Огляд поновлення бази  
 27.06.2018 
Огляд нових надходжень від 27 червня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 22 травня 2018 року № 2442-VIII
Про внесення змін до статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо неврахування часу проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад

Закон вносить зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
Військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, надаються щорічні основні відпустки із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років - 35 календарних днів; від 15 до 20 років - 40 календарних днів; понад 20 календарних років - 45 календарних днів, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 483
Про внесення змін до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів

Постанова вносить зміни до Порядку визначення товарів, що ввозяться на митну територію України для використання у промисловому виробництві моторних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2005 р. № 1031.  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 490
Про внесення зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації

Постановою вносяться зміни до переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації".  
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 491
Деякі питання освітнього омбудсмена

Постанова затверджує:
- Положення про освітнього омбудсмена;
- Порядок та умови звернення до освітнього омбудсмена.

Також вносить зміни до:
- Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950
- постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2016 р. № 330 "Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу"
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 493
Про внесення змін до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. № 179 "Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій".  
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 492
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 688 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення"  
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 495
Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Постановою затверджено:
- річний звіт публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за 2017 рік, який включає консолідовану фінансову звітність зазначеного товариства разом з висновком незалежного аудитора товариства з обмеженою відповідальністю "Ернст енд Янг Аудиторські послуги";
- звіт правління публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за 2017 рік;
- розподіл чистого прибутку публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" за 2017 рік та розмір річних дивідендів, що спрямовуються:
30 відсотків чистого прибутку у розмірі 33158700 гривень - на виплату дивідендів до державного бюджету;
70 відсотків чистого прибутку у розмірі 77370300 гривень - на покриття збитків минулих років.
Виплату дивідендів здійснити згідно з вимогами законодавства не пізніше 30 червня 2018 року.
 
2.7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р
Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року

Розпорядження схвалює Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Та визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174 "Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року".
 
2.8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 437-р
Про схвалення Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в державному секторі на період до 2025 року


Розпорядженням схвалено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року.  
2.8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 442-р
Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року

Розпорядження схвалює Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року.  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2017 № 1044
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 686/32138
Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України

Інструкція визначає особливості організації роботи, завдання та повноваження підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2012 року № 1176 "Про затвердження Інструкції з організації роботи підрозділів кримінальної міліції у справах дітей", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 січня 2013 року за № 121/22653.
 
3.2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 11.04.2018 № 657
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 червня 2018 р. за № 715/32167
Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я

Наказом вносяться зміни до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180.  
3.3. Наказ Міністерства культури України від 25.04.2018 № 359
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 р. за № 609/32061
Про Порядок проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання відповідної частини складу Наглядової ради Українського культурного фонду

Порядок визначає процедуру підготовки та проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання представників закладів культури та громадських об'єднань до складу Наглядової ради Українського культурного фонду, що передбачений статтею 6 Закону України "Про Український культурний фонд".  
3.4. Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2018 № 457
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2018 р. за № 598/32050
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 року № 728

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 26 червня 2014 року № 728 "Про затвердження Методики проведення Державною фінансовою інспекцією України, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 липня 2014 року за № 826/25603.  
3.5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 № 440
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 травня 2018 р. за № 621/32073
Про затвердження Положення про електронний підручник

Положення визначає вимоги до змісту, структурних компонентів та функціонування електронного підручника (посібника).  
3.6. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.05.2018 № 250
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2018 р. за № 646/32098
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 30 липня 1997 року № 35

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" від 30 липня 1997 року № 35 "Про затвердження Положення про порядок технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 жовтня 1997 року за № 451/2255.  
3.7. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 10.05.2018 № 632
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 р. за № 674/32126
Про затвердження Змін до деяких наказів

Наказ затверджує Зміни до деяких наказів.  
3.8. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.05.2018 № 114
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 661/32113
Про затвердження Змін до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян

Наказом затверджено Зміни до Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16 грудня 2009 року № 396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2010 року за № 109/17404.  
3.9. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 16.05.2018 № 933
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 691/32143
Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров'я

