Огляд поновлення бази  
 26.06.2018 
Огляд нових надходжень від 26 червня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 489
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій".  
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 487
Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 971

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 971 "Про затвердження переліку органів державної влади, що підлягають безоплатній охороні Національною гвардією".  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 486
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 "Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 485
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 1999 р. № 1228 "Про надання суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю".  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.06.2018 № 2564/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визнання основних засобів поліклініки основними виробничими засобами та коригування фінансового результату до оподаткування при нарахуванні амортизації

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо основний засіб або нематеріальний актив призначені для використання у господарській діяльності і підлягають амортизації за правилами бухгалтерського обліку, то податкова амортизація такого об’єкта основних засобів або нематеріальних активів нараховується згідно з вимогами пп. 138.3.1 п. 138.3 ст. 138 Кодексу з відповідним коригуванням фінансового результату до оподаткування на різниці, що виникають при нарахуванні амортизації згідно з пп. 138.1, 138.2 ст. 138 Кодексу.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.06.2018 № 2638/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ операцій з ліквідації (списання) товарно-матеріальних цінностей і готової продукції у зв'язку із пожежею

Щодо наведеного у консультації роз'яснення, операції з ліквідації основних виробничих засобів або невиробничих засобів прирівняні до операцій з постачання товарів, які є об'єктом оподаткування ПДВ, та відповідно оподатковуються податком у загальновстановленому порядку за ставкою 20 відсотків. База оподаткування ПДВ за такими операціями визначається відповідно до пункту 189.9 статті 189 розділу V ПКУ, а саме за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. При цьому, знищення, розібрання або перетворення основних виробничих або невиробничих засобів в інший спосіб дії обставин непереборної сили (у тому числі у зв'язку із пожежею), внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням, не буде вважатися для цілей оподаткування ПДВ (у тому числі для нарахування і сплати податкових зобов'язань з ПДВ) постачанням товарів, зокрема, за умови якщо платник податку надасть контролюючому органу відповідний підтверджуючий документ про виникнення таких обставин, наданий платнику податку компетентним органом.  
3. Цікаво всім  
3.1. Постанова Правління Національного банку України від 21.06.2018 № 69
Про затвердження Змін до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів

Постановою затверджено Зміни до Положення про порядок накладення адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2001 року № 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2002 року за № 62/6350.