Огляд поновлення бази  
 03.10.2018 
Огляд нових надходжень від 03 жовтня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2018 року № 2517-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"
- Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності".
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2018 року № 2519-VIII
Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів

Законом внесені зміни до Закону України "Про лікарські засоби".  
1.3. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2018 року № 2514-VIII
Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних"

Закон вносить зміни до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних".  
1.4. Закон Верховної Ради України від 4 вересня 2018 року № 2516-VIII
Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" щодо впорядкування процедури відчуження суб’єктами господарювання державного сектору економіки житла своїм працівникам

Законом вносяться зміни до Закону України "Про управління об’єктами державної власності".  
1.5. Закон Верховної Ради України від 6 вересня 2018 року № 2530-VIII
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України

Закон вносить зміни до Митного кодексу України.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 920
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1026/32478
Про внесення зміни у додаток 10 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557

Наказ вносить зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410.  
2.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.2018 № 689
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1038/32490
Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

Наказом затверджено Порядок надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції.  
2.3. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України від 13.08.2018 № 331
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 р. за № 1008/32460
Про затвердження Загальних положень безпеки при захороненні радіоактивних відходів

Загальні положення встановлюють мету, критерії, принципи та основні вимоги забезпечення ядерної та радіаційної безпеки при захороненні радіоактивних відходів, спрямовані на захист персоналу, населення і навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів при експлуатації, закритті сховищ для захоронення радіоактивних відходів і на довгостроковий період після їх закриття.

Наказом визнано таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету ядерного регулювання України від 29 травня 2007 року № 81 "Про затвердження Загальних положень забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 червня 2007 року за № 605/13872.
 
2.4. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.08.2018 № 545
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 1002/32454
Про затвердження Змін до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку

Рішення затверджує Зміни до Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714.  
2.5. Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.08.2018 № 1843
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. за № 1038/32490
Про затвердження Порядку надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції

Порядок визначає механізм надання Міністерством внутрішніх справ України інформації з Єдиного державного реєстру (ЄДР) про зареєстровані транспортні засоби та їх власників Національному агентству з питань запобігання корупції, необхідної для реалізації ним повноважень та прав, передбачених Законом України "Про запобігання корупції".  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР
Про лікарські засоби

Останні зміни до Закону були внесені 04.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2519-VIII.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 23 березня 2000 року № 1587-III
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних

Останні зміни до Закону були внесені 04.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2514-VIII.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 21 вересня 2006 року № 185-V
Про управління об'єктами державної власності

Останні зміни до Закону були внесені 04.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2516-VIII.
 
3.4. Закон Верховної Ради України від 17 січня 2017 року № 1817-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності

Останні зміни до Закону були внесені 04.09.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2517-VIII.