Огляд поновлення бази  
 02.08.2018 
Огляд нових надходжень від 02 серпня 2018 року
1. Закони та Постанови Верховної Ради України  
1.1. Закон Верховної Ради України від 3 липня 2018 року № 2481-VIII
Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання діяльності Українського культурного фонду

Закон вносить зміни до:
- Закону України "Про культуру"
- Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"
- Закону України "Про Український культурний фонд"
 
1.2. Закон Верховної Ради України від 10 липня 2018 року № 2496-VІІІ
Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Закон визначає основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, засади правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

Також закон вносить зміни до:
- Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності"
- Закону України "Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин".
 
1.3. Закон Верховної Ради України від 10 липня 2018 року № 2501-VIII
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проведення деяких фітосанітарних процедур

Законом вносяться зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Закону України "Про карантин рослин"
Законом запроваджено Реєстр уповноважених фітосанітарних лабораторій, який дозволить створити ефективну систему простежуваності висновків лабораторій та фітосанітарних сертифікатів, виданих на їх основі, з метою запобігання корупці.
Строк дії на території України фітосанітарного сертифіката визначено 14 днів. Також запроваджено адміністративна відповідальність посадових осіб фітосанітарних лабораторій за неналежне дотримання законодавства про карантин рослин під час проведення фітосанітарної експертизи.
 
1.4. Закон Верховної Ради України від 12 липня 2018 року № 2505-VIII
Про правовий статус осіб, зниклих безвісти

Закон визначає правовий статус осіб, зниклих безвісти, та забезпечує правове регулювання відносин, пов’язаних із встановленням та обліком, розшуком і соціальним захистом таких осіб та їхніх родичів.

Законом вносяться зміни до:
- Кодексу України про адміністративні правопорушення
- Кримінального кодексу України
- Цивільного кодексу України
- Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"
- Закону України "Про Службу безпеки України"
та ін
 
2. Постанови Кабінету Міністрів України  
2.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 р. № 564
Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю

Постановою установленощо під час встановлення граничних розмірів посадових окладів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", посадові оклади застосовуються з додатковим коефіцієнтом підвищення:
до 1,58 - для керівних працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", Національного комітету спорту інвалідів, підприємств Національного комітету спорту інвалідів;
до 1,22 - для інших працівників Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" та Національного комітету спорту інвалідів;
для працівників регіональних та місцевих центрів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт" (крім тренерів з видів спорту), якщо до основного складу національних збірних команд України з виду спорту осіб з інвалідністю від регіону включені:
до 1,5 - понад 80 спортсменів;
до 1,4 - від 65 до 80 спортсменів;
до 1,3 - від 45 до 65 спортсменів;
до 1,2 - від 30 до 45 спортсменів;
до 1,1 - від 15 до 30 спортсменів;
до 1,07 - від 3 до 15 спортсменів.
Перелік посад працівників та розмір коефіцієнта підвищення посадового окладу затверджується керівником установи (закладу, організації).
 
2.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 595
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України Кабінет Міністрів України

Постанова вносить зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним"
- Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751
- постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. № 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги"
- Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250
та ін
 
2.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 590
Про затвердження порядків проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету та до комісії з атестації

Постановою затверджено:
- Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до номінаційного комітету;
- Порядок проведення рейтингового голосування під час обрання представників професійних організацій аудиторів та бухгалтерів до комісії з атестації.
 
2.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 591
Про внесення змін до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Постанова вносить зміни до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 135

Та визнає такими, що втратили чинність:
- постанову Кабінету Міністрів України від 3 липня 2006 р. № 915 "Про забезпечення розвитку Повітряних Сил Збройних Сил";
- постанову Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. № 624 "Про затвердження Порядку збільшення встановленого ресурсу та продовження строків служби і зберігання озброєння та військової техніки іноземного виробництва"
 
2.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 587
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 і від 31 січня 2007 р. № 80

Постановою внесені зміни до:
- постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів"
- постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг"
 
2.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 592
Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

Постанова вносить зміни до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444.  
2.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605
Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем

Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації фізичних осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.  
2.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 602
Про затвердження Порядку обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів

Порядок визначає механізм обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади та атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем, професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем, а також ведення бази даних енергетичних сертифікатів, бази даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем та бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем.  
2.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 594
Про внесення змін до пункту 3 Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів

Постановою внесені зміни до Порядку реалізації за межі України компонентів донорської крові і препаратів, виготовлених з донорської крові та її компонентів, а також вивезення з України донорської крові та її компонентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1998 р. № 1427.  
2.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 593
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

Постанова вносить зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 328.  
2.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 589
Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук

Порядок визначає процедуру утворення, реорганізації та ліквідації державних наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у:
віданні національних галузевих академій наук;
подвійному підпорядкуванні національній галузевій академії наук та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері.
 
