Огляд поновлення бази  
 09.08.2017 
Огляд нових надходжень від 09 серпня 2017 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2017 № 947
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 липня 2017 р. за № 855/30723
Про внесення змін до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560

Наказ вносить зміни до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925
.  
1.2. Наказ Міністерство фінансів України від 27.06.2017 № 595
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2017 р. за № 879/30747
Про внесення змін до форми Податкової декларації з транспортного податку

Наказ вносить зміни до Податкової декларації з транспортного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2015 року за № 474/26919, виклавши її в новій редакції
.  
1.3. Наказ Міністерство фінансів України від 29.06.2017 № 604
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за № 895/30763
Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб'єктів державного сектору та порядку їх складання

Наказ затверджує:
- Картка аналітичного обліку готівкових операцій;
- Картка аналітичного обліку касових видатків;
- Картка аналітичного обліку фактичних видатків;
- Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань;
- Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня;
- Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань;
- Картка аналітичного обліку капітальних видатків;
- Картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);
- Картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів);
- Порядок складання карток і книг аналітичного обліку суб’єктами державного сектору.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 06 жовтня 2000 року № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2000 року за № 747/4968.
 
1.4. Наказ Фонду державного майна України, Міністерства юстиції України від 04.07.2017 № 1074/2129/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2017 р. за № 861/30729
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Фонду державного майна України,
Державного комітету архівів України від 02 серпня 2000 року № 1594/44


Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України, Державного комітету архівів України від 02 серпня 2000 року № 1594/44 "Про затвердження положень відповідно до Указу Президента України від 07.08.99 № 968/99", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2000 року за № 530/4751.
 
1.5. Наказ Міністерства оборони України від 26.04.2017 № 247
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2017 р. за № 656/30524
Про внесення змін до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду

Наказ вносить зміни до Особливостей прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених наказом Міністерства оборони України від 11 травня 2016 року № 248, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 травня 2016 року за № 776/28906
.  
1.6. Наказ Міністерства оборони України від 23.05.2017 № 286
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 р. за № 746/30614
Про затвердження Інструкції про курси іноземних мов у Збройних Силах України

Відповідно до Інструкції, курси іноземних мов у Збройних Силах України проводяться у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів з метою здійснення загальної та спеціальної мовної підготовки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, яким знання іноземних мов необхідно для виконання службових обов’язків, проходження військової служби (роботи) або навчання, в тому числі за кордоном
.  
1.7. Наказ Міністерство інфраструктури України від 22.05.2017 № 188
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 р. за № 745/30613
Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання

Наказ затверджує
зміни до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17 серпня 2012 року № 521, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1586/21898.  
1.8. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08.06.2017 № 480
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 липня 2017 р. за № 860/30728
Про затвердження Порядку застосування електронних засобів контролю

Порядок визначає алгоритм виконання слідчими та іншими поліцейськими органів (підрозділів) поліції ухвал слідчого судді, суду в частині застосування до підозрюваних, обвинувачених електронних засобів контролю, організації діяльності органів (підрозділів) поліції щодо забезпечення контролю за місцезнаходженням осіб, які в установленому законом порядку зобов’язані носити ЕЗК.


Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 09 серпня 2012 року № 696 "Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1503/21815
.  
1.9. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14.06.2017 № 507
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2017 р. за № 845/30713
Про затвердження Переліку закладів охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України

Наказ затверджу
є Перелік закладів охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України.

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 04 листопада 2003 року № 1296 "Про медичне забезпечення в закладах охорони здоров'я системи МВС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2004 року за № 596/9195
.  
1.10. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 15.06.2017 № 511
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2017 р. за № 835/30703
Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту

Порядок визначає вимоги до організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту .

Положення Порядку поширюються на особовий склад апарату ДСНС, територіальних органів, підпорядкованих їм підрозділів, формувань центрального підпорядкування ДСНС, постійний склад навчальних закладів та науково-дослідних установ цивільного захисту.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 20 лютого 2015 року № 189 "Про затвердження Положення про організацію службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 березня 2015 року за № 293/26738.
 
1.11. Наказ Міністерство охорони здоров'я України від 23.06.2017 № 697
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 липня 2017 р. за № 862/30730
Про внесення змін до наказу МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 липня 2005 року за № 782/11062
.  
1.12. Наказ Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 569
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 р. за № 802/30670
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства фінансів України

Наказ визнає такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:
- від 03 грудня 2012 року № 1263 "Про затвердження Порядку обліку покупців, що отримали гарантійну заміну товарів або послуги з гарантійного ремонту (обслуговування)", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2158/22470;
- від 14 січня 2013 року № 12 "Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31 січня 2013 року за № 199/22731.
 
