Огляд поновлення бази  
 07.08.2018 
Огляд нових надходжень від 07 серпня 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України
 
1.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2018 № 503
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 788/32240
Про затвердження Положення про пункти тимчасового розміщення біженців

Відповідно до Положення, пункт тимчасового розміщення біженців - місце для тимчасового розміщення осіб, які подали заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.
Пункт є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Пункт утворюється, реорганізується, утримується та ліквідується Державною міграційною службою України і належить до сфери її управління.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України у справах національностей та міграції від 05 вересня 2002 року № 31 "Про затвердження Положення про пункти тимчасового розміщення біженців та Правил проживання у пункті тимчасового розміщення біженців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2002 року за № 797/7085.
 
1.2. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.06.2018 № 385
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 липня 2018 р. за № 805/32257
Про затвердження Порядку збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства

Порядок поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу.
Порядок не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства під час приєднання або виділу.
Відповідно до Порядку може здійснюватись переведення грошових зобов'язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків).
Відповідно до Порядку може здійснюватись конвертація конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).
 
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.07.2018 № 3276/Л/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку внаслідок відступлення права вимоги

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи включається уся сума коштів, яка отримана нею від юридичної особи за договором про відступлення права вимоги, та оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.07.2018 № 3313/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо включення до складу витрат витрати на відрядження

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у разі якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума добових витрат для відрядження за кордон, яка не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи (працівника), не повинна перевищувати 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Кодекс Верховної Ради України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI
Кримінальний процесуальний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 12.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2507-VIII, який набирає чинності з 26.07.2018 р.