Огляд поновлення бази  
 10.08.2017 
Огляд нових надходжень від 10 серпня 2017 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 550
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 і від 22 липня 2015 р. № 645

Постановою вносяться зміни до:
- Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. № 752 "Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти", виклавши його в новій редакції;
- постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015 р. № 645 "Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них".  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства культури України від 19.04.2017 № 340
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2017 р. за № 635/30503
Про внесення змін до Типових правил користування бібліотеками в Україні

Наказ вносить зміни до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05 травня 1999 року № 275, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 1999 року за № 449/3742, виклавши їх у новій редакції
.  
2.2. Наказ Міністерство охорони здоров'я України від 21.06.2017 № 685
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 849/30717
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 серпня 2000 року № 188

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01 серпня 2000 року № 188 "Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 серпня 2000 року за № 512/4733
.  
2.3. Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 23.06.2017 № 234
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 887/30755
Про затвердження форми дозволу на спеціальне водокористування та форми нормативного розрахунку водокористування і водовідведення

Наказ затверджує:

- форму дозволу на спеціальне водокористування;
- форму нормативного розрахунку водокористування і водовідведення.
 
2.4. Наказ Міністерства оборони України від 27.06.2017 № 347
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 889/30757
Про затвердження Змін до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України

Наказ
затверджує зміни до Порядку роботи конкурсної комісії Міністерства оборони України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 02 червня 2014 року № 347, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 червня 2014 року за № 657/25434.  
2.5. Наказ Міністерства культури України від 30.06.2017 № 613
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за № 899/30767
Про затвердження Положення про премію імені Катерини Білокур

Положення визначає порядок присудження премії імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва.
Премія присуджується щорічно до дня народження Катерини Білокур - 07 грудня майстрам народного мистецтва за твір (цикл творів), що відзначаються автентичністю та високою професійною майстерністю.
Грошова винагорода до Премії у розмірі двадцять тисяч гривень виплачується за рахунок коштів, передбачених на цю мету у кошторисі Міністерства культури України.
На здобуття Премії подається твір (цикл творів), що створений та оприлюднений протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до його подання на здобуття Премії, має позитивні рецензії у мистецтвознавчій літературі, засобах масової інформації.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 19 листопада 2004 року № 790 "Про затвердження Положення про премію імені Катерини Білокур за визначні твори традиційного народного мистецтва", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1485/10084.
 
2.6. Наказ Міністерства культури України від 30.06.2017 № 614
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за № 898/30766
Про затвердження Положення про премію імені М.Г. Дерегуса

Положення визначає порядок присудження премії імені М.Г. Дерегуса у сфері образотворчого мистецтва.
Премія присуджується щороку художникам за визначні живописні або графічні твори (цикл творів), що відзначаються високим професіоналізмом виконання.
Премія присуджується до дня народження Михайла Гордійовича Дерегуса - 05 грудня у розмірі двадцяти тисяч гривень за рахунок коштів, передбачених Мінкультури в Державному бюджеті України.
Премія присуджується у номінації "живопис" по парних роках, у номінації "графіка" - по непарних роках.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури і мистецтв України від 05 листопада 2004 року № 767 "Про затвердження Положення про премію імені М.Г. Дерегуса в галузі образотворчого мистецтва (живопис, графіка)", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2004 року за № 1486/10085.
 
2.7. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 р. за № 791/30659
Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства

Рішення затверджує Вимоги до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства.

Рішення визнає таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1377 "Про затвердження Вимог до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1206/19944.
 
3. Офіційні роз’яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 02.08.2017 № 1454/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо практичного застосування норм чинного законодавства

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо юридичною особою (роботодавцем) за рахунок власних коштів організовується харчування (обіди) для фізичних осіб (працівників), ціна продажу якого є меншою за його собівартість, то різниця, яка виникає між собівартістю організованого харчування та ціною продажу включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку як додаткове благо та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.07.2017 № 1438/К/99-99-15-02-02-14/ІПК
Щодо правомірності укладання договору ОСББ на послугу з управління з територіальною громадою

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від будь якої діяльності, мають використовуватись виключно на реалізацію своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ними осіб.
Не вважаються розподілом доходу (прибутків) виплати неприбуткової організації на користь засновників (учасників), працівників, членів такої організації (у т.ч. на підставі цивільно-правового договору), якщо такі витрати є фінансуванням видатків на своє утримання, реалізаціїо мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами такої неприбуткової організації.
 
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 31.07.2017 № 1443/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування податковим агентом сум відшкодованих витрат, понесених фізичною особою (працівником) під час відрядження за кордон та у межах України за користування послугами таксі

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у разі якщо юридична особа (роботодавець) не фінансується за рахунок бюджетних коштів, то сума відшкодованих фізичній особі (працівнику) витрат, понесених таким працівником під час відрядження за кордон та у межах України за користування послугами таксі, не включається до його загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 Кодексу.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 28.07.2017 № 1413/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у разі придбання лізинговою компанією однорідних вживаних товарів у фізичних осіб, не зареєстрованих як платники податку, з метою їх подальшої передачі за договорами фінансового лізингу, які передбачають обов'язковий перехід права власності на такі передані у фінансовий лізинг товари до лізингоотримувача, лізингові компанії можуть використовувати для розрахунку бази оподаткування положення частини другої пункту 189.3 статті 189 ПКУ.
При цьому, здійснюючи розрахунок бази оподаткування за правилами частини другої пункту 189.3 статті 189 ПКУ, лізингові компанії повинні використовувати в якості ціни продажу вартість таких однорідних вживаних товарів за договорами фінансового лізингу, а в якості ціни їх придбання - їх вартість за договорами купівлі-продажу, які передбачають перехід права власності на такі товари.
Проте якщо умови постачання товарів у межах договорів фінансового лізингу не відповідають умовам, встановленим пунктом 189.3 статті 189 ПКУ, зазначений пункт застосовуватись не може.
 
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1366/ІПК/04-36-12-01-16
Про визначення бази оподаткування ПДВ транспортно-експедиторських послуг у разі якщо перевізник не є платником ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, правило щодо виникнення податкових зобов'язань та складання податкових накладних по таких операціях діє у випадку, коли експедитор сам надає послуги з перевезення, і у випадку, коли експедитор залучає платника ПДВ.
У разі якщо перевізник не є платником ПДВ, то вартість наданих таким перевізником послуг не збільшує базу оподаткування ПДВ у експедитора при наданні транспортно-експедиторських послуг замовнику, та відповідно експедитор виписує податкову накладну лише на вартість винагороди.
При цьому акти виконаних робіт замовнику надаються експедитором на фактично надані транспортно-експедиторські послуги, в т. ч. на послуги перевезення за рахунок залучення перевізника - не платника ПДВ.
 
4. Цікаво всім  
4.1. Рішення Правління Національного банку України від 03.08.2017 № 493-рш
Про розмір облікової ставки Національного банку України

Рішення встановлює з 04 серпня 2017 року облікову ставку в розмірі 12,5 % річних.

Рішення визнає таким, що втратило чинність з 04 серпня 2017 року, рішення Правління Національного банку України від 06 липня 2017 року № 418-рш "Про розмір облікової ставки Національного банку України".