Огляд поновлення бази  
 05.11.2018 
Огляд нових надходжень від 05 листопада 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 3 липня 2018 року № 2478-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування

Закон вносить зміни до:
- Цивільного кодексу України
- Закону України "Про заставу"
- Закону України "Про дорожній рух"
- Закону України "Про нотаріат"
та ін.
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 18 вересня 2018 року № 2548-VIII
Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування

Законом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу України.  
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 р. № 881
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2012 р. № 242
- розпорядження Кабінету Міністрів України "Про участь України у Всесвітній виставці "Експо-2020" від 14 лютого 2018 р. № 94.
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 906
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 і від 6 грудня 2017 р. № 930

Постановою вносяться зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 930 "Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби".
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 898
Про внесення змін до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги

Постанова вносить зміни до Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362.  
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 900
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426

Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту".  
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 901
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 "Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах".  
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 907
Деякі питання розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"

Постановою внесені зміни до Порядку розпорядження майном публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 1054.  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 905
Про внесення змін до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення

Постанова вносить зміни до Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413.  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 910
Про затвердження Воєнно-медичної доктрини України

Постанова затверджує Воєнно-медичну доктрину України.  
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 896
Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Постановою затверджено Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження.

Та визнано такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 402 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, яка підлягає державному ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною службою".
 
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 909
Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця

Постанова вносить зміни до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643.  
2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 903
Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки

Постановою вносяться зміни до Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 листопада 2013 р. № 824.  
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 893
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 р. № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів".  
2.13. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 892
Про внесення зміни до пункту 5 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях

Постановою вносяться зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна".  
2.14. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 894
Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади".  
2.15. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 908
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань".  
2.16. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 р. № 891
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 р. № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг".  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.05.2018 № 704
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 червня 2018 р. за № 666/32118
Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, яка пов'язана з виготовленням, монтажем, налагодженням, ремонтом, обстеженням, технічним діагностуванням та експлуатацією устаткування на дробильних, дробильно-сортувальних, збагачувальних, агломераційних фабриках та фабриках огрудкування.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27 червня 2012 року № 933 "Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 року за № 1227/21539.
 
3.2. Наказ Міністерства фінансів України від 05.09.2018 № 743
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2018 р. за № 1145/32597
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Наказом вносяться зміни до:
- типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402
- Типовій формі рішення про місцевий бюджет, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 серпня 2018 року за № 953/32405.
 
3.3. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.09.2018 № 1362
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2018 р. за № 1156/32608
Про внесення зміни до пункту 16 Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин

Наказ вносить зміни до Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04 серпня 2015 року № 914, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 року за № 1022/27467.  
3.4. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.09.2018 № 1752
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1161/32613
Про внесення змін до додатка 4 до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини

Наказ вносить зміни до Методики розробки та впровадження медичних стандартів медичної допомоги на засадах доказової медицини, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 вересня 2012 року № 751, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 року за № 2001/22313.