Огляд поновлення бази  
 05.10.2018 
Огляд нових надходжень від 05 жовтня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 6 вересня 2018 року № 2531-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів

Закон вносить зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Кримінальному кодексу України
- Кримінального процесуального кодексу України
- Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів".
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 р. № 782
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

Постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 256 "Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення".  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 26.09.2018 № 4162/ІПК/26-15-12-03-11
Щодо операцій з оподаткування та документального підтвердження роялті

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, фінансовий результат збільшують платники податку, які протягом звітного періоду нараховували роялті на користь будь-якого нерезидента, якщо сума витрат із нарахування роялті перевищує суму доходу, отриману у вигляді роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг) за рік, що передує звітному (коригування здійснюється на суму перевищення).  
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.09.2018 № 4133/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі наявності технічної можливості касові чеки реєстраторів розрахункових операцій можуть відображати окремим рядком ставку та суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з надання послуг стільникового рухомого зв'язку та інші види пенсійного збору, а також туристичного збору.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.09.2018 № 4129/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування платежів, що сплачуються на користь нерезидента за послуги хостингу програмного забезпечення

Консультацією
наводяться роз'яснення, що кожен конкретний випадок стосовно кваліфікації та порядку оподаткування платежів, здійснених платником податку на користь нерезидента за договором про надання послуг хостингу програмного забезпечення, має розглядатися з урахуванням договірних умов, обставин здійснення відповідних господарських операцій та всіх первинних документів, оформленням яких вони супроводжувались.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 24.09.2018 № 4122/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо правомірності здійснення перерахунку коштів профспілковою організацією товариства (в статусі неприбуткової) на утримання будиночків відпочинку для оздоровлення працівників товариства - членів профспілки

Відповідно до
наведених у консультації роз'яснень, фінансування профспілковою організацією, яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, витрат на оздоровлення працівників товариства - членів профспілки, що здійснюється в межах статутної діяльності (оплата утримання будиночків відпочинку), не вважається порушенням п. 133.4 ст. 133 Кодексу.  
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.09.2018 № 4073/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування окремого виду доходу

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, якщо за договором оренди землі у разі смерті платника податку - фізичної особи - орендодавця не передбачено припинення такого договору і нарахування орендної плати продовжується, то такий податковий агент не здійснює утримання податку на доходи фізичних осіб і військовий збір та не відображає відомості про нараховані суми орендної плати у податковому розрахунку форми № 1ДФ, оскільки відсутній суб'єкт, на користь якого проводиться таке нарахування.