Огляд поновлення бази  
 05.07.2018 
Огляд нових надходжень від 05 липня 2018 року
1. Нормативні акти міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
зареєстровані Міністерством юстиції України  
1.1. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 05.06.2018 № 1061
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2018 р. за № 726/32178
Про внесення змін до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін

Наказ вносить зміни до Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 2016 року № 1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880.  
1.2. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2018 № 471
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 червня 2018 р. за № 725/32177
Про розміри батьківської плати за харчування в дошкільних навчальних закладах МВС № 1/185 та № 2/124 на 2018 рік

Наказом установлено, що батькам або особам, які їх замінюють, що є працівниками Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Національної гвардії України, пенсіонерами органів внутрішніх справ, пенсіонерами МВС, плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах МВС № 1/185 та № 2/124 на 2018 рік у розмірі 60 відсотків вартості харчування за день.  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 14.06.2018 № 2626/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо оподаткування податком на прибуток операцій з інвестиційною нерухомістю

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, у разі здійснення операцій з продажу інвестиційної нерухомості, яка обліковується у фінансовому обліку за справедливою вартістю (амортизація та зменшення корисності не визнаються), коригування фінансового результату до оподаткування згідно норм п. 138.1 та п. 138.2 ст. 138 Кодексу не здійснюється. Результат від продажу таких активів визначається згідно з правилами бухгалтерського обліку та відображається у складі фінансового результату до оподаткування без коригувань.  
2.2. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.06.2018 № 2647/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ

Щодо наведеного у
консультації роз'яснення, у разі якщо нерезидентом на своє постійне представництво, зареєстроване у загальновстановленому порядку на митній території України, покладено функції, які передбачають виконання представництвом, як структурним підрозділом нерезидента, окремих операцій безпосередньо в інтересах і виключно у межах загальної структури нерезидента, то такі операції для цілей оподаткування ПДВ не є операціями з постачання послуг та відповідно не є об'єктом оподаткування ПДВ.
При цьому у разі, якщо постійне представництво нерезидента буде здійснювати операції з постачання товарів/послуг, місцем постачання яких відповідно до статті 186 розділу V ПКУ визначено митну територію України, що підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з розділом V ПКУ, та їх загальний обсяг протягом останніх 12 календарних місяців перевищить 1 млн. гривень, то таке постійне представництво нерезидента зобов'язане буде зареєструватись як платник ПДВ та нараховувати і сплачувати податок до бюджету у порядку, визначеному розділами V, XIX та XX ПКУ.  
2.3. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 15.06.2018 № 2641/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про порядок оподаткування ПДВ операцій зі списання з балансу жилих будинків

Відповідно до наведених у
консультації роз'яснень, що у разі якщо суб'єктом господарювання фактично не придбавалися (не отримувалися) багатоквартирні будинки та інші будинки у власність та відповідно суми ПДВ не включалися до складу податкового кредиту, то при здійсненні операції зі списання з балансу суб'єкта господарювання багатоквартирних будинків об'єкт оподаткування ПДВ не виникає і податкові зобов'язання з ПДВ за такою операцією не визначаються.  
2.4. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 19.06.2018 № 2701/6/99-99-13-01-01-15/ІПК
Щодо сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб та подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ

Консультацією
наводяться роз'яснення щодо :
- сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб
- подання податкового розрахунку за формою № 1ДФ.  
2.5. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 25.06.2018 № 2821/6/99-99-15-03-02-15/ІПК
Про оподаткування ПДВ

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, якщо згідно з договором комісії комісіонер за рахунок комітента придбаває у нерезидента товари та при їх розмитненні здійснює сплату ПДВ до бюджету, то право на віднесення суми ПДВ до податкового кредиту має лише власник таких товарів - комітент на підставі митної декларації, в якій він має бути вказаний як одержувач (власник) товару.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Кодекс Верховної Ради України від 13 березня 2012 року № 4495-VI
Митний кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2464-VIII, який набирає чинності з 04.07.2018 р.
 
3.2. Кодекс Верховної Ради України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI
Податковий кодекс України

Останні зміни до Кодексу були внесені 19.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2463-VIII, який набирає чинності з 04.07.2018 р.  
4. Цікаво всім  
4.1. Лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2018 № 1/9-392
Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти

Відповідно до наведених у листі роз'яснень, діти шести (семи) років, які ідуть до школи з 1 вересня, мають право відвідувати заклади дошкільної освіти до кінця оздоровчого періоду, тобто до 31 серпня.