Огляд поновлення бази  
 03.03.2018 
Огляд нових надходжень від 03 березня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 8 лютого 2018 року № 2282-VIII
Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації

Закон ратифіковує Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємний захист секретної інформації, вчинений 29 листопада 2016 року у м. Кишинів.  
1.2. Закон Верховної Ради України від 6 лютого 2018 року № 2277-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків

Законом вносяться зміни до:
- Закону України "Про Національний банк України"
- Закону України "Про банки і банківську діяльність"
- Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Змінами передбачається створення і ведення Національним банком України кредитного реєстру - інформаційної системи, що забезпечує збір, накопичення, зберігання , зміна, використання, поширення (надання) інформації про кредитні операції банків та про стан виконання зобов'язань за такими операціями, анали з і кваліфікацію кредитів.
Також встановлено зобов'язання подавати Кредитним реєстрам інформацію: банками по боржникам, якщо сума заборгованості (за основною сумою та процентами) за кредитними операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат (372,3 тис. Грн.); Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про кредитні операції банків, за якими НБУ прийнято рішення про віднесення їх до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідації, а також інформацію про погашення боргу позичальника, яка міститься в бюро кредитних історій; надання Національним банком України права доступу банкам до інформації по кредитним реєстру для оцінки кредитного ризику.
 
2. Укази Президента України  
2.1. Указ Президента України від 27 лютого 2018 року № 44/2018
Про внесення змін до деяких указів Президента України

Указ вносить зміни до:
- Указу Президента України від 16 жовтня 2014 року № 812 "Про Раду з питань судової реформи"
- Указу Президента України від 27 жовтня 2014 року № 826 "Питання Ради з питань судової реформи"
 
3. Постанови Кабінету Міністрів України  
3.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. № 105
Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Порядок визначає процедуру проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

Постанова затверджує Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
4. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
4.1. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 25.01.2018 № 28
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2018 р. за № 189/31641
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Мінприроди від 02 грудня 2015 року № 460

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 02 грудня 2015 року № 460 "Про затвердження Порядку розподілу розрахункового обсягу споживання озоноруйнівних речовин", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2015 року за № 1615/28060.  
4.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 січня 2018 р. за № 100/31552
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти

Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (учнів, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та працівників закладів освіти), а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року № 563 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 року за № 969/6160.
 
4.3. Наказ Міністерства закордонних справ України від 22.12.2017 № 573
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 р. за № 77/31529
Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово

Порядок визначає процедуру прийому і розгляду в закордонних дипломатичних установах України (ЗДУ) заяв про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово, та прийняття за ними рішень.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства закордонних справ України від 22 листопада 1999 року № 201 "Про затвердження Порядку розгляду в дипломатичних представництвах або консульських установах України за кордоном клопотань громадян України, які виїхали за її межі тимчасово, про залишення на постійне проживання за кордоном", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1999 року за № 903/4196.
 
4.4. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 22.01.2018 № 10
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 р. за № 175/31627
Про затвердження Порядку погодження НАДС зарахування осіб на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", відрахування та переведення слухачів

Порядок визначає процедури погодження НАДС зарахування осіб на навчання за державним замовленням за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" галузі знань "Публічне управління та адміністрування", дострокового відрахування та переведення на вакантні місця державного замовлення слухачів.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Головного управління державної служби України від 06 квітня 2011 року № 92 "Про порядок погодження Головдержслужбою зарахування вступників, відрахування та переведення слухачів спеціальностей галузі знань "Державне управління", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 травня 2011 року за № 559/19297.