Огляд поновлення бази  
 01.10.2018 
Огляд нових надходжень від 01 жовтня 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 10.08.2018 № 413
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2018 р. за № 1003/32455
Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави

Умови застосовуються при встановленні преміювання за підсумками роботи за квартал та рік керівників підприємств, заснованих на державній власності, та об’єднань державних підприємств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, акціонерних товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) державних підприємств, та акціонерних товариств, щодо яких Міненерговугілля здійснює управління корпоративними правами держави, які працюють на умовах укладених з ними контрактів.
Преміювання здійснюється на підставі даних фінансової та статистичної звітності, квартальних (річних) звітів про виконання фінансового плану, звіту керівника підприємства, об’єднання або товариства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку підприємства, об’єднання або товариства, інформації структурних підрозділів про виконання підприємством, об’єднанням або товариством наказів Міністерства, рішень колегій, окремих доручень і протокольних доручень керівництва Міненерговугілля.
Розмір премії за підсумками роботи за квартал не може перевищувати трьох місячних посадових окладів, за рік - двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства, об’єднання або товариства.
 
1.2. Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2018 р. за № 1010/32462
Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань

Правила регулюють порядок і умови виконання та відбування кримінальних покарань у виді арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк та довічного позбавлення волі.
Правила обов’язкові для виконання персоналом установ виконання покарань, засудженими, які в них утримуються, а також іншими особами, які відвідують ці установи.
Правила мають бути у вільному доступі для засуджених.
 
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.09.2018 № 3956/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про особливості оподаткування ПДВ операцій з постачання нерезиденту юридичних послуг

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, операції з надання резидентом юридичних послуг нерезиденту або філії чи офіційному представництву нерезидента не зареєстрований платником ПДВ не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість, якщо місцем постачання послуг вважається місце реєстрації нерезидента за межами території України.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 11.09.2018 № 3968/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у консультації роз'яснення, операція з безоплатної передачі будівлі, іншої капітальної споруди (частини виробничого приміщення та частини адміністративної будівлі) за договором позички у строкове користування без переходу права власності на них не є об'єктом оподаткування у розумінні пункту 185.1 статті 185 Кодексу, оскільки така операція не відповідає визначенню операцій з постачання товарів/послуг, наданому підпунктами 14.1.185 та 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 18.09.2018 № 4081/6/99-99-13-02-03-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб вартості послуг з перевезення працівників з місця збору до роботи та назад

Консультацією наводяться роз'яснення, що вартість послуг з перевезення працівників до місця роботи та назад, яке організовуються юридичною особою (роботодавцем), не є додатковим благом але включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід і оподатковується податком на доходи фізичних осіб на загальних підставах.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Кодекс Верховної Ради України від 16 січня 2003 року № 436-IV
Господарський кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.  
3.2. Закон Верховної Ради України від 30 жовтня 1996 року № 448/96-ВР
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні

Останні зміни до Закону були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.
 
3.3. Закон Верховної Ради України від 5 квітня 2001 року № 2365-III
Про політичні партії в Україні

Останні зміни до Закону були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.  
3.4. Закон Верховної Ради України від 12 липня 2001 року № 2664-III
Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Останні зміни до Закону були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.
 
3.5. Закон Верховної Ради України від 21 вересня 2006 року № 185-V
Про управління об'єктами державної власності

Останні зміни до Закону були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.
 
3.6. Закон Верховної Ради України від 17 вересня 2008 року № 514-VI
Про акціонерні товариства

Останні зміни до Закону були внесені 21.12.2017 р. Законом Верховної Ради України № 2258-VIII, який набирає чинності з 01.10.2018 р.