1.13. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 № 461
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2017 р. за № 874/30742
Про затвердження форм документів для здійснення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) на фондовому ринку (ринку цінних паперів)

Рішення затверджує:
- форму Посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду контролю;
- форму Запиту (вимоги) про надання документів (інформації);
- форму Акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
- форму Акта про виявлення недостовірних даних у документах, поданих здобувачем ліцензії разом із заявою про отримання ліцензії;
- форму Акта про невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
- форму Акта про відмову ліцензіата у проведенні перевірки;
- форму Розпорядження про усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів;
- форму Акта про відсутність емітента за місцезнаходженням (місцем провадження діяльності).
 
1.14. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.06.2017 № 460
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 липня 2017 р. за № 882/30750
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Рішення вносить зміни до:
- Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 грудня 2006 року № 1449, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 року за № 52/13319;
- Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050;
- Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1737/22049.
 
1.15. Рішення Виконавчаої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 08.06.2017 № 2394
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 червня 2017 р. за № 789/30657
Про затвердження Змін до Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій

Рішення затверджує зміни до Порядку дій працівників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, до повноважень яких належить проведення моніторингу стану дотримання банком вимог порядку формування та ведення баз даних про вкладників, проведення банком банківських операцій, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 листопада 2015 року № 199, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2015 року за № 1451/27896.  
1.16. Рішення Виконавчаої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 29.05.2017 № 2204
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 2017 р. за № 780/30648
Про внесення змін до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2

Рішення вносить зміни до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2 "Про затвердження Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893.  
1.17. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 27.06.2017 № 2865
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 липня 2017 р. за № 892/30760
Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2422

Розпорядження визнає таким, що втратило чинність, розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2422 "Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 лютого 2013 року за № 211/22743.  
2. Офіційні роз’яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1368/Т/99-99-13-01-03-14/ІПК
Щодо оподаткування отриманої громадянином Франції - податковим резидентом України з джерел за межами України пенсії, що сплачується у рамках пенсійної програми, яка є частиною системи соціального забезпечення Франції, у сумі, що перевищує загальної щорічної суми французької мінімальної пенсії

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, фізична особа - резидент у разі отримання будь-яких оподатковуваних доходів з джерел за межами України, зокрема пенсії з Франції в тій пропорції від щорічної суми такої пенсії, яка перевищує загальну щорічну суму французької мінімальної пенсії, зобов’язана у встановлені Кодексом терміни подати податкову декларацію та сплатити (з урахуванням встановленого Кодексом порядку) задекларовані податкові зобов’язання з податку та військового збору.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1378/С/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування доходу, отриманого фізичною особою від надання нерухомого майна в оренду

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, дохід, отриманий платником податку - фізичною особою, як додаткове благо у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат такого платника та дохід у вигляді орендної плати оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.
Зауважуємо, що з питання правомірності укладання фізичною особою строкового договору оренди нежитлового приміщення на умовах безоплатного користування та строку дії такого договору як додаткове благо у вигляді суми грошового відшкодування будь-яких витрат платника податку можете звернутися до Міністерства юстиції України.
 
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1373/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо визнання банками заборгованості безнадійною з урахуванням позиції Міністерства фінансів України, викладеної у листі від 14.07.2017 р. № 11210-11-10/18862

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, до безнадійної заборгованості банками відноситься заборгованість за фінансовим кредитом, за яким прострочення погашення боргу (його частини) становить понад 360 днів. Тобто, якщо заборгованість за основною сумою боргу за кредитним договором прострочено понад 360 днів, а за сумою нарахованих доходів банку за цим кредитним договором така заборгованість (прострочена понад 360 днів) відсутня, то безнадійним для цілей оподаткування визнається весь фінансовий актив, що включає як заборгованість за основним боргом, так і заборгованість за нарахованими доходами.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1375/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування платежів, що сплачуються на користь нерезидента

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у разі виплати доходу на користь нерезидента підлягає утриманню податок в розмірі 15 відсотків їх суми та за рахунок такого нерезидента під час виплати таких внесків, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати.  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 27.07.2017 № 1371/М/99-99-15-03-02-14/ІПК
Про податок на додану вартість

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, підставою для віднесення до податкового кредиту сум ПДВ, що були сплачені при здійсненні операцій із ввезення товарів на митну територію України (у тому числі у разі зміни митного режиму з тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування на митний режим імпорту), є належним чином оформлена митна декларація.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Кодекс Верховної Ради України від 07 грудня 1984 року № 8073-Х
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Останні зміни до Кодексу були внесені 13.07.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2136-VIII, який набирає чинності з 03.08.2017 р.  
3.2. Закон Верховної Ради України від 9 лютого 2012 року № 4391-VI
Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Останні зміни до Закону були внесені 18.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2041-VIII, який набирає чинності з 09.08.2017 р.