Огляд поновлення бази  
 13.06.2018 
Огляд нових надходжень від 13 червня 2018 року
1. Постанови Кабінету Міністрів України  
1.1. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435
Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року

Постанова затверджує Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.
Метою Програми є зниження в Україні рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, насамперед соціально-економічних, відповідно до цілей, визначених Стратегією підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 червня 2017 р. № 481, та Генеральною Асамблеєю ООН в рамках Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 років, зокрема щодо зниження на 30 відсотків рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також створення безпечних і комфортних умов руху транспортних засобів, пішоходів та інших учасників дорожнього руху на вулично-дорожній мережі.

Також вносить зміни до Положення про Державне агентство інфраструктурних проектів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 714 "Деякі питання реалізації інфраструктурних проектів".
 
1.2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 437
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості

Постановою вносяться зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 63.  
1.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 436
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 742

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 742 "Про затвердження Порядку відбору інвестиційних проектів у вугільній галузі, для реалізації яких надається державна підтримка/допомога у формі державних гарантій у 2017 році".  
1.4. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 455
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Постановою внесені зміни до:
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 1993 р. № 1152
- постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 1995 р. № 198 "Про здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон"
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. № 482
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 р. № 345 "Про відкриття пункту пропуску через державний кордон на території ТОВ "Іллічівський судноремонтний завод"
- Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. № 751
- переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких здійснюється переміщення товарів через митний кордон України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 435
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 358 "Про зміну класифікації пункту пропуску через державний кордон для морського сполучення "Іллічівський рибний порт".
 
1.5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 456
Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті

Постанова вносить зміни до Положення про Міжвідомчу координаційну раду з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. № 295.  
1.6. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 458
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 261 "Про затвердження розмірів компенсаційних виплат в іноземній валюті на місяць працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження".  
1.7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 457
Про затвердження Імплементаційного протоколу Їміж Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, вчиненої 18 червня 2007 р. у м. Люксембурзі

Постанова затверджує Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про виконання Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, вчиненої 18 червня 2007 р. у м. Люксембурзі, учинений 24 квітня 2017 р. у м. Варшаві.  
1.8. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 462
Про внесення зміни в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1225 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та впровадження Національної рамки кваліфікацій".  
1.9. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 459
Про внесення змін до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Постанова вносить зміни до Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов'язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 р. № 153.  
1.10. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 460
Про внесення зміни до пункту 5 Порядку відчуження об'єктів державної власності

Постановою вносяться зміни до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. № 803.  
1.11. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 461
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045

Постанова вносить зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1045 "Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України".  
1.12. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 червня 2018 р. № 464
Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342

Постановою вносяться зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 342 "Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)"  
2. Офіційні роз'яснення  
2.1. Індивідуальна податкова консультація Державної фіскальної служби України від 30.05.2018 № 2370/6/99-99-15-02-02-15/ІПК
Щодо окремих питань, пов'язаних із застосуванням положень Податкового кодексу України

Згiдно наведених у
консультації роз'яснень, платник ПДВ, який реорганізується, зокрема шляхом виділу, при передачі частини майна за розподільчим балансом до нової юридичної особи не здійснює ні нарахування податкових зобов'язань на товари/послуги, необоротні активи, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту, і які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такого платника податку, ні зменшення податкового кредиту по операціях з їх придбання.  
3. Нові редакції документів зі змінами та доповненнями,
що внесені в ІАС "Консультант"
 
3.1. Закон Верховної Ради України від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII
Про житлово-комунальні послуги

Останні зміни до Закону були внесені 07.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2454-VIII, який набирає чинності з 10.06.2018 р.
 
3.2. Закон Верховної Ради України від 22 червня 2017 року № 2119-VIII
Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання

Останні зміни до Закону були внесені 07.06.2018 р. Законом Верховної Ради України № 2454-VIII, який набирає чинності з 10.06.2018 р.
 
4. Цікаво всім  
4.1. Постанова Правління Національного банку України від 05.06.2018 № 59
Про затвердження Змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Постанова затверджує Зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20 червня 2011 року № 197, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 852/19590.  
4.2. Постанова Правління Національного банку України від 07.06.2018 № 60
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Постановою затверджені Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902.