Огляд поновлення бази  
 30.07.2018 
Огляд нових надходжень від 30 липня 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства юстиції України від 10.07.2018 № 2325/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2018 р. за № 803/32255
Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства юстиції України від 08 серпня 2011 року № 1955/5 "Про затвердження Порядку проведення Міністерством юстиції України перевірок діяльності територіальних органів юстиції", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2011 року за № 964/19702.  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 13.07.2018 № 3112/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо резидент надає агентські послуги з продажу чи придбання товарів на користь тільки певного нерезидента, то такий резидент зобов'язаний під час виплати доходу від таких послуг утримувати податок з таких доходів у порядку, передбаченому для оподаткування прибутків нерезидентів, що провадять діяльність на території України через постійне представництво відповідно до підпункту 141.4.8 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.
Якщо резидент здійснює виплати за агентськими договорами на користь декількох нерезидентів у рамках своєї основної (звичайної) діяльності, то такі виплати підлягають оподаткуванню відповідно до підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 ПКУ.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 16.07.2018 № 3124/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, при наданні житлово-комунальних послуг об’єктом оподаткування податком на додану вартість є саме операція з постачання таких послуг платником, а не кошти, які отримуються постачальником в рахунок оплати вартості поставлених послуг. При цьому база оподаткування податком на додану вартість таких операцій визначається відповідно до ст. 188 ПКУ, з урахуванням того, що відповідно до пп. 197.1.28 п. 197.1 ст. 197 ПКУ частина вартості житлово-комунальних послуг, яка перевищує тариф, і яка отримується з бюджету у вигляді дотації, звільняється від оподаткування податком на додану вартість.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.07.2018 № 3151/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходу, отриманого платником податку - фізичною особою від юридичної особи

Консультацією
наводяться роз'яснення, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця на відрядження або під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ. Також вказаний дохід не є об'єктом оподаткування військовим збором.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 17.07.2018 № 3156/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування стягнутої на виконання судового рішення суми середнього заробітку, нарахованої за час вимушеного прогулу

Відповідно до наведених у консультації роз'яснень, юридична особа під час нарахування доходу у вигляді середньої заробітної плати на підставі рішення суду за час вимушеного прогулу має виконати функції податкового агента щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб і військового збору з такого доходу. При цьому зазначений дохід є базою нарахування єдиного внеску.  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 19.07.2018 № 3172/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат у вигляді штрафів, пені, неустойки, що нараховуються на користь інших платників податку на прибуток за невиконання або неналежне виконання зобов’язання за договором поставки, позики

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, фінансовий результат до оподаткування не збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів на користь осіб, що є платниками податку на прибуток (юридичних осіб), та збільшується на користь осіб, що не є платниками податку (крім фізичних осіб) та платників податку, які оподатковуються за ставкою 0 відсотків відповідно до п. 44 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" цього Кодексу.  
3. Цікаво всім  
3.1. Постанова Правління Національного банку України від 20.07.2018 № 83
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова затверджує Зміни до:
- Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484;
- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230.
 
3.2. Рішення Правління Національного банку України від 09.07.2018 № 427-рш
Про введення в обіг банкнот номінальною вартістю 20 гривень зразка 2018 року

Рішення вводить в обіг з 25 вересня 2018 року банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року.
Банкноти номіналом 20 гривень зразка 2018 року є законним платіжним засобом на території України, перебуватимуть в обігу разом з банкнотами номіналом 20 гривень зразків 1992, 1995, 2000 та 2003 років і обов'язкові до:
1) приймання за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів;
2) зарахування на рахунки, вклади, акредитиви;
3) здійснення переказів.