Огляд поновлення бази  
 12.03.2018 
Огляд нових надходжень від 12 березня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року № 2283-VIII
Про ратифікацію Угоди між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом

Законом ратифіковано Угоду між Україною та Португальською Республікою про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, учинену 22 травня 2017 року в м. Києві.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 118
Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність

Постанова затверджує Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність.  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.10.2017 № 1316
Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07 лютого 2018 р. за № 156/31608
Про затвердження Порядку уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини

Порядок визначає механізм уповноваження установ, яким надається право на розгляд матеріалів та проведення досліджень з метою встановлення допустимих параметрів спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного та іншого впливу на організм людини.  
3.2. Наказ Міністерства інфраструктури України від 04.12.2017 № 419
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 р. за № 143/31595
Про внесення змін до Правил перевезення небезпечних вантажів

Наказ вносить зміни до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.  
3.3. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.01.2018 № 18/14
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2018 р. за № 142/31594
Про затвердження форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів

Наказом затверджено форму акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.  
3.4. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22.01.2018 № 35
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2018 р. за № 149/31601
Про затвердження умов визначення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління ДСНС

Наказ затверджує Умови, критерії та диференційовані показники для визначення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.  
3.5. Наказ Служби безпеки України від 26.01.2018 № 115
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2018 р. за № 203/31655
Про внесення змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень

Наказом вносяться зміни до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки України від 06 листопада 2007 року № 792, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2007 року за № 1308/14575.  
3.6. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 15.02.2018 № 44
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 р. за № 251/31703
Про затвердження Порядку оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Порядок установлює порядок складання уповноваженими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення.  
3.7. Наказ Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів від 15.02.2018 № 43
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2018 р. за № 250/31702
Про затвердження Положення про порядок винесення приписів

Положення встановлює порядок організації винесення, оформлення та обліку приписів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, на порушення вимог чинного законодавства з питань пов’язаних з веденням обліку, проведенням оцінки та управлінням активами.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.02.2018 № 765/6/99-99-12-02-03-15/ІПК
Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються кошти, отримані платником податку від роботодавця під звіт за умови дотримання усіх вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Податковго кодексу.
Разом з тим оскільки фізичною особою (працівником) придбання товарів для потреб юридичної особи здійснено за рахунок власних коштів, тобто юридичною особою (працедавцем) попередньо не видавалися кошти під звіт, то сума коштів, виплачених такій фізичній особі за вказані товари, включається до її загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується на загальних підставах. При цьому зазначена сума коштів не є базою нарахування єдиного внеску.  
5. Цікаво всім  
5.1. Рішення Правління Національного банку України від 28.02.2018 № 131-рш
Про схвалення Змін до Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України

Рішенням схвалено Зміни до Методичних рекомендацій щодо розрахунку ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 01 червня 2011 року № 171.  
5.2. Рішення Правління Національного банку України від 28.02.2018 № 129-рш
Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Правління Національного банку України від 28 жовтня 2010 року № 474

Рішення визнає такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 28 жовтня 2010 року № 474 "Про набрання чинності стандартами з управління інформаційною безпекою в банківській системі України".