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків".
- Постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2016 року № 412 "Про внесення змін до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності".
- Пункти 1, 3 та 4 постанови Правління Національного банку України від 24 жовтня 2017 року № 105 "Про затвердження та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань аудиту банків".