Наказ вносить зміни до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180.  
3.10. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.05.2018 № 117
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 701/32153
Про затвердження Вимог та зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості

Вимоги встановлено для елементів будівель закладів охорони здоров'я у сільській місцевості, їх внутрішнього оздоблення та для зразків щодо проектів повторного використання для закладів охорони здоров'я у сільській місцевості.
Вимоги поширюються на заклади охорони здоров'я у сільській місцевості, що створюються за рахунок державних коштів, та застосовуються при плануванні інфраструктури і удосконаленні мережі закладів охорони здоров'я у сільській місцевості.
 
3.11. Наказ Міністерства фінансів України від 18.05.2018 № 518
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 червня 2018 р. за № 706/32158
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 03 жовтня 2011 року № 1236 "Про затвердження положень про територіальні органи Державної фінансової інспекції України та їх підрозділи", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1212/19950.  
3.12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2018 № 948
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 664/32116
Про затвердження Методики розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, та Порядку визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень

Наказ затверджує:
- Методику розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, яка встановлює механізм розрахунку потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, відповідно до Календаря профілактичних щеплень, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я від 11 серпня 2014 року № 551, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 року за № 1237/26014.
Методика забезпечує здійснення усіх необхідних розрахунків за допомогою електронних ресурсів для обчислення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, для закупівлі за кошти державного бюджету.
- Порядок визначення потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, який визначає механізм формування потреби в медичних імунобіологічних препаратах (вакцинах) та медичних виробах, які використовуються для профілактичних щеплень, передбачених для закупівель МОЗ на 3-річний період за рахунок бюджетних коштів для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру для ефективного та раціонального їх використання.
 
3.13. Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.05.2018 № 736
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 р. за № 670/32122
Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою

Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів", для відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 26 липня 2017 року № 1211 "Про затвердження Порядку відшкодування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування у закладах охорони здоров'я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2017 року за № 1020/30888.
 
3.14. Наказ Міністерства юстиції України від 04.06.2018 № 1698/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 р. за № 672/32124
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1947/5

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1947/5 "Про встановлення розміру плати за пошук банками інформації у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2208/22520.  
3.15. Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.06.2018 № 810
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2018 р. за № 723/32175
Про затвердження Стандарту психологічної діагностики та форм документів з організації психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

Наказ затверджує:
- Стандарт психологічної діагностики, який визначає зміст, обсяг, умови та порядок проведення психологічної діагностики як виду послуги психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, показники її якості для суб’єктів надання таких послуг, визначених Порядком проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1057;
- Типову форму індивідуального плану психологічної реабілітації отримувача послуг;
- Типову форму картки психологічного супроводження отримувача послуг;
- Висновок-прогноз психологічної реабілітації;
- Протокол діагностичного обстеження.
 
3.16. Наказ Служби безпеки України від 21.05.2018 № 842
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 р. за № 689/32141
Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю

Наказом затверджено Зміни до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182.  
3.17. Наказ Фонду державного майна України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.04.2018 № 572/559
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2018 р. за № 608/32060
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29 листопада 2002 року № 2110/354 "Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об'єктів приватизації", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2002 року за № 950/7238.  
3.18. Наказ Фонду державного майна України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2018 № 536/101
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 травня 2018 р. за № 612/32064
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України, Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 28 березня 1996 року № 351/26

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 28 березня 1996 року № 351/26 "Про затвердження Положення про порядок використання житлових чеків для приватизації житла та частки майна державних підприємств", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 квітня 1996 року за № 191/1216.  
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Закон Верховної Ради України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII
Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Останні зміни до Закону були внесені 22.05.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2442-VIII, який набирає чинності з 27.06.2018 р.
 
5. Цікаво всім  
5.1. Постанова Правління Національного банку України від 19.06.2018 № 66
Про внесення змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці

Постанова вносить зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 (зі змінами), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2006 року за № 935/12809.