Огляд поновлення бази  
 15.06.2017 
Поновлення № 111 від 15 червня 2017 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 24 травня 2017 року № 2068-VIII
Про ратифікацію Адміністративних домовленостей щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору

Законом ратифіковано Адміністративні домовленості щодо охорони інформації з обмеженим доступом між Урядом України та Організацією Північноатлантичного Договору, вчинені 28 вересня 2016 року в м. Києві.  
1.2. Закон Верховної Ради України від 25 травня 2017 року № 2074-VIII
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" щодо визнання національних видів спорту

Закон вносить зміни до Закону України "Про фізичну культуру і спорт", який доповнено новим терміном "національні види спорту" - види спорту, засновані на національно-культурних традиціях України.
У разі відсутності відповідної міжнародної спортивної федерації статус національної спортивної федерації, що сприяє розвитку національного виду спорту, надається за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту.
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 412
Про утворення Координаційного центру з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я

Постановою утвероно Координаційний центр з питань організації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я, наведено його склад та затверджене про нього Положення.
Основними завданнями Координаційного центру є:
1) розроблення пропозицій щодо створення медичної інформаційної системи та системи управління медичним забезпеченням сил оборони, що відповідає стандартам, доктринам та рекомендаціям НАТО, запровадження автоматизації процесів управління медичними силами та засобами логістичного забезпечення медичних служб сил оборони;
2) проведення аналізу оперативної медико-санітарної обстановки для визначення можливих факторів ураження, інформації про наявні медичні сили та засоби; сприяння забезпеченню координації діяльності медичних служб сил оборони та органів і закладів охорони здоров’я, спеціалізованої служби цивільного захисту, органів місцевого самоврядування для здійснення заходів щодо санітарного та епідемічного благополуччя, медичного захисту населення;
3) проведення аналізу потреб медичних служб сил оборони та населення у лікарських засобах і медичних виробах;
4) розроблення пропозицій щодо створення єдиної міжвідомчої системи підготовки та перепідготовки медичних працівників, стандартизації та управління якістю освіти.
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 398
Про затвердження Порядку проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об’єднань

Порядок визначає основні вимоги щодо організації і проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських об’єднань з питань здійснення державного нагляду (контролю).
За ініціативою громадських об’єднань, професійних спілок або організацій роботодавців органи державного нагляду (контролю) проводять консультації з громадськістю з питань щодо:
планування заходів з державного нагляду (контролю), що здійснюються такими органами;
консультаційної підтримки громадських об’єднань з питань здійснення державного нагляду (контролю), в тому числі участі уповноважених представників таких об’єднань у зазначених заходах;
роз’яснення норм законодавства, що належать до компетенції таких органів.
 
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.04.2017 № 626
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 травня 2017 р. за № 615/30483
Про затвердження Змін до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати

Наказ затверджує Зміни до Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03 вересня 2012 року № 537, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2012 року за № 1614/21926.  
3.2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 11.05.2017 № 106
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 травня 2017 р. за № 676/30544
Про затвердження індексів балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року

Наказом затверджені Індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 01 січня 2017 року.  
3.3. Постанова Правління Пенсійного фонду України від 26.04.2017 № 9-1
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 р. за № 648/30516
Про затвердження Змін до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Постанова затверджує Зміни до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846.  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 № 480/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, при здійсненні банком після 01.01.2016 р. операції з постачання нерухомого майна, набутого ним у власність від платника податку на додану вартість внаслідок звернення стягнення на таке майно та суми ПДВ за яким були включені до складу податкового кредиту, такий банк зобов’язаний:
до частини вартості майна, за якою таке майно було набуте банком у власність в рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики), застосувати режим звільнення від оподаткування податком на додану вартість на підставі абзацу другого пункту 197.12 статті 197 Кодексу та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені терміни податкову накладну за такою операцією;
нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з бази оподаткування, визначеної як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна, та скласти і зареєструвати в ЄРПН у встановлені терміни податкову накладну за такою операцією. При цьому ціна придбання такого майна визначається з урахуванням податку на додану вартість, незалежно від того, включив банк під час придбання такого майна суми ПДВ до складу податкового кредиту чи ні;
нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ відповідно до абзацу другого пункту 189.15 статті 189 Кодексу виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Кодексу, з урахуванням вимог абзацу дев’ятого пункту 198.5 статті 198 Кодексу, тобто виходячи з балансової вартості, що склалася на дату початку їх фактичного використання, визначену в первинних документах, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", та не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду скласти і зареєструвати в ЄРПН у терміни, встановлені Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 № 489/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про складання зведених податкових накладних

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, на операції з постачання товарів/послуг, за які в лютому 2017 року була отримана передоплата і була складена податкова накладна, в березні 2017 року нова податкова накладна не складається, і податкова накладна, складена в лютому 2017 року, не коригується, якщо відсутні інші підстави для складання розрахунку коригування (наприклад, коригування ціни/обсягів поставлених товарів/послуг).
Зведена податкова накладна, складена останнім днем березня 2017 року, повинна включати всі обсяги постачань березня за виключенням тих обсягів, які здійснювалися в рахунок передоплати, що була надана в попередньому місяці.  
4.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 № 487/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Консультацією
наводяться роз'яснення щодо:
- визначення об’єкта оподаткування ПДВ.
- реєстрації особи як платника ПДВ.  
4.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 06.06.2017 № 479/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, платник ПДВ, який застосовує касовий метод формування податкового кредиту, має право включити до податкового кредиту суми ПДВ на підставі документів, які без отримання податкової накладної дають право на податковий кредит, зокрема рахунку за отримані послуги з водопостачання, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, у звітному (податковому) періоді, в якому такі послуги були оплачені.  
4.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 07.06.2017 № 502/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок формування податкового кредиту з ПДВ на підставі рахунку, що виставляється платнику податку за послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку

Консультацією
наводяться роз'яснення щодо:
- підстав для формування податкового кредиту;
- звітного періоду формування податкового кредиту.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Кодекс Верховної Ради України від 10 січня 2002 року № 2947-III
Сімейний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 17.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2038-VIII, який набирає чинності з 14.06.2017 р.
 
5.2. Кодекс Верховної Ради України від 07 грудня 1984 року № 8073-X
Кодекс України про адміністративні правопорушення

Останні зміни до Кодексу були внесені 16.05.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2031-VIII, який набирає чинності з 15.06.2017 р.