Огляд поновлення бази  
 05.09.2018 
Огляд нових надходжень від 05 вересня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 р. № 700
Про реалізацію експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень

Порядок визначає особливості діяльності органів державної виконавчої служби у Дніпропетровській, Луганській, Одеській, Сумській областях та м. Києві в рамках реалізації експериментального проекту у сфері примусового виконання рішень.  
2. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
2.1. Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.07.2018 № 377
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2018 р. за № 903/32355
Про затвердження Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі

Відповідно до Типового технічного завдання на проведення аудиту технічного стану теплоелектроцентралі, метою проведення аудиту технічного стану є визначення реального технічного стану теплоелектроцентралі для підготовки рекомендацій щодо проведення реконструкції та/або модернізації теплоелектроцентралі для оптимізації її виробничих витрат під час виробництва теплової та електричної енергії.  
2.2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2018 № 790
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 925/32377
Про затвердження Положення про конкурсний відбір проектів електронних підручників для закладів загальної середньої освіти

Положення визначає порядок проведення конкурсного відбору проектів електронних підручників для закладів загальної середньої освіти з навчальних програм окремих предметів згідно з переліком, який затверджується наказом МОН про проведення Конкурсу.  
2.3. Наказ Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 20.07.2018 № 447
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 927/32379
Про затвердження Порядку та умов виплати винагороди військовослужбовцям Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту

Порядок та умови визначають механізм виплати та розмір винагороди військовослужбовцям Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку, які обіймають посади, пов'язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту.
Винагорода виплачується військовослужбовцям Держспецзв'язку щомісяця у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.
Граничний розмір винагороди на відповідний рік встановлюється наказом Адміністрації Держспецзв'язку в межах асигнувань, затверджених на грошове забезпечення.
 
2.4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 24.07.2018 № 336
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2018 р. за № 917/32369
Про внесення зміни до Правил користування вагонами і контейнерами

Наказ вносить зміни до Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 року № 113, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за № 165/3458.  
2.5. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 196
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 931/32383
Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів

Наказ вносить зміни до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об'єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 жовтня 2016 року № 281, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2016 року за № 1469/29599, виклавши його в новій редакції.  
2.6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 190
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2018 р. за № 934/32386
Про затвердження Обов'язкового переліку робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території

Наказ затверджує Обов'язковий перелік робіт (послуг), витрати на які включаються до складу витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території.  
3. Офіційні роз'яснення  
3.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3682/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, підставою для включення платником ПДВ - покупцем сум податку до складу податкового кредиту та відповідно відображення у податковій звітності з ПДВ є:
податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН;
належним чином оформлена митна декларація;
інші документи, передбачені пунктом 201.11 статті 201 ПКУ.
Суми ПДВ, зазначені у податкових накладних, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено, після припинення процедури такого зупинення можуть бути віднесені до складу податкового кредиту:
у разі своєчасної їх реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складання таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних;
у разі несвоєчасної їх реєстрації в ЄРПН - протягом 1095 календарних днів з дати складання таких податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, але не раніше дати такої реєстрації.
 
3.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3683/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, сума погашеного резидентом боргу за отриманий від нерезидента кредит шляхом передачі права власності на нерухоме майно (нежитлові приміщення) та земельну ділянку, не підлягає оподаткуванню податком на прибуток в межах суми такого кредиту.  
3.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3690/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Щодо питань визначення податкової пільги, необхідності складання та подавання Звіту про суми податкових пільг

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо платник податку здійснює операції, які не є об'єктом оподаткування ПДВ та не здійснює інші операції, які звільняються від оподаткування ПДВ, або оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою, то такий платник податку Звіт про суми податкових пільг не подає.  
3.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3670/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про податок на додану вартість

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, у випадку ліквідації основних виробничих або невиробничих засобів у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили та у інших випадках ліквідації без згоди платника податку, в тому числі при викраденні, податкові зобов'язання з податку на додану вартість не нараховуються, якщо факт знищення або зруйнування документально підтверджується відповідно до законодавства. Такими документами можуть бути:
сертифікат Торгово-промислової палати України, який підтверджує факт настання обставин непереборної сили (форс-мажору), отриманий відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні";
акт, який засвідчує факт пожежі, складений відповідно до положень Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 року № 2030 (зі змінами), що підписується комісією, до складу якої входить не менш як три особи, у тому числі представник територіального органу ДСНС України, представник адміністрації (власник) об'єкта, потерпілий;
дані (витяг) з відповідного реєстру про припинення права власності на основні засоби у разі їх повного знищення згідно з порядком, визначеним статтею 349 Цивільного кодексу України;
витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення, отриманий в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України, в разі викрадення основних засобів;
інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують факт знищення, зруйнування, викрадення основних виробничих або невиробничих засобів.
 
3.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3688/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, обома контрагентами при постачанні товарів/послуг повинні бути визначені податкові зобов'язання, а при отриманні товарів/послуг - податковий кредит.
Припинення зобов'язань шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог не змінює визначені податкові зобов'язання/податковий кредит таких контрагентів.
 
3.6. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3716/К/99-99-15-01-14/ІПК
Щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором суми відшкодування моральної шкоди, яка виплачується за рішенням суду

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, сума відшкодування немайнової (моральної) шкоди, яка виплачується на підставі рішення суду на користь платника податків внаслідок ушкодження здоров'я, не включається до його загального місячного (річного) оподаткованого доходу, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.  
3.7. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.08.2018 № 3711/Д/99-99-15-01-01-14/ІПК
Щодо перерахунку земельного податку

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, щодо перерахунку суми податкових зобов'язань по земельному податку з фізичних осіб, то, керуючись пунктом 286.5 статті 286 ПКУ, платник має право звернутися протягом 60 днів з дня вручення ППР до контролюючого органу з письмовою заявою для проведення звірки даних, зокрема, щодо розміру ставки податку та нарахованої суми податку.
За результатами звірки (у разі виявлення розбіжностей) контролюючий орган проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) платнику нове ППР, а попереднє - вважається скасованим (відкликаним).
 
4. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
4.1. Закон Верховної Ради України від 15 травня 2003 року № 755-IV
Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.  
4.2. Закон Верховної Ради України від 1 липня 2004 року № 1952-IV
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.  
4.3. Закон Верховної Ради України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ
Про прокуратуру

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.  
4.4. Закон Верховної Ради України від 14 липня 2015 року № 595-VIII
Про місцеві вибори

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.  
4.5. Закон Верховної Ради України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII
Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2475-VIII, який набирає чинності з 28.08.2018 р.