Огляд поновлення бази  
 07.03.2018 
Огляд нових надходжень від 07 березня 2018 року
1. Укази Президента України  
1.1. Указ Президента України від 3 березня 2018 року № 53/2018
Про внесення зміни до Указу Президента України від 11 лютого 2016 року № 44

Указ вносить зміни до Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство, затвердженого Указом Президента України від 11 лютого 2016 року № 44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України".  
1.2. Указ Президента України від 3 березня 2018 року № 52/2018
Про Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України

Указом затверджено Положення про Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 112
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1085

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 р. № 1085 "Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду".  
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 111
Деякі питання діяльності на ринку природного газу

Постановою визнано Міністерство енергетики та вугільної промисловості органом управління майном, власником якого є держава, яке обліковується на балансі публічного акціонерного товариства "Укртрансгаз".

Також вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 115
Про затвердження Порядку розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов'язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року

Порядок визначає механізм розподілу між державним та місцевими бюджетами надміру сплачених сум до 31 грудня 2017 р. за податковими зобов’язаннями з рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, нафти та газового конденсату, що нараховуватимуться за звітні (податкові) періоди починаючи з 1 січня 2018 року.  
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 113
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 726

Постановою внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 726 "Про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг загального користування в усіх областях та м. Києві, а також дорожньої інфраструктури у м. Києві".  
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 114
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848
- Постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 "Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету"
- Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117
- постанови Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування"
- Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389
- постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 447 "Питання проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з постачальником електричної енергії товариством з обмеженою відповідальністю "Луганське енергетичне об’єднання".
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.01.2018 № 47
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 лютого 2018 р. за № 134/31586
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 1224

Наказ вносить зміни до Положення про державну підсумкову атестацію студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з одночасним завершенням здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2017 року № 1224, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2017 року за № 1138/31006.  
3.2. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 № 157
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 182/31634
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України

Наказом внесено зміни до:
- наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.
- наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 липня 2014 року № 527 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 959/25736.
 
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2018 № 698/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо застосування прискореної амортизації

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, платник податку має право застосувати у податковому обліку мінімально допустимий строк амортизації (два роки) для основних засобів четвертої групи (машини та обладнання) незалежно від строку корисного використання таких основних засобів з метою амортизації у бухгалтерському обліку, за умови, що виконуються вимоги, передбачені п. 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2018 № 700/Х/99-99-13-01-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою у вигляді компенсації вартості спожитих комунальних послуг при наданні нерухомості в оренду

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, дохід, отриманий платником податку - фізичною особою від юридичної особи у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат такого платника оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2018 № 697/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо порядку визначення податкового (звітного) періоду виробниками сільськогосподарської продукції

Консультацією
наводяться роз'яснення, що з 01.07.2017 р. виробники сільськогосподарської продукції визначають звітні (податкові) періоди за загальними правилами, передбаченими для платників податку на прибуток.
Якщо річний дохід таких платників від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) перевищує 20 мільйонів гривень, то застосовуються звітні (податкові) періоди - календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. Якщо річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) не перевищує 20 мільйонів гривень, то такі платники застосовують річний звітний (податковий) період.
При цьому виробники сільськогосподарської продукції, які застосовували річний податковий (звітний) період з 01.07.2016 р. до 30.06.2017 р., і річний дохід яких від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності за 2016 рік, перевищував 20 мільйонів гривень, починаючи з 01.07.2017 р. застосовують звітні (податкові) періоди - календарні три квартали та рік. Якщо річний дохід таких платників від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) за 2016 рік не перевищив 20 мільйонів гривень, то такі платники обчислюють та надають звітність з податку на прибуток за "річний період " з 01.07.2017 р. до 31.12.2017 р.
Платники податку (у тому числі виробники сільськогосподарської продукції), у яких дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений у фінансовій звітності за 2017 рік, перевищує 20 мільйонів гривень, у 2018 році мають подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за звітні податкові періоди - квартал, півріччя, три квартали, рік.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.02.2018 № 696/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності прийняття рішення про виплату дивідендів

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, для нарахування дивідендів використовується прибуток підприємства, розрахований за правилами бухгалтерського обліку, при цьому емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм власникам, нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 21.02.2018 № 705/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо практичного застосування норм податкового законодавства

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, у разі якщо фізичною особою (працівником) при поданні Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, не виконуються вимоги, визначені п. 170.9 ст. 170 Кодексу , то кошти отримані таким працівником на відрядження або під звіт є надміру витраченими і підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором за рахунок будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць. При цьому податковий агент, який нараховує (виплачує) вказаний дохід зобов’язаний сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб (військовий збір) у повному обсязі відповідно до порядку, визначеному ст. 168 Кодексу.