Огляд поновлення бази  
 30.10.2018 
Огляд нових надходжень від 30 жовтня 2018 року
1. Офіційні роз'яснення  
1.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.10.2018 № 4360/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, база оподаткування ПДВ операцій з постачання необоротних активів (основних засобів) визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 розділу V ПКУ виходячи з їх договірної вартості, але не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції. Тільки у разі відсутності обліку необоротних активів база оподаткування визначається виходячи із звичайної ціни.
При цьому пунктом 44.1 статті 44 розділу II ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.  
1.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 22.10.2018 № 4511/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо питань нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа, за яку чи на користь якої за договором добровільного медичного страхування товариством здійснено сплату сум страхових платежів (страхових внесків). При цьому юридична особа як податковий агент має здійснити нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету від імені такої фізичної особи та за її рахунок.  
1.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 09.10.2018 № 4366/Т/99-99-13-02-03-14/ІПК
Щодо оподаткування окремого виду доходу

Консультацією наводяться роз'яснення, що у разі якщо внаслідок розірвання договору дарування дарунок повернуто дарувальнику за взаємною згодою сторін, таку обставину слід розглядати як новий договір дарування. При цьому об'єкт оподаткування виникає у фізичної особи, якій повернуто подарунок.