2.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 588
Деякі питання виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії

Порядок визначає механізм виплати стипендій членам Ради з державної підтримки кінематографії.  
3. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
3.1. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13.06.2018 № 497
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 787/32239
Про затвердження Інструкції з формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України"

Інструкція визначає порядок формування та ведення інформаційної підсистеми "Гарпун" (ІП "Гарпун") інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України" (система ІПНП), призначеної для обробки відомостей про транспортні засоби (ТЗ) усіх типів (автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них ТЗ та мопеди) та номерні знаки ТЗ (номерні знаки), що розшукуються у рамках кримінального, виконавчого проваджень, проваджень у справах про адміністративні правопорушення, оперативно-розшукової діяльності, а також за ухвалою слідчого судді, суду.

Наказ визнає таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23 листопада 2012 року № 1080/ДСК "Про затвердження Інструкції з використання автоматизованої інформаційно-пошукової системи відеофіксації номерних знаків транспортних засобів "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 року за № 2107/22419.
 
3.2. Наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 564
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 817/32269
Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Наказ затверджує Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.  
3.3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.06.2018 № 565
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 818/32270
Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку

Наказ вносить зміни до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за № 168/704.  
3.4. Наказ Міністерства юстиції України від 26.06.2018 № 2023/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 липня 2018 р. за № 762/32214
Про затвердження Порядку формування та ведення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту

Порядок визначає процедуру формування, ведення і користування відомостями Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту.  
3.5. Наказ Міністерства юстиції України від 27.06.2018 № 2057/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за № 790/32242
Про внесення зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації

Наказ вносить зміни до Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 червня 2013 року № 1227/5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 червня 2013 року за № 1062/23594.  
3.6. Наказ Національного агентства України з питань державної служби від 19.06.2018 № 149
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 липня 2018 р. за № 811/32263
Про затвердження Порядку розгляду Національним агентством України з питань державної служби або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В"

Порядок визначає процедуру розгляду НАДС або його територіальними органами скарг державних службовців категорій "Б" і "В" щодо прийняття, проходження та припинення державної служби відповідно до Закону України "Про державну службу" або учасника конкурсу, який не пройшов конкурсний відбір на зайняття вакантної посади державної служби категорій "Б" і "В".  
4. Офіційні роз'яснення  
4.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 20.07.2018 № 3201/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у консультації роз'яснень, якщо у платника ПДВ перша подія (відвантаження товарів) відбулася до його реєстрації платником ПДВ, а друга подія (зарахування коштів) відбулася після такої реєстрації платником ПДВ, то податкове зобов'язання з ПДВ за такою операцією не нараховується за умови, що такий платник не обрав касового методу визначення податкового зобов'язання.  
4.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 23.07.2018 № 3237/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у консультації роз'яснення, платник ПДВ, у якого на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ обліковуються товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких під час їх придбання були включені до складу податкового кредиту, які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності, повинен не пізніше такої дати нарахувати податкові зобов'язання за такими товарами/послугами, необоротними активами виходячи з їх звичайної ціни, визначеної на момент такого нарахування.
Водночас, якщо суми ПДВ під час придбання товарів/послуг, необоротних активів не були включені до складу податкового кредиту у зв’язку з тим, що постачальник не зареєстрував податкову накладну в ЄРПН, то такі податкові зобов'язання на момент анулювання реєстрації особи як платника ПДВ не нараховуються.  
5. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
5.1. Закон Верховної Ради України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI
Про культуру

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2481-VIII, який набирає чинності з 02.08.2018 р.
 
5.2. Закон Верховної Ради України від 1 липня 2014 року № 1555-VII
Про державну допомогу суб'єктам господарювання

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2481-VIII, який набирає чинності з 02.08.2018 р.
 
5.3. Закон Верховної Ради України від 23 березня 2017 року № 1976-VIII
Про Український культурний фонд

Останні зміни до Закону були внесені 03.07.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2481-VIII, який набирає чинності з 02.08.2018 р.
 
6. Цікаво всім  
6.1. Постанова Правління Національного банку України від 24.07.2018 № 86
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постановою затверджено Зміни до:
- Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24 березня 1999 року № 136, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 року за № 338/3631;
- Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230.

Та внесено зміни до:
- Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484
- постанови Правління Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"